Gekwetste zielen

We vragen ons af wat de onfortuinlijke Hilde Crevits kan hebben bezield om uitspraken te doen over de schoolbetrokkenheid van allochtone ouders. Wat ze zei was overigens banaal en bezwaarlijk schokkend te noemen. Toch moest en zou het Vlaams Parlement een debat houden over de ontboezemingen van de onderwijsminister. Gefundenes Fressen voor verenigd rood en groen. Caroline Gennez (sp.a) trok alle registers open. De dag van de plenaire was het tot overmaat van ramp internationale Vrouwendag, zodat Gennez haar verhaaltje kon ophangen aan holle frasen over emancipatie en gelijke kansen. In ieder geval waren de mensen in het veld zwaar aangedaan door de uitlatingen van Crevits. Ja, van kleuterjuf Lien tot de allochtone ouders Leila en Mehmet, die zich tomeloos voor de school inzetten, allemaal waren ze tot in het diepst van hun ziel gekwetst. Crevits moest excuses aanbieden. Gennez tapte ook wat oplossingen uit het vermolmde vat: meer diversiteit in het lerarencorps, onderwijs “met respect voor de thuistaal” en uiteraard meer middelen. Origineel.

PISA

Geregeld werd verwezen naar de fameuze PISA-onderzoeken die een soort internationale onderwijsrangschikking maken. Telkens zo’n studie verschijnt, krijgen we hetzelfde riedeltje te horen. Onze vrienden van de Franse Gemeenschap zitten ergens onderaan bij de zeer exotische landen, en Vlaanderen doet het natuurlijk heel goed, maar moet opletten om niet af te glijden. Het blijkt wel dat leerlingen van Turkse en Marokkaanse oorsprong hier opvallend slechter scoren dan in met ons vergelijkbare landen. Het door Crevits aangekaarte probleem is dus geen bedenksel, vond onder andere Koen Daniëls (N-VA). Het onderwijs levert al grote inspanningen, maar ouders dragen ook een verantwoordelijkheid. Met de standpunten van Crevits is dus niets mis. Daniëls meende dat de redeneringen van Gennez en consorten aan de kromme kant waren. Bovendien is de financiële injectie niet voor de poes. Het racistische Vlaanderen dokt 900 euro per anderstalige kleuter om Nederlands te leren.

Delirium

Wie onderwijs zegt, zegt Elisabeth Meuleman (Groen), die bijzonder goed op dreef was. Ze zei zowaar iets zinnigs over ons schoolsysteem (zie alweer PISA) dat toch niet zo heel goed is. Voor het overige verzonk ze in het gebruikelijke “superdiverse” delirium. Vanzelfsprekend vond ook Meuleman dat Crevits de allochtone ouders heeft beledigd. De minister spant zich onvoldoende in om iets te doen aan de segregatie in het onderwijs. De groene oplossingen? Het verhogen van het comfort van de kindjes door de inzet van “brugfiguren”, de thuistaal een plaats geven (een heel oud en twijfelachtig idee) en het aanleren van Nederlands zonder druk. Dat laatste is dan weer wel een idee voor met name N-VA, dat net de ouders wat meer wil stimuleren om hun kroost wat harder naar de taal van Vondel toe te leiden. Steen des aanstoots voor de linkse gelederen, Gennez sleepte er zelfs de Grondwet bij en insinueerde dat men de anderstalige kindjes zo van school zou willen trappen.

Gewaagd

Waarschijnlijk de enige die zich amuseerde, was Chris Janssens (VB). Crevits had ook eens “gevloekt in de multiculturele kerk” en mocht daarom spitsroeden lopen. Janssens verheugde zich dat de minister eindelijk de VB-analyse bijtrad – het kan worden betwijfeld of dat de bedoeling is geweest, maar het is leuk opgemerkt. Toch deed Janssens meer dan zich vrolijk maken; hij had zelfs oplossingen in de aanbieding, zoals het gewaagde ideetje een aantal concentratiescholen om te vormen tot inburgeringsscholen waar intensief zou kunnen worden gewerkt aan het aanleren van Nederlands en meer nog van normen en waarden. In de plaats van Janssens zouden we maar opletten. Voor je het weet, word je van apartheidsplannen beschuldigd.