2017-08_07_Nollet - vol (Medium)Een nieuwe mode werd deze week gelanceerd in Gent: de politieke lijstjes die vertellen hoeveel gemeenteraadsleden verdienen. Of liever, hoe weinig ze verdienen, want er wordt geschermd met netto-inkomsten en aftrek van afdrachten aan de partij (een volledig vrijwillige schenking) tot er van de honderdduizend euro jaarlijkse bruto wedde voor een schepen amper een goede drieduizend euro per maand overblijft. Gelooft u dat?

De brave burger wordt belogen dat het niet meer fraai is. Alles wordt door elkaar geklutst. Er wordt veel getoeterd over intercommunales, maar die zijn bekend en worden gecontroleerd. De verborgen inkomsten zitten in vzw’s, nv’s, holdings… die niet onder de Vlaamse regelgeving vallen. Er is ook een groot verschil tussen een schepen en een gewoon gemeenteraadslid. Een schepen of burgemeester heeft een wedde met bijhorend een goed pensioen en daarnaast nog een pak extraatjes (dienstwagen, onkostenvergoeding, enz.).

Gemeenteraadsleden zijn geen beroepspolitici, maar kleine garnalen die enkel een zitpenning krijgen, wat zakgeld dus. Al kan dat aardig oplopen, vooral voor raadsleden uit de meerderheid die de zitjes in intercommunales onder elkaar verdelen. Neem nu socialist Sven Taeldeman, in 2015 vergaderde hij zevenentwintigduizend euro (bruto) bijeen (onder meer in Eandis, Intermixt en Imewo). Nu Svenneke schepen wordt, is het voor hem gedaan met vergaderingen aflopen voor een aalmoes. Armoezaaiers op de Gentse lijst zijn Karin Temmerman (8.800 euro) en Freya van den Bossche (5.600 euro). Beide dames hebben een parlementaire wedde, maar hoeveel dat is, staat er niet bij. Tja…

Uiteraard staan privé-inkomsten ook niet op zo’n lijstje en evenmin geld dat private firma’s betalen aan raadgevers of leden van hun raad van bestuur. Dat is dan ook geen belastinggeld.
Dit soort ‘open en bloot’-lijstjes zijn waardeloos. Zoals De Tijd opmerkt: ‘kaas met grote gaten’. Hoe uitvoerig de lijst ook mag zijn, het zal nooit genoeg zijn. Burgers en journalisten snuffelen en bekijken die lijst van alle kanten, zoals een hond die speelt een bot. Ondertussen worden een aantal echte schandalen onder de mat geveegd.

Bliksemafleider voor de echte pijnpunten

Wat hebben we in Gent uit Publipart en vzw Cevi geleerd? Naast het feit dat politici langs de kassa passeren, blijkt onze stad her en der potjes geld en beleggingen te hebben. Cevi vzw beheert twaalf miljoen euro (hoeveel is er van Gent?). Bij een uitstap uit Publipart zal Gent geschat vijfenveertig miljoen euro terugwinnen. Kortom, hoeveel heeft onze stad in beleggingen en aandelen in dit soort structuren zitten? Structuren waar de oppositie buiten gehouden wordt en waar de democratische controle dus bijna onbestaande is. Hoeveel verborgen kapitaal heeft onze stad, en in één adem hoeveel verborgen schulden? Dat laatste bestaat uiteraard ook. Welke handeltjes en afspraken worden er gemaakt, wie wordt er financieel gesteund… Er ligt nog veel werk op de plank voor onderzoeksjournalisten.

Termont neemt er nog een functie bij

Naast zijn burgemeesterswedde van 130.000 euro verdient Termont (onder meer in Fluxys) nog eens 40.000 euro per jaar. Hem wordt dat uiteraard vergeven, selectief blind als de media zijn. Recent werd hij voorzitter van Eurocities, alweer wat werk op zijn schouders. En nog is het niet genoeg. Nu Tom Balthazar weg is, wordt Termont voorzitter van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf. De vele contacten met projectontwikkelaars, architecten enzovoort, worden duidelijk niet aan nieuwbakken schepen Svenneke toevertrouwd. Die houdt Termont liever zelf in handen. Er zijn wel meer zaken waar Sven zijn neus niet mag insteken, het voorzitterschap van socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent krijgt hij ook niet, ook daar is een en ander toe te dekken. Net als de bevoegdheid over architectuur (met de nieuwe stadsbouwmeester) en het beheer van parken en natuurgebieden. Van de zware portefeuille van zijn voorganger houdt Svenneke alleen uitgeholde bevoegdheden ruimtelijke ordening en stedenbouw over. Geen lid van de loge misschien? Of toch gewoon niet bekwaam?

Het worden twintig lange maanden tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De socialisten gaan over politieke lijken, zoveel is duidelijk. Groen doet lustig mee. Voor het doel – aan de macht blijven – zijn alle middelen goed.

Mathildis