In 1975 zou de Zaïrese premier, Jean N’guza Karl-i-Bond, 20 miljoen Belgische frank (zowat 500.000 euro) via de journalist Pierre Davister, een naaste van Mobutu, aan premier Edmond Leburton overhandigd hebben. Het geld zou een beloning zijn voor bewezen diensten van Leburton aan Mobutu. Leburton heeft dat uiteraard ontkend. Maar geen rook zonder vuur, niet?

2017-08_05_Debels_Maarten-mobutu (Medium)Leburton was premier van 26 januari 1973 tot 23 oktober 1973. In de regering-Leburton I zaten de CVP/PSC, de PVV/PLP, en de BSP/PSB. Die regering volgde op de regering-Eyskens VI en werd gevolgd door de regering-Leburton II.

Zwarte vrouwen als geschenk

Wilfried Martens kende Leburton, vanzelfsprekend. Martens in zijn memoires: “Het viel mij op (in mei 1972) hoe Mobutu de socialisten in die periode met veel egards bejegende. Vooral Edmond Leburton maakte grote sier in de onmiddellijke omgeving van Mobutu.”

En nog: “In België deed het verhaal de ronde dat de president van Zaïre en de Belgische premier Edmond Leburton de beste maatjes waren. Toen op 29 maart 1973 Mobutu op bezoek was in ons land, spande de premier zich opvallend erg in om het de Afrikaanse leider zo aangenaam mogelijk te maken, althans volgens bepaalde maatstaven.”

Een tijdje terug werd dat laatste verhaal zelfs openbaar gemaakt. Ook lekte uit dat Mobutu een keer een feest gaf in zijn residentie in Ukkel waar alle captains of industry en hoge politici van België aanschoven. “Alle aanwezige politici en captains of industry kregen van Mobutu een bloedmooie, kortgerokte zwarte vrouw uitgeleend”, aldus een oud-senator die erbij was. En ze mochten volgens hem met de vrouw doen wat ze wilden. Leburton had in de jaren zeventig minstens eenmaal in een kasteel een feest ingericht, waarbij de aanwezige vrouwen half onbloot waren.

Smeergeld?

Mooie vrouwen is één zaak, maar smeergeld voor Belgische politici, dat is andere koek. Nochtans verschenen begin de jaren tachtig enkele pittige stukken. In 1982 verscheen in de internationale pers: ‘There are also allegations that prominent Belgian figures were involved in large financial payoffs and transactions with Zaire. They include former Prime Ministers Edmond Leburton and Paul vanden Boeynants; the current communications minister, Herman de Croo; Foreign Ministry policy director Alfred Cahen; and university Prof. Paul Douchy.’ Dat is niet mis.

Hoe zit dat nu? Hebben Belgische politici van Mobutu geld gekregen? Mobutu beschikte letterlijk over miljarden en kon dus best enkele miljoenen missen. In een recent vrijgegeven geheim document (status: secret) van de CIA van oktober 1982 staat een passage die weinig aan de verbeelding overlaat. Volgens bankier Erwin Blumenthal hebben twee Belgische premiers grote geldsommen van Mobutu ontvangen. Met name Leburton zou volgens de Duitse topbankier Erwin Blumenthal 750.000 dollar in cash ontvangen hebben van de Congolese leider. Dat is wel heel exacte informatie. Blumenthal was in 1982 topmedewerker bij de Congolese (toen Zaïrese) centrale bank.

Hebben Belgische politici smeergeld gekregen van Mobutu voor bewezen diensten? Volgens voormalig topbankier Blumenthal dus wel. De man had in die periode als topfunctionaris van de Congolese centrale bank en het IMF een bijzonder goede kijk op de Congolese financiën, en zijn bewering dat Leburton 750.000 USD kreeg, cash, komt overeen met de 20 miljoen Belgische frank. Leburton heeft altijd ontkend. Uiteraard.