Communautair dynamiet ligt klaar voor Zuhal Demir

Kort na het aantreden van staatssecretaris Zuhal Demir ging alle aandacht naar het armworstelen tussen N-VA en Unia. Maar een aantal andere dossiers zijn op termijn misschien zelfs explosiever voor de nieuwe staatssecretaris, zoals het federale wetenschapsbeleid dat jarenlang de speeltuin was van de PS. Demirs voorgangster, Elke Sleurs, wou daar komaf mee maken, wat de communautaire spanningen al fel deed oplopen. Lees meer …

CD&V en Open Vld op weg naar fusie?

Vorige week donderdag vond aan de Universiteit Antwerpen een debat plaats tussen Herman de Croo en Mark Eyskens. Een echt twistgesprek werd het nooit. Integendeel. Beide heren braken een lans om een nieuwe, grote centrumpartij op te richten. De liberalen en christendemocraten zouden zodoende versmelten. Lees meer …

Het mateloze antiracisme

De Vlaams pers was vorige week nog maar eens in de ban van een geval  van “rauw racisme” (zoals Bart Somers het noemde). Een politie-inspecteur van Mechelen zou naar enkele collega’s een foto hebben doorgestuurd waarop een commissaris van Mechelen, een vrouw van Indische afkomst, stond afgebeeld met daaronder het opschrift: “Jou kleur staat mij niet aan.” (sic) De taalfout is nog het minste. Lees meer …

Zaventem: alleen Vlaanderen kiest voor de ratio

Het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven is dus even van de baan. Vlaanderen, Brussel en de federale regering zijn overeengekomen om het dossier te ‘objectiveren’. Met behulp van experts worden in zeven werkgroepen alle technische aspecten opgelijst, zodat er met gelijke informatie en wapens wordt gestreden.  Althans, dat is de theorie, maar het blijft zeer de vraag of Brussel zich in dit dossier rationeel zal opstellen. Lees meer …

Praten met Wilfried Haesen

“Vernieuwen ja, maar met een groot respect voor de traditie”

Op zondag 26 maart vindt het 80ste Vlaams nationaal Zangfeest plaats in de Lotto Arena te Antwerpen. Een bijzondere editie waar we graag meer over willen vernemen bij Wilfried Haesen, de nieuwe regisseur van het Zangfeest. Wilfried is een voormalig VRT-journalist en verzorgt sinds jaren de presentatie. Hij volgt Paul Cordy op, die van 2002 tot en met 2016 regisseur was, en in september vorig jaar voor N-VA in het Vlaams Parlement ging zetelen. Lees meer …

Gelukkig hebben we gelijk

Onderzoek toont aan dat wie de ochtendkranten leest of naar het nieuws luistert zich ellendiger voelt dan wie dat niet doet. Dat lijkt de uitdrukking te bevestigen van de 18de-eeuwse Engelse dichter Thomas Gray: “Where ignorance is bliss, ’Tis folly to be wise.” (“Waar onwetendheid zaligheid is, is het dwaasheid om wijs te zijn.” Lees meer …