2017-13_07_Nollet - Referendum (Medium)Op het stadhuis hebben ze lang gehoopt dat er van een referendum over het circulatieplan niets in huis zou komen. Maar nu, op een week voor de invoering van dat plan, is het toch zover. IntelliGent Mobiel presenteerde het stadsbestuur een stapel petitielijsten, ondertekend door meer dan dertigduizend Gentenaars. Hiermee dwingen ze een referendum af en voeren ze de politieke druk op.

Groen heeft er geen last van; hoe radicaler het antiautobeleid is, hoe liever hun kiezers het hebben. Maar de socialisten voelen het wel, want een deel van hun achterban mort. Vooral de allochtonen, verknocht aan hun auto, zien het plan niet zitten. Zo krijgen we de vreemde toestand dat een ‘N-VA’-referendum massaal ondertekend werd door Turkse Gentenaars. Geen vrolijke vaststelling voor Termont en consorten. Maar bij de liberalen is het pas echt paniek. Unizo hield vorig jaar een bevraging. Van de zaakvoerders die reageerden, overwoog de helft om Gent te verlaten. Eén op drie maakte daar al concrete plannen voor. Als het referendum er komt, moeten de liberalen kleur bekennen en oproepen om ja te stemmen. Ze moeten een plan verdedigen dat geen rekening houdt met de handel en bedrijvigheid in de stad en dat vooral mensen van buiten de stad treft die in Gent komen werken.

Dertigduizend handtekeningen

Dat de spanning stijgt, was maandag op de gemeenteraad al duidelijk. “Boetes vanaf de eerste dag”, verklaarde schepen Filip Watteeuw met klem, ook op de treurbuis. Plots fluit hij een ander liedje, al is dat met tegenzin. N-VA had een overgangsperiode van een maand gevraagd voordat er boetes zouden worden uitgeschreven. Zover gaat de clementie van de schepen niet, maar hij doet toch een gebaar. De eerste dertig dagen krijgen mensen die door een knip of in het nieuw stuk voetgangersgebied rijden de allereerste boete kwijtgescholden. Ze krijgen dan geen boete in de bus, maar een waarschuwingsbrief. Open Vld was er als de kippen bij om de pluim op haar hoed te steken: “Open Vld bekomt redelijkheid bij invoering circulatieplan”, titelde een stukje op haar webstek.

Op dat moment, nog tijdens de gemeenteraad, begon een amusant mimespel. Het gezicht van schepen Watteeuw zakte helemaal tot op de grond. Achter de schepenbank beende hij tot bij de burgemeester om driftig in diens oor te staan fluisteren. Daarna ging het richting de liberale collega-schepenen, en weer driftig gefluister. Kort daarna veranderde de kop op de liberale webstek in “Open Vld tevreden met redelijkheid bij invoering circulatieplan”. Kortom, de koppige groenen gunnen de liberalen niet eens een schaamlapje om hun gezicht mee te redden.

Actievoerders zoals Ademloos die in Antwerpen een referendum willen, krijgen veel aandacht in de media. In Gent vond de VRT het zelfs niet nodig bij het afgeven van de petitie aanwezig te zijn, laat staan om iemand van de initiatiefnemers aan het woord te laten. Een referendum in Gent is blijkbaar geen groot nieuws. Dat de initiatiefnemers zich maar al schrap zetten. Zij zullen niet op bevriende media moeten rekenen, integendeel, het tegenoffensief is al begonnen. Maar de dertigduizend handtekeningen liggen er. Het stadsbestuur moet ze eerst controleren en daarna (wanneer het vereiste aantal van zesentwintigduizend geteld is) naar de gemeenteraad komen met een datum en een vraag voor een volksraadpleging. Onze burgemeester heeft al gezegd dat hij de uitslag zal respecteren. Een verstandige uitspraak, en op zich is dat al een barstje in het roodgroene verbond.

Mathildis