Op maandag 12 september 2016 vierde de islamitische gemeenschap overal ter wereld het Offerfeest. Ook in Brussel.

Het operationeel beheer van deze laatste editie door het Lokerse bedrijf ITC bvba heeft evenwel volgens de Brusselse regering ‘geen voldoening gegeven’. Privébedrijf ITC moest op de tijdelijke slachtvoer aan de Werkhuizenkaai de slachtingen uitvoeren. Vooral de grote vertragingen bij de overhandiging van de karkassen aan de betrokken personen leidden tot ernstige verstoringen – soms zelfs afzeggingen – van de voorziene familiefeesten.

Twee dagen na het Offerfeest bood minister-president Rudi Vervoort (PS) zelfs zijn excuses aan in naam van de Brusselse regering aan wie ‘geleden heeft onder de slechte organisatie’ tijdens het Offerfeest. ‘Geen enkele familie heeft zijn schaap op de juiste dag gekregen,’ vertelde burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) de dag daarvoor al over zijn gemeente Schaarbeek.

ITC beloofde in Brussel 2.500 schapen te kunnen slachten op drie dagen tijd. ‘Slechts 655 personen schreven zich in om een slachting te laten uitvoeren door ITC. Die 655 schapen hadden dus, zonder moeite, geslacht moeten kunnen worden op de eerste dag van het Offerfeest. Ik vind de nonchalante houding van ITC schandalig,’ klaagde Vervoort het bedrijf in Bruzz aan.

Naast problemen met de slachtingen, waren er volgens de politicus problemen met de levering en communiceerde ITC niet goed over de vertragingen. Volgens Vervoort heeft ITC ‘een grote jaarlijkse viering vergald’.

ITC

De zoektocht naar een uitbater van de tijdelijke slachtvoer van het Gewest verliep nochtans via een openbare aanbesteding, benadrukte Vervoort. Het Lokerse bedrijf ITC is een ‘vleesspecialist’ en kon een sterke ervaring aantonen na de uitbating van een tijdelijke slachtvoer in Namen, aldus de minister-president.

ITC, wat staat voor  Influenza Technology Company, werd  opgericht door Abdelkader Alami, tevens ‘CEO’. Wat opvalt: ITC is volgens in de kruisdatabank enkel terug te vinden met een winkel met computeronderdelen in de Kerkstraat 14 in Lokeren. Volgens zaakvoerder Alami is het bedrijf al langer bezig met nevenactiviteiten.

Eerder al problemen

Wie even in archieven duikt, zal vaststellen dat Abdelkader Alami al eerder in de problemen kwam.

In 2005 was hij met een mobiele slachtvloer aanwezig in Houthalen. Maar het gemeentebestuur van Houthalen was absoluut niet tevreden over de dienstverlening: “De vooropgestelde capaciteit werd niet gehaald waardoor er lange wachtrijen ontstonden.” De gemeente weigerde daarom de factuur te betalen.

Let wel, daar was hij aanwezig als zaakvoerder van de bvba Compact Europa, een vennootschap die op hetzelfde adres gevestigd was als ITC nu. Zijn firma Compact Europe, opgericht in 2005, ging in faling in 2010. ‘Computerwinkel’ ITC zette nadien de activiteiten van Compact Europe rustig voort.

De bvba ITC werd in 2007 opgericht door Abdelkader Alami (Lokeren) en Yamane Toshihiro, woonachtig in Osaka. De aanwezigheid van Toshihiro als vennoot, duidt eerder op activiteiten in de computersector. Pas in oktober 2011 worden de statuten aangepast: vanaf nu mag de firma mobiele slachthuizen verkopen en verhuren, offerfeesten organiseren en slachtingen voor alle diersoorten uitvoeren.

Juridisch

Zoals hierboven geschreven, liep het vorig jaar in Brussel dus ook fout. Hierop volgden juridische onderhandelingen tussen ITC en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Uiteindelijk werd een dading (overeenkomst) tussen partijen gesloten.

Dientengevolge heeft de bvba ITC aanvaard de factuur van 200.000 euro te verminderen tot een bedrag van 150.000 euro. Deze vermindering met 50.000 euro ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat de particulieren die schade hebben geleden ingevolge de uitvoering van voormelde opdracht te vergoeden ten belope van een forfaitair bedrag van 75 euro per persoon.

Niet iedereen vindt deze oplossing evenwel goed. Sommigen vrezen dat deze schadevergoeding een precedent kan vormen voor toekomstige Offerfeesten. Of ITC deze nog zal mogen organiseren, is een open vraag.

Thierry Debels