Vrouwenrechtenactivist

Mijnheer de ijveraar,

Kort geleden heeft de democratisch verkozen president Trump een decreet getekend dat de financiering door de Amerikaanse overheid van internationale ngo’s die het ‘recht op abortus’ steunen, stopzet. Voor die ngo’s is het duidelijk: zij rekenen abortus bij de gezondheidszorg en gezinsplanning, seksuele voorlichting en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Voor hen is abortus gewoon een ‘curettage’, een medische ingreep vergelijkbaar met het trekken van een rotte kies. Dat steekt bij traditioneel conservatievere Amerikanen, in het bijzonder de Republikeinen. Zij zijn vaak om principiële, godsdienstige of gewoon morele redenen tegenstander van abortus, dat zij – hoe dan ook – altijd als moord op onschuldig, zij het ongeboren leven blijven beschouwen. Op zich is met dat standpunt niks mis, alleen is het in het Westen in veel landen een minderheidsstandpunt geworden. Vandaar dat de slinger geregeld doorslaat in één van de twee richtingen, al naargelang wie er aan de macht komt.

Wat Trump nu doet, is op zich niet spectaculair. Eenzelfde beperking tegen die ngo’s werd door de conservatieve en Republikeinse president Ronald Reagan opgelegd om dezelfde reden. En die werden dan weer opgeheven onder het bewind van de Democraat Bill Clinton. Na hem was het aan de Republikein George W. Bush om de beperkingen weer in te voeren, om ze dan weer te zien verdwijnen onder het bestuur van halfgod en Democraat Barack Obama. Dat vergeet men wel eens als men op de achterste poten staat om Trump aan te vallen en hem dictatoriale trekjes, eenzijdigheid en zelfs een gemis aan democratische ingesteldheid in de schoenen te schuiven.

Dus kwam in het verlichte Europa een tegenbeweging tot stand, waarvan gij deel gingt uitmaken, met de zegen van onze federale regering van twee traditionele partijen (waaronder een zich christelijk noemende) plus de N-VA. Zo hebt gij vorige donderdag in het historische Egmontpaleis delegaties uit meer dan veertig landen ontvangen voor de internationale conferentie ‘She Decides’ (Zij – de vrouw – Beslist). Het initiatief is geïnspireerd op het gelijknamige initiatief van de Nederlandse minister Liliane Ploumen om dan maar zelf voor geld te zorgen door inzamelacties. Met uw mede-initiatiefneemsters uit Nederland, Zweden en Denemarken zegt gij ‘niet te kunnen aanvaarden dat meisjes en vrouwen de toegang wordt ontzegd tot informatie over gezinsplanning, aidspreventie, en zorg van moeder tot kind’. Ik hoorde u zeggen dat elke abortus er een te veel is, maar dat vrouwen die in die situatie zitten op een deftige manier moeten kunnen geholpen en bijgestaan worden voor, tijdens en na de ingreep. Dat is een aanvaardbaar standpunt, maar het gaat heel vaak voorbij aan de voorlichting om menselijk leven te behouden, ook in moeilijke omstandigheden, en aan de verantwoordelijkheid van een samenleving om levens te redden en te doen ontwikkelen. Want een vrouw die een abortus ondergaat, lijdt daar zeer lang onder omdat groeiend leven doden in wezen tegennatuurlijk is.

Maar, Alexander, ik hoor u verklaren: “Dit initiatief staat open voor iedereen die de rechten van vrouwen en meisjes belangrijk vindt. Meisjes en vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wanneer en hoeveel kinderen zij willen. Dat is een mensenrecht. Het uittekenen van een gezamenlijke strategie tijdens de internationale bijeenkomst in Brussel moet ervoor zorgen dat de impact van de Amerikaanse beslissing voor vrouwen en meisjes op het terrein beperkt blijft.” Ik begrijp uw stelling, vanuit uw liberale visie en die van uw medestanders. Maar denkt gij niet dat er in die zin nog ongelooflijk veel werk voor u ligt ten aanzien van die vele islamitische vrouwen in het Westen en de islamitische wereld die geen lap te zeggen hebben over zichzelf en in de islam vaak als tweederangsburgers, broedmachines en seksslavinnen worden behandeld? En waar kindhuwelijken en genitale verminking normaal lijken? Misschien moet gij de verdrukte en geïsoleerde moslima’s maar eens betrekken bij uw ‘She Decides’. Of zijt gij blind aan die kant? Gaat het u enkel om een opgeklopte strijd van gefrustreerde westerlingen tegen Trump, die flink wat nuance mist?

’t Pallieterke