2017-10_16_Vanmol - Beke en het moedige midden (Medium)Dikke bult

Een vraag die wij ons stellen: kan je eigenlijk klagen over Turken van de tweede en volgende generaties die eigenlijk nog altijd Turk zijn? Onze samenleving doet namelijk weinig anders dan die mensen continu in hun Turk-zijn bevestigen, tot in het onderwijs toe met pleidooien voor gebruik van de “eigen” taal. Om zo beter Nederlands te leren. Tja.

Vertelseltjes

De deradicaliseringsambtenaar van Molenbeek, ene Olivier Vanderhaegen, stelt dat in Molenbeek de aantrekkingskracht van het jihadisme nog steeds stijgt. Tot zover alle sprookjes over het lieve en vredige Molenbeek.

Even rechtzetten

Dankzij onze objectieve media, steeds paraat om de exotische brigade te hulp te schieten, weten wij dat Hilde Crevits absoluut ongelijk heeft: àlle allochtone ouders nemen volop deel aan ouderraden en spreken altijd en overal feilloos Nederlands met hun kinderen. Waarvan akte.

Doen

In een opiniestuk betitelt Jean-Marie Dedecker Unia als “het ministerie van Waarheid”. Niet slecht gezien. Mogen wij suggereren misschien ook eens een “ministerie van Boosheid” op te richten, N-VA?

Zeg het eens

Met alle respect, maar hoe kan je in godsnaam een buitenlands politicus verbieden hier de boel te komen ophitsen, als je jaar en dag bewust een blinde vlek hebt voor het dubbelenationaliteitenprobleem?

De gekte voorbij

Houd u vast aan uw bretellen, we zullen nog eens wat nieuwspraak lanceren: transblack! Nog nooit van gehoord? Dat is een witte die zich diééép vanbinnen zwart voelt. Het kan dus altijd nog zotter.

Boontje en loontje

De journaliste Hande Firat, de dame die Erdogan tijdens de couppoging hielp door hem op de radio een oproep tegen de coupplegers te laten doen, is intussen zélf persona non grata, betreffende nieuwsverzorging. Nee, wij koesteren geen leedvermaak. In dit land hebben wij ook aardig wat naïeve journalisten rondlopen.

Foei

Dat niet iedereen bij N-VA nog hoog oploopt met Hendrik Vuye, is nog zacht uitgedrukt. Vroeger was dat wel even anders. Of het nu pas geeft Vuye te verwijten dat hij natrapt, in een stuk dat nogal wat van natrappen weg heeft, lijkt ons toch wel betwijfelbaar, Peter de Roover.

Mensensoorten

Recentelijk werden wat artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften over de Denisova-mens, een voorouderlijke mensensoort waarover nog weinig bekend is. Die zou zich o.a. met Neanderthalers vermengd (kunnen) hebben. Laten we in het vervolg dus spreken over de transneanderthaler.

Vuile stad

Antwerpen wordt (weerom) een vuile stad. Immers, de straatreinigingsfirma die tot op heden de straten schoon hield, mag met haar wagens de stad niet meer binnen wegens te vervuilend. Of hoe de stoerdoenerij van de lage-emissiezone, die moest dienen om het groene blazoen van de meerderheid op te poetsen, botst op de realiteit.

Het antwoord, mijn vriend

In reactie op een uitspraak van Hilde Crevits vraagt Wouter van Bellingen zich af of Vlaanderen enkel de slechte migranten heeft gekregen. Wij vermoeden dat Wouter hard zou verschieten van het antwoord van de man in de straat. Of misschien niet.

Kopje onder

De buitenlandse studie die uitwees dat in zwembaden nogal wat urine aanwezig is, kreeg in onze pers ruime aandacht. Als zwembaduitbaters echter eisen dat mannen in een zwembad enkel zwemslips dragen en geen langere lossere broeken, om te vermijden dat veelal jonge gasten in ondergoed (boxershort) het water induiken, stijgt makkelijk gehuil op. Wat willen we eigenlijk?