Kluwen

In de storm over de nevelachtige praktijken in en rond intercommunales mocht een debat daarover in het Vlaams Parlement niet ontbreken. De “geloofwaardigheid” van de politiek staat immers weer eens op het spel. In de Koepelzaal gonsde het dan ook van “sereniteit” en nobele verklaringen, want men was toch wel wat geschrokken door de ondoorzichtigheid van een aantal dingen. Nochtans is het sinds jaar en dag een publiek geheim dat voor de ijverige politieke bijklusser heel wat vetpotjes te ontginnen vallen en dat zulks geen exclusieve specialiteit van onze Waalse PS- en andere vrienden is. Zeker, en minister Homans kon dat niet genoeg benadrukken, beschikt Vlaanderen sinds 2001 over een vrij strikte regelgeving om de uitwassen aan banden te leggen. Echter, geen probleem of er bestaat een oplossing voor. De Vlaamse decretale gestrengheid geldt enkel voor de intercommunales zelf. Dus zijn in de loop der tijden bij het leven “onderliggende structuren” geschapen die als nv’s of cvba’s onder federaal vennootschapsrecht vallen en zich dus van de Vlaamse koosjerheid geen moer moeten aantrekken, zodat vandaag slechts een schamele vijftien procent van al die dingen zich naar de Vlaamse normen moeten schikken. Homans had het over een “kluwen”, maar ze gaat er samen met de federale tegenvoeters grondig werk van maken.

Indrukwekkend

Inderdaad is een en ander nogal indrukwekkend. Ortwin Depoortere (VB) citeerde het cijfer van 3.653 “politieke postjes” in intercommunales en aanverwante, samen goed voor drie miljoen euro aan zitpenningen. Interessant was de opmerking van Homans dat die wildgroei maar goed was begonnen met de vrijmaking van de energiemarkt. We schreven hier al eerder dat die energiemarkt de perfecte publiek-private samenwerking (pps) is waarin private en politieke roofdieren een gedroomd jachtterritorium hebben gevonden. Voorts was men het “kamerbreed” erover eens dat samenwerking tussen gemeenten essentieel is en dat zeker dat kind niet met het badwater mag worden weggegooid, maar dat natuurlijk het geknoei en de waanzinnige hoeveelheid structuurtjes eruit moeten. Björn Rzoska (Groen), daarin bijgetreden door sp.a, pleitte voor het instellen van een speciale commissie om het probleem aan te pakken. Hij kreeg daar de meerderheidsfracties niet echt warm voor: de commissie binnenlands bestuur zou namelijk meer dan voldoende toegerust zijn om de hand aan de ploeg te slaan. Veel lof verdienden de talloze lokale mandatarissen die op zeer integere wijze hun niet al te dankbare taak vervullen en wier goede naam in de klappen deelt. Het in de bevriende pers al opgeworpen ideetje om de lokale politici beter te vergoeden en zo het gegraai tegen te gaan, kwam ook aan bod. Voorlopige conclusie? Dat met of zonder bijzondere commissie een en ander haarfijn in kaart wordt gebracht om samen met het federale niveau de boel op te schonen. Liefst nog voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Soap

Werkelijk niets blijft onze politici bespaard. De soap rond de opheffing van de onschendbaarheid van Christian van Eyken (UF) blijft lopen. Dit keer vraagt het gerecht de opheffing om Van Eyken voor de correctionele rechtbank te kunnen dagen. Zoals bekend is de man in een vreemde moordzaak verwikkeld geraakt. Dat verhaal is een blauwdruk voor een slechte televisieserie. Volgens het principe dat de onschendbaarheid niet wordt opgeheven als er sprake is van een al te licht wegende aanklacht, of als politieke factoren in het spel zijn, was de Vlaamse assemblée de mening toegedaan dat de vraag kon worden ingewilligd. Overigens met de instemming van Van Eyken, die nu de mogelijkheid heeft om zijn onschuld voor de rechtbank aan te tonen.

Daarmee is het communautair evenwicht hersteld. Als het Waals Parlement een Wesphael mag hebben, dan mag het Vlaamse halfrond niet achterblijven.