2017-13_11_Zangfeest 01 (Medium)Levende traditie en frisse vernieuwing

Dat het Zangfeest nog lang niet dood is, bewees de tachtigste uitgave van vorige zondag. Een mooie opkomst van enkele duizenden overtuigde en enthousiaste Vlamingen, zij het dat er aan de zijkanten van het podium toch enkele plaatsen leeg bleven. Als men die plaatsen volgend jaar kan opvullen met jongeren, dan is de toekomst verzekerd. Want ook al zijn er jongeren aanwezig, toch staat hun aantal niet in verhouding tot het oudere publiek.

Het is een zorg van het ANZ, maar ook van vele aanwezigen. Misschien kunnen NSV! en KVHV hier een tandje bijsteken, want al waren her en der grijze en rode petten te zien, toch was hun aantal erg beperkt… Maar, hoe dan ook, er was een goede sfeer en er werd stevig gezongen.

ANZ zet door

Het ANZ slaagde er erg goed in door het publiek zeer gewaardeerde jonge artiesten op het podium te krijgen: de choreografische showgroep ‘Are U Famous’, de kinderzanggroep Zinget, het Eurosongtalent Laura Omloop, Peter van Laet van Mama’s Jasje en natuurlijk ook de jeugdmuziekkapellen van KSA en VNJ. Maar natuurlijk, een zangfeest is geen lawaaierig popconcert dat overgoten wordt met liters alcohol en even het beest uithangen, maar wel een evenement waarin traditie en stijlvolle verjonging proberen hand in hand te gaan. En dat is altijd een moeilijke oefening. Het siert het ANZ pogingen te blijven doen om het Nederlandstalige lied in die zin te blijven promoten. Bijvoorbeeld de ambitie om zangprojecten te helpen uitwerken voor leerlingen uit de lagere school, is een heel verdienstelijk initiatief.

Parlementsleden

Onder de aanwezigen tekenden als vanouds tal van voorzitters en kaderleden uit de vele strijdgroepen uit de Vlaamse Beweging present, naast veel ‘voetvolk’ uiteraard. Voor hen is het een ereplicht op het Zangfeest aanwezig te zijn. Daarnaast waren ook de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, en zijn evenknie van de Kamer, Siegfried Bracke, op post. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Defensie Steven Vandeput, Vlaams minister Ben Weyts en een aantal N-VA-parlementsleden voegden zich bij hun achterban. Zij hebben zich terecht geen barst aangetrokken van het PS-gehuil vorig jaar onder leiding van Laurette Onkelinx over hun aanwezigheid op het Zangfeest, waar ook ‘België Barst!’ wordt gescandeerd. Een beetje verderop zat ook de VB-top rond Tom van Grieken en Barbara Pas. Gerolf Annemans zat naar verluidt op een verkiezingsbijeenkomst in Rijsel van Marine Le Pen. Er kan natuurlijk altijd wel eens een (goede) reden zijn om niet aanwezig te zijn, maar eigenlijk zouden alle Vlaams-nationale parlementsleden – en samen (N-VA en VB) zijn er dat toch enkele tientallen – aanwezig moeten zijn op het Vlaams-nationale hoogfeest, dat het Zangfeest toch is. Misschien kunnen ook zij volgend jaar eens een tandje bijsteken?

Herdenken

Het Zangfeest ving aangrijpend aan met een korte en piëteitsvolle herdenking van de gebroeders Van Raemdonck, de twee broers die dag op dag honderd jaar geleden samen sneuvelden aan het IJzerfront. Het zette het Vlaams-nationale feest meteen in de goede stemming en het herinnerde ons eraan dat de strijd naar Vlaamse zelfstandigheid diep in onze geschiedenis geworteld zit.

2017-13_11_Nollet - Zangfeest (Medium)Duidelijke taal

De toespraak aan sneltreinvaart van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen mocht er best zijn. Een duidelijk pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid, mooi gekoppeld aan het autonomiestreven van Schotland en Catalonië, richtte zich naar alle Vlaamse politici uit meerderheden en oppositie met de uitdrukkelijke vraag om het uiteindelijke doel van de Vlaamse Beweging niet uit het oog te verliezen: een eigen Vlaamse staat. Tevens werd de onwil van de Franstaligen in de Rand en in de kwestie Zaventem aan de kaak gesteld en bleef de sneer naar de vegeterende Saksen-Coburgers niet uit. Expliciet was hij ook in zijn positieve kijk op verdere samenwerking met Nederland, waarmee hij aanknoopte bij de oude Heel- en Groot-Nederlandse dimensie van de Vlaamse Beweging.

