2017-13_13_Eric - Vooruiziende Mexicanen zien voordelen in de muur van Trump (Medium)Verleden week kwam er een einde aan de termijn voor de openbare aanbesteding om een grensmuur te bouwen op de grens tussen Mexico en de VS. Ongeveer zeshonderd geïnteresseerde bedrijven hopen een graantje mee te pikken. Er was een discussie of het moest gaan om een hek of een muur, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar een hek. Het agentschap voor de grensbeveiliging wil een hek omdat men wil zien wat er aan de andere kant van de grens gebeurt.

Het is alvast niet vanzelfsprekend voor bedrijven om dergelijke muur te bouwen. Veel ondernemingen vrezen reputatieschade. Religieuze instellingen, progressieve politici en vakbondsleiders uit diverse landen hebben bedrijven al gewaarschuwd niet aan de bouw deel te nemen. Men gebruikt argumenten als “muren mogen mensen niet verdelen” of “geen muren maar bruggen”.

Hypocriet verzet tegen noodzakelijke muur

Toch lijkt heel wat van het protest ideologisch geïnspireerd te zijn. De eerste grote investeringen in grensmuren dateren van de jaren negentig onder de Democraat Bill Clinton. Na de aanslagen van elf september werden deze investeringen opgevoerd onder George W. Bush. Het beleid werd voortgezet onder Barack Obama. Wie klaagde er toen? Op enkele lokale inwoners na klaagde niemand. Nu Donald Trump het huidige beleid gaat voortzetten, met weliswaar meer middelen, is plots het hek van de dam. De grensmuur staat symbool voor de politiek van Trump en zijn tegenstanders verzetten zich meer tegen Trump dan tegen de grensmuur als dusdanig.

Toch is de bouw van dit hek nodig. Niet per se om illegalen buiten te houden, wel om correcte naleving van de Amerikaanse wetgeving mogelijk te maken. Op dit moment worden wapens, munitie en cash geld gesmokkeld van het noorden naar het zuiden. Drugs en illegale immigranten komen in de omgekeerde richting. Om die smokkel tegen te gaan, is er een grensmuur nodig. Dergelijk obstakel zal zeker niet alles tegenhouden. Smokkelaars zullen middelen zoeken om onder, over of door het hek te geraken, maar op zijn minst wordt de smokkel bemoeilijkt.

Heel wat uitdagingen

Toch heeft een grensmuur ook nadelen. Omdat het voor de amateur-smokkelaars steeds moeilijker wordt, zullen meer georganiseerde groepen (kartels) de vruchten plukken, ook al zal het voor hen moeilijker worden. We mogen ook niet vergeten dat het onderhoud van een dergelijk hek veel kosten vergt. Roest, de natuurelementen of smokkelaars met snijbranders of lasapparaten zijn een voortdurende kostenpost om het grenshek te onderhouden.

Er zijn bovendien heel wat moeilijkheden om een grenshek te bouwen. Het grenslandschap is zeer divers en één hek voor heel het gebied zal wellicht niet mogelijk zijn. Soms bestaat het landschap uit los woestijnzand, soms zijn er rotsen. Er zijn bovendien heel wat juridische uitdagingen. Het grenshek zal geplaatst moeten worden in de beschermde indianenreservaten. Het zal bovendien lopen doorheen beschermde natuurgebieden waardoor de fauna en flora in het gedrang dreigt te komen. Vooral in Texas is het grensgebied in private eigendom van ranchers. Zij zullen deels onteigend moeten worden, of op zijn minst een soort van zakelijk recht op hun grond moeten aanvaarden. Ten slotte is er nog een verdrag tussen Mexico en de Verenigde Staten dat verbied om constructies op te werpen die de rivierstroom van de Rio Grande zou kunnen beïnvloeden.

Mexicaans protest

Vanuit Mexico is er veel weerstand tegen de verdere bouw van een grenshek, maar dat is logisch. Hoe meer goederen en personen de grens richting het noorden oversteken, des te beter voor Mexico, want het land krijgt er harde Amerikaanse dollars voor terug. Men verkiest uiteraard dat dit op een legale manier gebeurt, maar men kijkt bewust een andere kant uit wanneer dit illegaal gebeurt.

Veel zal afhangen van de vraag of Donald Trump een tweede termijn zal halen. Vier jaar is erg weinig om dit gigantische project te bouwen, dus Trump of een gelijksgezinde opvolger zullen het project moeten voortzetten.

Jens Martens