Lucht

Het Vlaams Parlement moet wel een zeer ongezonde omgeving zijn. Kreeg enige tijd geleden minister Crevits al een flauwte in de plenaire zitting, ditmaal was het minister Weyts die behoorlijk onwel werd. Misschien zou de lucht in de koepelzaal eens moeten worden geanalyseerd, zeker omdat daar toch wel wat lieden zitten die gif spuwen.

Even voor Weyts verstek moest geven, had hij nog geantwoord – nu ja, geantwoord – op een vraag van Anke Van dermeersch (VB) die toevallig ook iets met luchtkwaliteit had te maken. Het blijkt dat de fameuze lage-emissiezone in het prachtvolle Antwerpen ervoor zorgt dat de eigen bevolking beboet wordt voor vervuilend rondrijden, maar dat wagens met een buitenlands kenteken die dans ontspringen. Van dermeersch vond dat ongehoord. Weyts maakte er zich nogal makkelijk van af door te zeggen dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Wanneer en hoe bleef, ondanks het aandringen van Anke, in het ongewisse.

Discriminatie

De arbeidsmarkt hier te lande is niet zonder problemen, ook al daalt zogenaamd de werkloosheid. Zeer moeilijk aan de slag raken ouderen, mensen met een handicap en, naar verluidt, allochtonen. Veel heeft te maken met de geslotenheid van die arbeidsmarkt, een bekend euvel. Unia heeft echter weer overal discriminatie gezien. Imade Annouri (Groen), Sonja Claes (CD&V) en Yasmine Kherbache (sp.a) wierpen zich op de zaak. De standpunten van Groen en sp.a zijn eenvoudig en niet nieuw: zelfregulering werkt niet, dus moeten er praktijktests en ‘mystery calls’ en meer van dat fraais komen. Minister Muyters zei al zeer veel te doen en rekende vooral op de inspanningen vanuit het veld zelf. De stok hanteren leek hem niet de goede methode te zijn. Emmily Talpe (Open Vld) wees nog op de zeer reële arbeidsdiscriminatie van ouderen. Ze vond het verontrustend dat zelfs veertigers het al vaak kunnen vergeten. Chris Janssens (VB) vond dat de miljoenen die aan Unia worden vergooid beter gebruikt worden om effectief iets aan het aanwervingsbeleid te doen.

Babel

Wie in Vlaanderen een sociale woning wil, wordt geacht een paar woordjes Nederlands te leren. Deze verschrikkelijke en racistische praktijk bestaat al geruime tijd, maar wordt nu wat bijgesteld. De Vlaamse overheid wil van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis gaan. Vele bruggen te ver voor sp.a en meer nog voor Groen. Voor Groen kwam An Moerenhout wat huilen over allerlei arme nieuwkomers die men beter zachtjes zou stimuleren dan zo ruw dwingen om zich enig Nederlands eigen te maken. Volgens haar is het onmogelijk dat iemand op één jaar tijd twintig Nederlandse woordjes zou kunnen leren. Het kan niet verwonderen dat Guy D’haeseleer (VB) daarover een lichtjes andere mening had. Nederlands zou dé toelatingseis voor een sociale woning moeten zijn. Björn Anseeuw (N-VA) ging minder ver, maar vond het boetesysteem als stok achter de deur toch wel nuttig, wat Moerenhout doet huiveren. Minister Homans beoordeelde het systeem als “streng en rechtvaardig”. Als je weet dat het gevraagde niveau Nederlands extreem laag is, dan lijkt het woord ‘streng’ minder op zijn plaats te zijn. We zijn er niet zeker van of de toren van Babel een sociaal woningbouwproject was, maar we menen ons te herinneren dat het op die werf niet goed is afgelopen.