2017-06_04_Maarten-PVDA_jackpot(nieuw) (Medium)Truc van luie Charel…

Het was een korte zitting, vorige week in de plenaire vergadering van de Kamer. Het grootste deel van de tijd werd ingenomen door de vragen aan de ministers en staatssecretarissen. Daarnaast moesten ook nog een reeks wetsvoorstellen en -ontwerpen goedgekeurd worden. Die zijn in commissie besproken en komen voor de finale stemming nog eens aan de beurt voor de ‘voltallige’ Kamer. Normaal brengt de verslaggever uit de commissie – officieel is dat een Kamerlid, maar in de praktijk is dat verslag opgesteld door de ambtenaren van de Kamer – nog eens mondeling verslag uit over wat allemaal gezegd is, en welke de diverse standpunten zijn. Vorige week verwezen haast alle verslaggevers naar ‘hun’ schriftelijk verslag, waarmee er geen toelichting en geen debat meer kwam. Technisch is dat allemaal mogelijk, maar deze manier van werken komt erop neer dat slechts een kleine groep commissieleden op de hoogte is van wat er werd besproken en dat de rest bij de uiteindelijke stemming blindelings volgt. Waarbij een groot deel van de stemmers vaak bij benadering niet weet waarvoor men stemt of tegenstemt… Ja, spitsvondig is ze wel, de Belgische democratie…

Slechte verliezers

Barbara Pas van het VB pakte premier Michel fors aan over de politieke speech van de ‘koekjesdooskoning’ voor de ‘gestelde en ongestelde lichamen’ vorige week in het paleis. Ja, ja, zo zei ze het, puur pallieteriaans! Zijn uithaal naar een democratische beslissing van een soeverein land aangaande de Brexit en naar een democratisch verkozen president kon volgens haar niet door de beugel. Ze wilde bovendien weten of deze demarche door de ganse regering werd gesteund. Dit laatste omzeilde Michel heel tactisch, goed wetende dat de grootste regeringspartij eerder terughoudend is. Maar voor de rest vond hij dat het allemaal moest kunnen… Barbara was het daar niet mee eens en sneerde dat als koning Filip aan politiek wil doen, hij maar troonsafstand moet doen en op een kieslijst moet gaan staan. Toen de groene brulboei Charlie Chaplin Calvo het spreekgestoelte beklom en kwam zeggen dat hij de koning fantastisch en verrassend goed vond, en probleemloos een applaus kreeg van de linkerzijde en zelfs een deel van de Belgischgezinde regeringspartijen, wisten we precies hoe erg het gesteld is met de opgeklopte hysterie van de politiek correcten die slecht of niet tegen hun verlies kunnen, zelfs als dat op basis van democratische spelregels is bepaald.

Liever terughoudend

Toen het daarna ging over de houding van de Europese Unie ten aanzien van de VSA, kwam Kristof Calvo voorspelbaar eens te meer drammerig zeuren over de mensenrechten die in het gevaar dreigen te komen door het Trump-beleid. Hij kondigde zelfs aan een voorstel van resolutie voor te leggen in die zin. Patje Dewael was even voorspelbaar met een klassiek pleidooi voor meer EU als antwoord op de nieuwe regering in Amerika. Als alter ego van Verhofstadt destijds blijft hij die rol bijwijlen met verve spelen. Het meest nuchter was Peter de Roover van N-VA. Hij stelde dat we terughoudend moeten zijn in onze beoordeling van het resultaat van een democratisch proces, want, zei hij, “het respect voor soevereiniteit is immers een bouwsteen in de internationale orde”. Meer nog: “We mogen niet de indruk wekken dat we in dit halfrond met morele superioriteit wereldleidertje kunnen spelen.” Hij zei ook nog dat ‘we’ ons geen zorgen maken over het handelsbeleid van president Trump, dat de facto neerkomt op het beleid van de heer Magnette en de linkerzijde in dit halfrond. Die zat! En aan het adres van Calvo sneerde hij dat zijn resolutie de golven van de Atlantische Oceaan ongetwijfeld zal doen overslaan… En toen werd het stil, want de voorzitter ‘sloot het incident’, zoals dat in parlementair jargon heet.

Verander de wet!

Veerle Wouters (van de tandem met Hendrik Vuye) blijft op de nagel slaan als het gaat om uit uitblijven van een toelatingsproef in de Franse Gemeenschap voor 2.500 studenten geneeskunde en tandheelkunde. Opnieuw stromen alle studenten door. Net als vorig jaar is het, in tegenstelling tot in Vlaanderen, “vrijheid blijheid” in de Franse Gemeenschap en blijven zij RIZIV-nummers opsouperen. “De Vlaming is dit beu!” riep Veerle Wouters in de Kamer aan het adres van minister De Block. “Doe er iets aan! Wijzig de wet!” Het is een juridisch kluwen geworden. De Franstaligen veegden hun voeten aan alle eerdere afspraken en nieuwe compromisregelingen doorstonden de toets van de Raad van State niet. En tot op de dag van vandaag spelen de Franstaligen de vermoorde onschuld en duwen zij de bal in het kamp van de federale regering, goed wetende dat de MR hen geen millimeter in de weg zal leggen. Wat betekent dit concreet? Simpel: er komt geen toelatingsproef. Voor Wouters is het duidelijk dat de enige uitweg erin bestaat dat er een fundamentele wetswijziging of zelfs een nieuwe wet komt, en daarom zegt ze tegen Maggie: “Overtuig uw meerderheid en stem een nieuwe basiswet!” Maar zij kijkt terecht ook in de richting van N-VA, haar voormalige partij. Dit is zo’n typisch communautair dossier dat smeekt om een oplossing. We hopen dan ook dat Valerie van Peel van N-VA de gespierde taal van een tijdje geleden in dit dossier hard kan maken. Als dat niet gebeurt door een regering met Vlaams-nationalisten erin, dan zal het nooit meer gebeuren!