Ons vir jou?

In diezelfde zin verwelkomde hij de Zuid-Afrikaanse zangeres Annari Breed en hoopte hij haar een volgend keer opnieuw te mogen ontmoeten op het Zangfeest. Jammer dat deze dame niet even (letterlijk) in het spotlicht werd geplaatst en dat er buiten Die Stem van Suid-Afrika geen enkel Afrikaanstalig liedje was geprogrammeerd. Volgend jaar dan misschien, in het verlengde van haar optreden?

Knipoog

Zowel in het betoog van Erik Stoffelen als in de bindteksten werd expliciet gesteld dat ‘grendels’ kunnen ontgrendeld of overwonnen worden. Wij zagen er een knipoog in naar het onlangs verschenen boek van de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (ex-N-VA) waarin de Vlaamse meerderheid in dit land wordt uitgedaagd om de grendels inzake staatshervorming en grondwet te ‘ontgrendelen’. Wie daarover meer wil weten, moet dat boek maar eens lezen.

Kwinkslag

Een leuk moment was toen werd aangekondigd dat in het ‘Liedje van de beiaardier’ de tweede strofe niet ging gezongen worden. De aanwezigen werden uitgenodigd de tekst maar eens te lezen om te weten waarom… En ja… “Voor onze koning een vrome beê: o Here behoed onze vorst nog lang!” zou voor iets te veel consternatie hebben gezorgd. Een juiste kwinkslag op het juiste moment.

Samenzang

De samenzang is altijd een groot succes, zeker als de liedkeuze goed en evenwichtig is. En dat was het ook, van strijdlied tot volkslied. Even verliep dat in mineur toen het nieuwe, aartsmoeilijke lied ‘Mijn prachtig Vlaanderen’ aan het publiek werd voorgesteld teneinde het samen te zingen. Door de verschillende ritmes en de lengte van het lied, haakte de massa al gauw af. Veel mensen kunnen bovendien geen muziek lezen. Misschien had men tijdens het voorprogramma een didactische poging moeten doen om niet alleen het lied eens voor te spelen, maar ook te proberen het samen zingen. Jammer dus, want de tekst mag er absoluut zijn!

Uilenspiegel

Erg gesmaakt was het optreden van ‘De Geuzen’, een ‘dwars gelegenheidscollectief’ dat een ode bracht aan de rebelse Brusselse bard Jef Elbers en de overleden accordeonist en zanger Wilfrid Moonen van ’t Kliekske. Met hun spitse liederen brachten zij de faciliteitenkwestie onder het voetlicht en sneerden zij naar het ‘belgicistische apparaat’. In de geest van de Elegasten, het Kliekske, Elbers, Puimège en tal van andere vroegere gasten brachten zij spot en lach in de ware geest van Uilenspiegel.

Zangfeest

Het is elk jaar bang afwachten of er wel journalisten opdagen op het Zangfeest, en wat ze er achteraf van bakken. Je weet immers nooit dat je daar in de Lotto-Arena samen met enkele duizenden Vlamingen een namiddag lang de longen uit je lijf hebt zitten zingen, om dan ‘s avonds bij het bekijken van het tv-journaal te moeten vaststellen dat je maar wat nepnieuws bent dat het vermelden niet waard is.

Op het ogenblik dat we dit schrijven, is de oogst nogal aan de magere kant, maar moeten we toegeven aangenaam verrast te zijn door het verslag van de VRT. Een verslag van twee en een halve minuut, niet al te tendentieus, met politici van zowel N-VA als Vlaams Belang in beeld, en een korte reactie van voorzitter Erik Stoffelen. Het valt niet vaak voor dat de letter ‘V’ in de afkorting ‘VRT’ niet helemaal gelogen is.

Kortom…

… het was een leuk en wervelend Zangfeest. Gelukkig lijkt het niet-gesubsidieerde ANZ uit de financiële zorgen te zijn geraakt, nadat vorig jaar het water hen aan de lippen stond. Gelukkig was daar net op tijd de gulle hand van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, de Marnixring, de Vlaamse Volksbeweging, de Vlaamse Oud-Strijders en tal van bedrijven, verenigingen, individuele politici en Vlaamse Bewegers allerhande om het Zangfeest voor de komende jaren te verzekeren. Vlaamse solidariteit, dus. Mooi zo! Afspraak volgend jaar: 4 maart in een tot de laatste stoel bezette Lotto-Arena. Laten we daar vooral voor zorgen!

KvdM