Brusselse moskeefabriek

Yvan ‘de Verschrikkelijke’ Mayeur, PS-burgemeester van Brussel, verklaarde in De Morgen dat alle Brusselse moskeeën in handen zijn van de extreme salafisten. Twee dagen later pakte hij op RTBF-radio uit met de idee om naar analogie met de kerkfabrieken in Brussel ‘moskeefabrieken’ op te richten, om zo meer controle te kunnen uitoefenen op de moskeeën. Mayeur verklaarde: “Ik wil een gematigde islam organiseren in Brussel”. Daarmee impliciet toegevend dat de islam an sich in ons land dus níét gematigd is. Iets waar men bij het Vlaams Belang uiteraard gretig akte van nam.

Toch verzet het Brusselse Vlaams Belang zich tegen de plannen van Mayeur. Volgens Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens is het naïef te denken dat de overheid op die manier het islamextremisme in Brussel kan indijken. Er bestaat niet zoiets als een ‘Europese islam’, omdat de waarden van de islam net haaks staan op onze westerse, Europese waarden en normen. ‘Europese islam’ is een contradictio in terminis, aldus Lootens.

En dat wou Lootens ook vertellen in het hoofdstedelijk halfrond, ware het niet dat de parlementsvoorzitter hem verbood zijn vragen te stellen. Voor parlementsvoorzitter Picqué – nochtans partijgenoot van Mayeur – is het oprukkende salafisme in Brussel blijkbaar totaal onbelangrijk. Of is het dat men bij de PS liever geen vervelende vragen van de Belangers op het bord krijgt?

Groen valt over religie

Marie Nagy is geen Ecolo-Groen-fractieleider meer in de gemeenteraad van de stad Brussel. De voornaamste reden is een opiniestuk dat Nagy publiceerde in de krant Le Soir, waarin ze de evolutie van de ecologisten rond ‘religie’ in vraag stelde. De tijd dat religie ‘opium voor het volk’ was, ligt reeds lang in het verleden voor Groen en links. Tegen de zin van Nagy. Ze stelt zich dan ook vragen over de evolutie van het Groen-Ecoloproject in Brussel in debatten over bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek.

Zoveel kritische zin werd Nagy niet in dank afgenomen, en na een motie van wantrouwen werd ze door haar eigen fractie aan de kant geschoven.

Explosieven in Justitiepaleis

In mei 2016 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning voor de opslag van 450 kilo explosieven en munitie in de kelders van het Justitiepaleis. In realiteit werd echter om en bij vijfduizend kilogram munitie en explosieven gestockeerd, op een manier die allesbehalve reglementair is. De munitie moet immers worden opgeslagen in gewapende koffers en in afgesloten lokalen, wat niet het geval bleek te zijn. Hierdoor gealarmeerd trok Dominiek Lootens, Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter, op 20 januari in de plenaire vergadering van het BHP aan de bel bij Brussels minister Fremault die verantwoordelijk was voor de aflevering van de milieuvergunningen.

In eerste instantie trok Fremault de paraplu open, door te stellen dat de veiligheid van de bezoekers en werknemers in het Justitiepaleis nu eenmaal niet haar bevoegdheid was. Maar intussen werd de vergunning ingetrokken, en moeten de explosieven dus zo snel mogelijk worden verwijderd. En daar wringt het schoentje. Het quasi failliete departement ‘Justitie’ moet voor de verwijdering namelijk een factuur van zowat 18.000 euro betalen aan ‘Defensie’. Een totaal absurde situatie, waarbij de ene federale dienst de andere niet wil betalen, en zo de veiligheid van honderden personen in en om het Justitiepaleis op de helling zet

Uitkeringsfraude

Het is algemeen geweten, uitkeringsfraude is zo oud als de uitkering zelf. Mensen proberen hun inkomen, al dan niet wettelijk, te verhogen, naargelang de overheden hen belasten. Bij vele migranten worden de inkomsten uit de sociale zekerheid netjes georganiseerd via hun culturele- en/of religieuze dienstverleners. Huizen en appartementen huren bij een socialehuisvestingsmaatschappij, terwijl men in het land van herkomst (veel) geld en onroerend goed bezit. Aanschuiven bij het OCMW of de voedselbank voor voedsel dat men achteraf in een auto van ruim 50.000 euro propt. Het kan allemaal. Een Limburgse neurochirurg zit in de cel voor het op grote schaal uitschrijven van valse attesten voor levenslange invaliditeit. Twee Turkse personen uit Heusden-Zolder waren de spilfiguren in het ronselen van patiënten, die 3.000 tot 5.000 euro zouden betaald hebben om een blijvende uitkering te genieten.

Ali Caglar

De stad Genk heeft een CD&V-schepen van Turkse origine die dweept met de Turkse president Erdogan, zijn grote voorbeeld. Tegelijk wil hij baas zijn over alle Genkenaren. “Want Turken houden van sterke leiders.” In 2016, meteen na de coup in Turkije, schreef Caglar in de krant HBvL: “Ik ga dadelijk mee protesteren tegen deze coup.” Hij was op dat ogenblik op vakantie in zijn ouderlijk dorp in Turkije. Enkele maanden eerder zei hij voor TVL: “De persvrijheid in Turkije is erop vooruitgegaan.” Dit nadat vele oppositiekranten en tv-stations waren gesloten en journalisten waren opgepakt. Na de coup volgde een heuse heksenjacht op alle mogelijke tegenstanders van Erdogan. Wiens belangen verdedigt CD&V-schepen Ali Caglar als hij zegt dat hij een fiere Turk is?

Raar, maar waar!

OCMW Brugge zoekt honderd medewerkers voor stad en omgeving en dit voor allerhande opdrachten. Hoe kan dat? Zo ineens? Niet helemaal… Er is personeel nodig voor het vernieuwde Woonzorgcentrum Ten Boomgaarde in Sint-Michiels, dat in het najaar de deuren opent, maar ook voor andere plaatsen wordt naar zorgtalent gezocht, want er gingen anciens met pensioen. Om dit alles te verwezenlijken, werd de aanwervingscampagne “ongelooflijk cool” opgestart, werd een jobdag georganiseerd, krijgt eigen personeel kans op promotie en iedereen kan ook geschikte kandidaten aanbrengen. Dagelijks dragen de 80 wagens van het OCMW deze blijde boodschap van extra werkgelegenheid uit.