Artikel 35’er

Mijnheer de jongerenvoorzitter,

Gij kwaamt uit het niets, al waart gij al een tijdje de voorzitter van CD&V in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Van opleiding politicoloog en beroepshalve parlementair medewerker van het onbekende Vlaams Parlementslid Joris Poschet, zijt gij ook columnist bij… De Morgen. Ja, alles is mogelijk tegenwoordig… En dan werdt gij op 11 maart jongstleden verkozen tot nationaal voorzitter van Jong CD&V. Meteen liet gij via Twitter weten: “Nu bekomen, feesten en knallen!” Wouter Beke twitterde om u proficiat te wensen en “uit te kijken naar de samenwerking”.

Daar heeft hij het voorbije weekeinde alvast een voorsmaakje van gekregen, want het contrast met uw smaak- en kleurloze voorganger Wim Soons kan haast niet groter zijn. Twee weken na uw aantreden werd er al meteen een congres georganiseerd en wat niemand verwachtte, gebeurde: er werd opmerkelijke taal gesproken over een volgende staatshervorming. Op dat congres in Bredene hielden jullie de toekomstige structuur van België tegen het licht. Iedereen was het erover eens dat het kluwen van de vorige staatshervormingen moet ontward worden. Dat kan door een einde te maken aan de onduidelijkheid en de versnippering van bevoegdheden. Zover, zo goed. Ter zake zegt gij: “Dat betekent dat alle residuaire bevoegdheden toekomen aan de deelstaten en de federale overheid enkel nog toegewezen bevoegdheden zou krijgen. Dit moet uitmonden in een positief verhaal, waarin de deelstaten bepalen wat ze wel nog samen willen doen.” Heel concreet betekent dat dat het fameuze artikel 35 van de grondwet eindelijk zal moeten ingevuld worden en dat dus zal moeten bepaald worden welke bevoegdheden de federale overheid nog zal mogen uitoefenen. “Het is hoog tijd dat we duidelijk afspreken wat we wél nog samen willen doen en de deelstaten moeten geresponsabiliseerd worden”, zegt gij.

Beste Sammy, ik vind dat allemaal geweldig, maar gij moet u toch wel realiseren dat er een reden is waarom dat artikel 35 nooit is ingevuld, zeker als gij daarbij nog overmoedig stelt: “Bij de uitwerking van artikel 35 van de grondwet hoort volgens ons ook een responsabilisering van de deelstaten op vlak van de staatsschuld. Bij lusten horen lasten. Laten we daarover klare taal scheppen.” Als politicoloog zoudt gij toch moeten weten dat dat artikel 35 als een trofee voor Schiltz werd opgenomen in de grondwet bij de vierde staatshervorming en dat er over de begrippen ‘residuaire’ en ‘toegewezen’ bevoegdheden al flink wat is gepalaverd zonder eenduidigheid. In die zin zelfs dat een vermaard politiek loodgieter uit uw partij, wijlen Jean-Luc Dehaene, meermaals tot het besluit kwam dat de invulling van artikel 35 technisch schier onbegonnen werk is. Gij moet in die zin het recente boek van Vuye en Wouters maar eens openslaan om tot het inzicht te komen dat de toepassing van artikel 35 op drie niveaus vergrendeld is (op aangeven van de Franstaligen), zodat zelfs een ernstig confederalisme geen kans zal krijgen. Een eerste grendel is zo al dat het artikel nog voor herziening vatbaar moet verklaard worden alvorens een volgend parlement er iets mee kan doen. En dat moet gebeuren met een meerderheid in Kamer en Senaat. Daarna moeten de nieuwe kamers de grondwetswijziging stemmen met een tweederdemeerderheid. En dan moet er nog een bijzondere wet gestemd worden die de voorwaarden en de wijze waarop de deelstaten bevoegd zijn, bepaalt. En daar is niet alleen een tweederdemeerderheid nodig, maar ook een meerderheid in elke taalgroep. Alstublieft. Ga er maar aan staan!

Het is dus allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. En de oude krokodillen in uw partij zijn er mee voor verantwoordelijk dat het zover is kunnen komen. Het zal dan ook titanenwerk van u vergen om uw partij zover te krijgen dat zij het Belgische systeem mee zal willen openbreken zonder de Franstaligen te ontzien door bijvoorbeeld buiten de lijntjes van de grondwet te kleuren. Of Wouter Beke in die zin mee zal uitkijken naar samenwerking met u, is maar de vraag…

Ik denk dan ook dat gij u met de beste bedoelingen wat vergaloppeerd hebt. Niettemin wens ik u de naarstigheid en het jeugdige vuur om de moederpartij tot goede en betere inzichten te brengen…

‘t Pallieterke