Ondanks het grote succes van de Nekka-Nacht rond Toon Hermans in april 2016, heeft Nekka vzw beslist om in 2017 geen 24ste editie van het unieke Nederlandstalige concert te organiseren.

Door het wegvallen van een belangrijke financiële en een belangrijke media-partner werd het financiële risico voor de vereniging te groot en is uiteindelijk bewust gekozen voor een sabbatjaar. Financiële partners hebben hun bedrijfscyclus en hun strategie; ze volgen hun eigen weg. Mediapartners hebben een andere verantwoordelijkheid en daar kunnen vele bomen over opgezet worden.

Er heerst bij veel mediakanalen al enige tijd een ingrijpende besparingsmentaliteit. Soms een wat blinde besparing, gebaseerd op kortetermijndoelstellingen. Dikwijls wordt het kind met het badwater weggegooid, door het ontbreken van een plan B.

Muziek op televisie is al vele jaren geen evidentie meer: weinig kijkers blijven voor de buis zitten voor concerten die dikwijls te statisch zijn voor televisie en waarvan vele gebrachte liedjes in veel betere kwaliteit te bekijken zijn op bv. YouTube.

Televisie is al lang op zoek naar een geschikte formule om muziek weer te geven. De laatste echt gelukte formule was het liedjesprogramma “Zo is er maar één” met wijlen presentatrice Yasmine. Het was de perfecte combinatie van bekende en nieuwe artiesten met een Nederlandstalig repertoire. Daarna kwam nooit een nieuwe formule nog maar in de buurt van dat succes.

Bovendien zit het medialandschap hoe langer hoe meer ingekapseld in juridische spelregels die almaar minder ruimte tot interpretatie openlaten. Of misschien is er intussen te veel macht gegaan naar allerlei productiehuizen die in de verste verte geen culturele opdracht hebben.

Kortom, het is een gegeven waarmee vele festivals en organisatoren geconfronteerd worden: wegvallende sponsorgelden, duurder wordende mediacontracten, minder evidente media-aandacht voor langlopende culturele projecten… Het moet deze festivals en deze cultuurorganisatoren aanzetten om op een creatievere manier financiële mogelijkheden te zoeken en met hun culturele werking om te gaan. Een ideaal moment ook om de Nekka-Nacht vernieuwend in te vullen en een nieuwe haalbare weg voor de toekomst uit te tekenen.

Dit betekent geenszins dat Nekka vzw, dat voor honderd procent draait op vrijwilligers, stilzit.

Zo is er in 2017 de tiende editie van de Nekka-wedstrijd, helpt Nekka mee Nederlandstalig programmeren op Dranouter en Sinksen Kortrijk, organiseert de vereniging op dinsdagmiddag 3 oktober 2017 opnieuw Houden Van Griffelrock, toert het Nekka-theaterprogramma ‘Nijghse vrouwen’ nog steeds door de culturele centra, denkt Nekka vzw mee over de Lage Landenlijst en wordt achter de schermen gewerkt aan twee kleinschalige concerten in het najaar.

Ondertussen wordt nagedacht over de toekomst en over een editie, in welke formule dan ook, om de 25ste verjaardag te vieren in 2018. Mogelijkheden en artiesten in overvloed, maar het is zoeken naar de geschikte, aantrekkelijke combinatie.

GT