Nutteloze praatbarak

De hoofdstedelijke praatbarak is niet meteen ’s lands meest inspirerende parlement. Wanneer de dames en heren Brusselse politici niet bezig zijn met bij te klussen in één of andere adviesraad of intercommunale, houden ze zich vaak onledig met wedstrijdjes ‘om ter politiek correctst vragen stellen’, zo leert ons een blik op de agenda van het parlement.

Zo werden de afgelopen week vragen gesteld over – en we vinden dit echt niet uit – de overvloed aan racisme op de sociale media (een vraag van de gesluierde politica Özdemir), de strijd tegen discriminatie van personen uit Sub-Saharaans Afrika (door een zekere Fatoumata Sidibé), en de voortgang van het actieplan tegen homo- en transfoob geweld (van Bruno de Lille van Groen). Zaken waarover in het Brussels Parlement níét gesproken wordt of mag worden? Onder meer de discriminatie van Nederlandstaligen, de taalwetgeving, het feit dat Brusselse Vlamingen niet meer in hun eigen taal in de ziekenhuizen terechtkunnen, het bendegeweld en het feit dat Brussel de Europese hoofdstad van het jihadisme is.

Nog op de agenda: een voorstel van Groen om in Brussel het dwangvoederen van ganzen te verbieden. Aantal ganzenkwekers in Brussel: nul.

En wie dacht dat het in de plenaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wat beter zou zijn: neen dus. Daar stelde de N-VA-fractie vragen over de concessies van het café van het Brussels gemeenschapscentrum, en de Open Vld over de dementiezorg bij ouderen met een migratieachtergrond. Kijk…, dát zijn nu eens zaken waar de moegetergde Brusselse Vlaming wakker van ligt!

Intercommunales

“Limburg is de dupe van mistoestanden”, schrijft Ludo Kelchtermans van het Klimaatbedrijf Nuhma in Het Belang van Limburg. Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. De gemeenten die lid zijn ontvangen ieder jaar een dividend. De vergoedingen die aan de leden van de raad van bestuur worden uitbetaald, 10.000 euro per jaar, zijn in 2001 reeds vastgelegd, en zijn in de lijn van wat LRM betaalt. Het zijn dus politici (gemeenten) die met belastinggelden ondernemingen oprichten waar ze zelf aandeelhouders van zijn, en waar de politieke afgevaardigden een mooie schnabbel bijverdienen. Beter Bestuurlijk Beleid en strengere regels voor intercommunales werden omzeild door de oprichting van nv’s en bvba’s om meer mandaten te creëren en minder controle te ondergaan. Gemeenteraadsleden die een zitje hebben in een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) weten niets over het interne reilen en zeilen van zo’n AGB. Het is een systeem om ook de kleintjes stil te houden met een schnabbel.

Lesgeven in een vreemde taal

Vooral West-Vlaanderen scoort al jaren goed op het gebied van lesgeven in een vreemde taal. Provinciegenote en minister van Onderwijs Hilde Crevits ondersteunt volop die onderwijsvorm. Over het nut ervan, en welke lessen daarvoor in aanmerking komen, kan men blijven redetwisten. De bedoeling is dat leerlingen hun taalgevoel aanscherpen en grote vooruitgang boeken in het begrijpen en spreken van Engels en Frans. Veel hangt af van de leerkracht, van wie eens te meer een bijkomende inspanning gevraagd wordt. Zijn speciale opleiding, officieel CLIL (Content and Language Integrated Learning) geheten, bestaat uit een reeks van vier zaterdagvoormiddagen en een volledige zaterdag. Vivo Kortrijk verzorgt de pedagogische kant, terwijl CVO Roeselare zich bekommert om de taalopleidingen.

Termont zwaait met de Olijftak

Maandagavond op de gemeenteraad probeerde Termont de brokken te lijmen. Hij vroeg de gemeenteraadsleden van “alle democratische partijen” om te stoppen met de schandaalsfeer want “daar worden alleen extremisten beter van”. “Laat ons het weer over inhoud hebben”. Maar veel indruk maakte het niet. Het klinkt dan ook bijzonder hol uit de mond van iemand die zelf constant op de man speelt, die zijn afkeer voor een aantal partijen niet onder stoelen of banken steekt en die zelf niet zal aarzelen om weer een kapmes boven te halen bij de minste aanleiding.

Het worden nog twintig lange maanden naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De socialisten gaan over politieke lijken zoveel is duidelijk. Groen doet lustig mee. Voor het doel – aan de macht blijven – zijn alle middelen goed.

Nieuwe moskee op Luchtbal

Een paar honderd sympatisanten van het Vlaams Belang betoogden dinsdagavond tegen de komst van alweer een nieuwe moskee, dit keer in de wijk Luchtbal. Er zijn immers plannen om het voormalige postkantoor, zo’n duizend vierkante meter groot, te verbouwen tot een ‘megamoskee’. De moslims uit de buurt organiseren daarom een geldinzamelactie, want ze moeten voor de aankoop en de verbouwing zo’n 850.000 euro bijeenbrengen. Of er ook ‘sponsoring’ komt uit het buitenland is moeilijk te bewijzen. Filip de Winter vermoedt echter banden met het salafisme en indien dat vermoeden terecht is, zou er ook wel eens financiële steun kunnen komen uit Saoedi-Arabië.

Antwerpen telt nu al zo’n 57 moskeeën, waarvan slechts een klein aantal officieel is erkend. Daar zal binnenkort verandering in komen, want een groot aantal dossiers ligt klaar bij Liesbeth Homans ter erkenning. Eens erkend krijgen de moskeeën financiële steun voor de eredienst. De plaatselijke imams krijgen dan een loon van de federale overheid. Met de toekomstige moskee op de Luchtbal en die in Berendrecht en Berchem erbij, beschikt Antwerpen weldra over meer dan zestig islamitische gebedshuizen…