Dit nummer van ’t Pallieterke wordt ter kennismaking naar enkele duizenden adressen in Vlaanderen verstuurd. We willen immers groeien, en dat kan alleen wanneer de lezers in Vlaanderen ons leren kennen.

Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat een spreekbuis voor de brede Vlaamse Beweging meer dan noodzakelijk blijft. Waar anders kan de doorsnee Vlaamsgezinde lezer nog terecht voor nieuws over Vlaanderen? Zij die beweren dat de Vlaamse strijd gestreden is, verwijs ik graag naar de twee artikels op de voorpagina. Terwijl de economie behoorlijk draait in Vlaanderen, verhuist er nog elk jaar een pak geld via transfers naar de bodemloze putten van Wallonië. Uit grote dankbaarheid hiervoor respecteren de Franstaligen de taalwetgeving niet. Je moet maar durven.

Alles in dit land is communautair: de geluidsnormen van de luchthaven (met chantagemiddelen van de Franstaligen), het Eurostadion (met chantagemiddelen van de Franstaligen), de import van Franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Straf, aan een Syrische vluchteling wordt gevraagd dat hij onze taal zou aanleren. Een kwestie van integratie in de gemeenschap. Maar een francofoon die in Vlaanderen komt wonen, krijgt faciliteiten… zodat hij toch maar geen Nederlands zou moeten leren. Absurdistan!

Wees zelf de vierde macht!

Wie zich wil inzetten voor een mooier en beter Vlaanderen, heeft daartoe vele mogelijkheden. Vlaamse politieke partijen, culturele verenigingen, actiegroepen, enz. Maar laten we het belang niet vergeten van de media, de vierde macht. Daar ligt de taak van ’t Pallieterke en die rol wil ’t Pallieterke ten volle spelen.

Elk blad bestaat bij de gratie van zijn lezers. Daarom, neem nu een abonnement. Leest u dit ’t Pallieterke als proefnummer, dan vindt u er een overschrijvingsformulier bij met een speciaal kennismakingstarief voor zes maanden. De andere tarieven vindt u op onze webstek (www.pallieterke.net), of bel tijdens de kantooruren naar ons secretariaat: 03 232 14 17.

Karl van Camp – hoofdredacteur