2017-11_02_MAD-Erdo (Medium)We brachten het als eerste uit in onze editie van 11 augustus vorig jaar: het grote Turkse cultuurcentrum dat gepland wordt in Strombeek-Bever, heeft banden met de antiwesterse organisatie Milli Görüs (‘De Nationale Visie’). Dit werd dinsdag in het weekblad Humo in een opmerkelijk artikel bevestigd. Vooral de beschrijving van het fundamentalistische en staatsgevaarlijke karakter van die organisatie valt op.

De lokale vzw Hicret is momenteel gehuisvest in een klein pand aan de Villegasstraat in Strombeek. Het betreft een voormalig café, met een kleine gebedsruimte. Op de inkomdeur lees je, eentalig in het Nederlands, ‘Turks Cultureel Centrum’. Tot voor kort trok de lokale moskeegemeenschap weinig aandacht en waren er nauwelijks of geen klachten van overlast. De vereniging werd zelfs betrokken bij het lokale kermisgebeuren en promootte zich daarbij met luide Turkse muziek en gebak.

Communauté musulmane

De ambities van Hicret waren evenwel ietwat groter. Vorig jaar kocht de vzw een volumineus handelspand aan de Grimbergsesteenweg, bij de inkom van Strombeek. Meteen werden er inpandige verbouwingswerken gestart. Pas maanden later diende de Schaarbeekse “Communauté Musulmane de Belgique” een officiële aanvraag in bij het Grimbergse gemeentebestuur om de handelsbestemming te wijzigen naar deze van een cultuurcentrum. Daarin werd gesproken van een nuttige oppervlakte van 988 vierkante meter, wat zeer aanzienlijk is. Naast een gebedsruimte, vergaderzalen en een cafetaria zou het gebouw beschikken over vijf klaslokalen, voor in totaal 86 personen. Het gaat dus helemaal niet over een bescheiden ontmoetingsruimte voor een lokale Turkse gemeenschap van enkele tientallen gezinnen. Hier is een soort Koranschool in de maak, waarmee men naschoolse lessen wil geven aan Turkse jongeren uit een hele regio.

Omdat die aanvraag gepaard moest gaan met een openbaar onderzoek, werd hieraan ruchtbaarheid gegeven door de oppositie. Hierdoor werden bij het schepencollege meer dan 300 individuele bezwaarschriften ingediend. Het gemeentebestuur wist de initiatiefnemers evenwel te overtuigen de aanvraag in te trekken en te vervangen door een gewijzigde versie, waarbij men binnen het oorspronkelijke handelsgedeelte van het gebouw zou blijven. Aldus gebeurde: er kwam een licht gewijzigde aanvraag binnen voor een cultuurcentrum van nog steeds 988 vierkante meter.

Bezwaarschriften van tafel

Groot voordeel voor het schepencollege is dat nu geen openbaar onderzoek meer nodig is en dat zelfs geen rekening moet gehouden worden met de 300 ingediende bezwaarschriften. Die mogen zonder meer van tafel geveegd worden. Het zag ernaar uit dat de aanvraag tot bestemmingswijziging door het schepencollege zou worden goedgekeurd. De meerderheidspartijen CD&V en Groen lieten zich charmeren door enkele woordvoerders van Hicret, die zouden blijk geven van een goede integratie en nobele intenties (zoals het organiseren van taallessen Nederlands). De burgemeester vond het niet haar taak de banden met Milli Görüs te onderzoeken. Bij meerderheidspartij Open Vld (3 collegeleden op 9) is men kritischer voor de wolf in schaapsvacht. De partij had opgevangen dat er een aparte ingang zou moeten komen voor vrouwen en had onder meer daartegen geprotesteerd in een uitvoerig onderbouwd bezwaarschrift. Normaal gezien zou het college eind maart een beslissing treffen.

Kalifaat

Het artikel van Humo kan behoorlijk wat roet strooien in dit dossier. Journalist Raf Sauviller vond de officiële bevestiging van de link tussen Hicret en Milli Görüs op een Duitse webstek. Hij is bijzonder scherp voor die fundamentalistische organisatie en we citeren hem dan ook graag, zodat u het verneemt uit een ‘onverdachte’ bron: “Vanaf het prille begin verwierp Milli Görüs elke andere staatsvorm dan het op de Koran en de sharia gebaseerde kalifaat, dat desnoods met geweld moest worden opgelegd aan de hele wereld. Deze Turkse beweging is dan ook verregaand antiwesters, antidemocratisch en antiseculier. Ze verzet zich tegen de integratie van Turken in de Europese samenleving, die ze in het verleden omschreef als `barbaars’. De organisatie werd en wordt dan ook van alle kanten verweten integratie tegen te werken in haar educatieve activiteiten. Bovendien werd de organisatie, die wordt beschouwd als de Turkse variant van de salafistische Moslimbroeders, in het verleden geregeld in verband gebracht met het promoten en financieren van religieus geweld. In 2006 werd het toenmalige hoofd van Milli Görüs in Keulen ervan beschuldigd geld te hebben doorgesluisd naar schermvennootschappen van Al Qaida.”

Sauviller besluit terecht dat het om een staatsgevaarlijke organisatie gaat, die een bedreiging vormt voor de democratie en de rechtsstaat. Onder meer in Nederland, waar Milli Görüs erg sterk staat, wordt de organisatie om die reden scherp in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Zeer terecht besluit Sauviller: “Je kunt je als gemeenteraad dan ook maar beter afvragen of je zoiets wel in huis wilt.”

BL