De terrorismedreiging in Engeland was, in veertig jaar tijd, nooit groter dan vandaag. Tot die conclusie komt expert Max Hill, die stelt dat Islamitische Staat anno 2017 een grotere bedreiging vormt dan het IRA destijds. Een vergelijking die kan tellen en die de gemoederen in Groot-Brittannië stevig heeft verhit.

Sedert enkele weken wordt in de pers aangekondigd dat een nieuwe tsunami migranten op weg is richting West- en Noord-Europa. Onder die zogenaamde ‘oorlogsvluchtelingen’ zit naar alle verwachting een pak terroristen. Ook in Groot-Brittannië houden ze hiermee rekening.

Bekende openbare aanklager

Jurist en criminoloog Max Hill Q.C. is veruit de voornaamste ‘terreurwaakhond’ in Groot-Brittannië. Al jaren klinkt zijn naam als een klok. Hij leidt ‘Red Lion Chambers’, een organisatie van meer dan tachtig rechtsgeleerden en advocaten. Hill was openbaar aanklager in grote rechtszaken tegen zowel terroristen van het Iers Republikeins Leger (IRA), als dollemannen van Al-Qaida en aanhangers van Islamitische Staat (IS).

De officier van justitie is allerminst optimistisch over de strijd tegen het islamitische terrorisme. In de ‘Sunday Telegraph’ stelde Hill onomwonden dat een aanzienlijke groep extremisten plannen heeft om op Britse bodem toe te slaan. “Ondanks de goede wil van de antiterreureenheden en inlichtingendiensten, blijft de dreiging almaar toenemen”, stelt Hill. “De dreiging is hoog, ze is continu en ze gaat niet weg.” Toch loopt de topjurist niet mee in de stoet van politici die de vrije rechten van burgers steeds meer willen inperken onder het mom van de terrorismedreiging. Volgens Hill schieten heel wat regels hun doel voorbij en moeten bepaalde maatregelen worden teruggedraaid.

Aangesteld door de regering

De Conservatieve Amber Rudd is vandaag ‘Home Secretary’. Als lid van het Britse kabinet gaat zij over de binnenlandse veiligheid. De inlichtingendienst MI5 valt onder haar bevoegdheid. De ‘Home Secretary’ stelt nu Max Hill aan om alle wetgeving rond terrorisme op zijn merites te beoordelen, terrorismedreiging in kaart te brengen en om nieuwe maatregelen uit te denken. “Max Hill moet erop toezien dat onze maatregelen tegen terrorisme eerlijk, noodzakelijk en proportioneel zijn”, aldus Rudd. Officieel ging Hill vanaf 1 maart in zijn nieuwe functie aan de slag.

Als topjurist al decennia actief, is hij uitermate goed geplaatst om vergelijkingen te trekken met de jaren zeventig en tachtig, toen het IRA heel wat aanslagen uitvoerde. Vooral de opkomst van het internet en de daarmee samenhangende opmars van sociale media maakt het volgens Hill een stuk lastiger. “We zijn als terrorismebestrijders wel van meer op de hoogte, we beschikken over veel meer informatie dan voorheen, maar er is ook meer informatie beschikbaar voor anderen (lees: terroristen). Er zijn heel wat recente voorbeelden, waarbij tieners gedeeltelijk of geheel radicaliseren dankzij de informatie die op hun computer te vinden is. Dit is uiterst zorgwekkend.”

Hill wijst op het belang internationale geldstromen beter in kaart te brengen. Islamitische Staat spendeert namelijk hoge bedragen aan advertenties en propaganda op internet. Die propagandamachine in de virtuele wereld en die elektronische geldstromen kunnen enkel worden lamgelegd wanneer striktere controle wordt uitgeoefend.

IRA in Roermond

In hoeverre loopt de werkwijze van het terroristische IRA parallel met de werkwijze van Islamitische Staat vandaag? Op het eerste gezicht is er een verschil. Waar het Iers Republikeins Leger – net als de CCC in België – voornamelijk overheidsgebouwen viseerde, slachten de adepten van IS om het even wie op hun pad komt af.

Toen Noord-Ierland onder Brits bestuur werd geplaatst, in 1972, verlegden de Republikeinen hun actieterrein naar andere landen. Zo openden aanhangers van het IRA in mei 1990 het vuur op Australische toeristen in het Nederlandse Roermond. Twee van de vier gewonden bezweken aan de verwondingen. Ook in de Bondsrepubliek Duitsland sloeg het IRA toe. De geschiedenis herhaalt zich. Toen het IRA zich in het nauw gedreven voelde, werd de actieradius verruimd. Dat is ook het probleem met IS. Hoe meer Islamitische Staat op eigen terrein (het Midden-Oosten) onder druk komt te staan, des te groter de kans dat islamisten koers zetten richting Europa om buiten het kalifaat toe te slaan.

Max Hill slaat en zalft tegelijk. Ondanks dat hij van mening is dat de situatie dreigender is dan tijdens “de donkere dagen van het IRA”, mogen we volgens hem niet vergeten dat “sinds juli 2005 er in Groot-Brittannië slechts één persoon het leven liet bij een vorm van terrorisme”. Hill doelt op Lee Rigby, een Britse soldaat die in Woolwich door twee zwarte islamisten met messen afgeslacht werd, op klaarlichte dag. De herinnering zal de Britse bevolking niet meteen geruststellen. Wel integendeel…

LvS