Trump

Was het al leuk met Reagan, en met vader en zoon Bush, nu is een Amerikaanse president aangetreden die je pas echt ‘would love to hate’, om in de Amerikaanse sfeer te blijven. We gaan een mooie tijd tegemoet. Trump blijkt nu ook zijn gruwelijke protectionistische plannetjes tot uitvoering te willen brengen. Zeer ongerust hierover maakten zich Peter van Rompuy (CD&V) en de landbouwer uit Brakel in Oost-Vlaanderen, Herman de Croo (Open Vld). Beide heren zagen de hele Vlaamse economie reeds vernietigd. Het is waar dat Vlaanderen grote handels- en economische belangen heeft in de Verenigde Staten, en dat er daar best geen al te gekke dingen gebeuren. Minister-president Bourgeois voelde wel nattigheid, maar relativeerde de dreiging toch enigszins: het ziet er niet naar uit dat Trumps maatregelen Europa zouden viseren. Als onverhoopt toch iets in die richting zou gaan, ontstaat natuurlijk gevaarlijke conflictstof. Allicht zal het wel loslopen met The Donald. Bovendien kunnen de Amerikanen niet zonder ons bier.

Energie

Allerlei energiesubsidies moeten ons naar de veelbelovende horizonten van beter en verantwoord energiegebruik leiden. Ook hier treedt echter het bekende mattheuseffect op. De arme dompelaar die in een tochtig krot woont en geen geld heeft om de gaten in het dak te dichten, zal ook geen premies aanvragen of krijgen. Vragen daarover van Stefaan Sintobin (VB), Andries Gryffroy (N-VA) en Valerie Taeldeman (CD&V). Minister Tommelein zag vooral heil in het verbeteren van de communicatie. Over de maatregelen zelf, verhoogde premies en ondersteuning alom, was hij zeer verheugd. Sintobin vond de cijfers over energiearmoede ietwat geflatteerd, ook mensen die niet “officieel” bij de energiearmen horen krijgen het steeds moeilijker. Over die energiearmoede kon dan het gebruikelijke verhaal worden opgevoerd. Met name voor sp.a wordt onvoldoende gedaan en moet zeker de energiefactuur naar beneden. Tommelein zei dat te willen aanpakken, onder meer dankzij het vele geld dat de mensen zullen krijgen door de schimmige tax-shift en natuurlijk zijn hoge facturen de schuld van… de sossen, iets wat intussen “het hele universum” weet (dixit Sintobin). Aan de communicatie wordt alvast gewerkt.

Klucht

Karim van Overmeire (N-VA) had het over het hoog bezoek van de Raad van Europa, die we dankzij onze Franstalige vrienden alweer op ons dak krijgen. Om de zoveel jaar schijnt dat nodig te zijn. Van Overmeire was bekommerd over de neutraliteit van het verwachte gezelschap, waarin een of andere “vrij militante Franstalige Zwitser” zou zitten – wat we ons daarbij moeten voorstellen weten we niet. Minister Homans was “verbaasd” over de nogal plotse komst van de missie van de Raad van Europa en over de eerder wankele basis waarop die berust. Overigens, er mag over de vloer komen wie wil, aan Homans’ visie op Damien Thiéry verandert niks. Michel Doomst (CD&V) was evenmin opgetogen over de ‘missie’ en zag ze graag het gras voor de voeten weggemaaid, want onze taalwetgeving is geen vodje papier. Dat het manoeuvre komt van een federaal MR-parlementslid, vond Van Overmeire ten slotte onprettig. Homans staat in ieder geval klaar om de dames en heren warm te ontvangen. Wij van onze kant zijn heel benieuwd naar de klucht die zich zal ontvouwen.