Moslimban

Het ziet ernaar uit dat president Trump nog wel even onderwerp van gesprek zal blijven. In de weldenkende media wordt hij zelfs al vergeleken met Adolf Hitler (Duits politicus en dictator, 1889-1945), wat iets zegt over de heersende hysterie. In het Vlaams Parlement struikelde men over de inreisbeperkingen die Trump heeft bedacht. In strijd met het internationale recht en de mensenrechten, islamofoob,… en nog wat zaken, vonden Sabine de Bethune (CD&V) en Wouter Vanbesien (Groen). Ze wilden dat Vlaanderen de maatregel scherp veroordeelde. Minister-president Bourgeois stelde dat het spul “arbitrair” en problematisch is. Tom van Grieken (VB) was graag de spelbederver, misschien zit er toch muziek in het Trumpplannetje en zouden we ook in Europa maar beter de grenzen dichtgooien. Matthias Diependaele (N-VA) wees op de Amerikaanse democratisch besluitvorming waar wij niks over hebben te zeggen en op de Vlaamse belangen die we moeten beschermen. Intussen werd in het Vlaamse halfrond – ze zijn daar sterk in – alweer een nieuw woord bedacht,: “moslimban”. Tegen iets zo schandelijks kunnen Vlaanderen en Europa niet hard genoeg optreden, meende Vanbesien, die ook wilde tonen dat “wij aan de juiste kant van de geschiedenis staan”. Het is maar hoe je het bekijkt.

“Brokkenparcours”

Willy Segers (N-VA) was het geterg van de Linkebeekse vrijheidsstrijder Damien Thiéry beu. Thiéry blijft de Raad van State platlopen om elke keer ongelijk te krijgen en blijft dan maar doorgaan met zijn treiterijtjes. Voor de zoveelste keer verklaarde minister Homans dat Thiéry zijn burgemeestersbenoeming kan opbergen waar de zon niet schijnt. Ook voor de zoveelste keer pleitte Chris Janssens (VB) voor verdergaande tuchtmaatregelen tegen Thiéry. Bovendien moet een halt worden toegeroepen aan de steeds weer opgelaten ballonnetjes voor de Anschluß bij Brussel van de faciliteitengemeenten. Van dat laatste was Homans zeker niet gecharmeerd. Ze gaf mee dat ze de troubadours van de Raad van Europa “uit beleefdheid” zal ontvangen. Segers hoopte dat er definitief een einde zou komen aan het “brokkenparcours” van Thiéry die uiteindelijk het lokale en het Vlaamse behoorlijk bestuur belachelijk heeft gemaakt. Op naar het volgende.

Bevoegd?

Joris Poschet (CD&V) heeft uitgevonden dat de armoede in Brussel explodeert. Dat komt onder meer door migratie en ook door het feit dat de middenklasse de stad ontvlucht (hoe zou dat toch komen?) en Brussel in het slop blijft zitten. Of Liesbeth Homans daar niet snel iets aan zou willen verhelpen, vroeg Poschet. Klein probleem daarbij is dat Vlaanderen, dus Homans, bepaalde bevoegdheden (armoedebestrijding, wonen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gedrocht niet heeft. Ook voor werk, zoals bekend een belangrijke hefboom tegen armoede, is Brussel zelf bevoegd – iedereen weet overigens hoe goed die materie daar wordt aangepakt. Wat Vlaanderen wel kan, voornamelijk onderwijs, doet het ook, getuige daarvan het – zij het dan wat dubbele – succes van dat onderwijs. Niks van aan, volgens Poschet en nog wat andere leden van de Brusselse cosmoclub, er móét meer gebeuren. Homans kon alleen maar vaststellen dat dingen zoals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franstalige Gemeenschapscommissie (Cocof) er absoluut niks van willen of kunnen bakken en languit achterover blijven leunen waar het gaat om armoedebestrijding en integratie. Zelfs onze eigen VGC is wat aangetast door een zeker Brussels je-m’en-foutisme. De bij dit soort onderwerpen onvermijdelijke Elke van den Brandt (Groen) zwetste iets over Brusselse vzw’s die spaghettiavonden en zo organiseren en daarvoor geen of te weinig Vlaamse subsidie vangen. Karl Vanlouwe (N-VA) schoot zijn minister te hulp met de terechte opmerking dat het de Brusselse vroede bestuurders zelf zijn die “schuldig verzuim” plegen. Voor het plezier citeren we nog eens Trump: “Brussel is een hellegat.” Zo dom is die man nog niet.