De afgelopen week moest Ghelamco de enige klap na de andere incasseren. Zoals we hadden voorspeld, maakte RSC Anderlecht eind vorige week bekend dat het niet naar het Eurostadion wil verhuizen. De club werd (vreemd genoeg) niet betrokken bij de ontwerpen en bij de studie van het Milieu Effect Rapport en voelt zich voor voldongen feiten gesteld.

Anderlecht vindt het stadiongebouw bovendien veel te omvangrijk; de nadruk ligt veel te veel op kantoren en te weinig op voetbal. Indien de club daadwerkelijk afhaakt, is dit een financiële strop voor Ghelamco van bijna 10 miljoen euro per jaar, vermits er geen enkele andere club Anderlecht kan vervangen. Dit kan de doodsteek worden voor het project, maar zeker is dat niet. De commerciële projecten in en naast het stadion zijn immers zodanig lucratief, dat Ghelamco zonder Anderlecht nog altijd winst zal maken, zelfs met een leeg stadion. Bovendien engageerde de stad Brussel zich tot een verzekerde uitbatingssubsidie van 3 miljoen euro per jaar, ook wanneer er geen thuisploeg kan gevonden worden. Ghelamco ging inmiddels in de tegenaanval en dreigt met juridische stappen. Anderlecht heeft een princiepsakkoord ondertekend en kan zich volgens Ghelamco niet zonder een aanzienlijke schadevergoeding uit het project terugtrekken. Dit verhaal is dus nog lang niet ten einde. Hopelijk houdt Anderlecht voet bij stuk en gaat het niet om een strategisch maneuver.

Intimidatie

Nog veel zwaarder gaat Ghelamco te keer tegen de gemeente Grimbergen. De onverwachte beslissing van de gemeenteraad om geen verzoek tot afschaffing van de buurtweg te richten aan de deputatie, kan de bouwplannen lange tijd dwarsbomen. De ingebrekestelling van het bedrijf aan het gemeentebestuur is bijzonder intimiderend: niet alleen wil men een dwangsom innen van 250 euro per dag vertraging, bovendien wil men alle mogelijke schade op de gemeente verhalen. Indien de bouw omwille van de handhaving van de buurtweg niet kan doorgaan, wil Ghelamco Grimbergen laten opdraaien voor alle kosten van de studies en de ontwerpen én voor de gederfde winsten. Een intimidatiepoging die kan tellen, maar juridisch is het vooral blufpoker. Als gevolg van deze ingebrekestelling heeft het schepencollege de kwestie opnieuw geagendeerd voor de gemeenteraad van 23 februari. Het college stelt voor dat de beslissing van vorige maand wordt ingetrokken en dat er opnieuw gestemd wordt over het verzoek tot afschaffing. Grote vraag is dus of hiervoor alsnog een meerderheid kan worden gevonden.

Negatief bouwadvies

Zeer belangrijke evolutie is dat het gemeentebestuur maandag negatief geadviseerd heeft over de bouwvergunning. Heel lang wezen alle indicaties in de richting van een gunstige beslissing, maar blijkbaar was het schepencollege zwaar onder de indruk van de lawine aan bezwaarschriften en vooral de inhoud ervan. Dit leidde tot een zeer grondige studie van de administratie, ondersteund door een extern studiebureau. Die kwamen samen tot de vaststelling dat de bouwaanvraag niet past binnen de duidelijke beperkingen van het GRUP: maximaal 50.000 m² recreatie en 20.000 m² kantoren. Bovendien wordt er veel te weinig parkeerruimte voorzien voor alle activiteiten die op Parking C en op de Heizel gepland worden. Na urenlange debatten besliste een meerderheid binnen het schepencollege dat de vaststellingen van administratie en studiebureau correct waren en dat de bouwaanvraag bijgevolg niet kan worden ingewilligd. Voor wie het dossier kent, is deze beslissing niet meer dan logisch, maar voor velen kwam dit standpunt toch als een verrassing. Het is duidelijk dat het draagvlak voor het Eurostadion nu wel bijzonder klein wordt.

Vlaanderen is aan zet

Dit gaat nog maar om een voorlopig advies. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse overheid. De administratie van ruimtelijke ordening moet hierop een tegenadvies formuleren. Het is ongebruikelijk dat de Vlaamse overheid in zo’n situatie ingaat tegen het standpunt van het lokale bestuur, maar juridisch kan dit perfect. Wel zal de Vlaamse administratie op dat moment de vele argumenten uit de bezwaarschriften die door het college als gegrond werden bevonden, stevig moeten weerleggen. Ze zal moeten aantonen dat de duidelijke beperkingen van het GRUP niet worden overschreden in de bouwaanvraag, maar dan zouden Vlaamse topambtenaren het licht van de zon loochenen. Er valt echt wel te hopen dat de Vlaamse regering alles in het werk stelt om zo’n afgang te voorkomen.

BL