De grens over (1)

Alweer een ‘majeur incident’ met Kristof Calvo vorige donderdag. Dat hij zijn rol als oppositielid bijwijlen scherp speelt, is normaal, en daar is niks mis mee. Maar dat hij dat niet altijd even fijnzinnig en correct doet, geeft te denken voor de moraalridder die altijd met een vergrootglas naar anderen zit te loeren. Naar aanleiding van de tweets van staatssecretaris Theo Francken over Artsen zonder Grenzen, was er heel wat commotie ontstaan. Theo had immers een heilig links huisje geraakt en dat kon en mocht niet. PS, sp.a, PTB en de Franstalige Groenen zouden hem daarover dan ook zwaar aan de tand voelen. Maar in de conferentie der voorzitters was evenwel afgesproken dat de premier zou antwoorden namens de regering. En daar waren de Groenen het dus ook mee eens. Over tot de orde van de dag, zou men dan denken. Afspraak was afspraak. Maar omdat de camera’s volop draaiden en er elektriciteit in de lucht hing, overschreed Calvo een grens. Hij had bloed geroken…

De grens over (2)

Als de premier namens de regering antwoordt, moet de betrokken minister of staatssecretaris niet aanwezig zijn. Omdat Theo Francken het wel gehad heeft met het linkse gehuil en de geveinsde selectieve verontwaardiging uit die hoek, had hij zijn kat gestuurd. Hij wist bovendien dat de premier hem pro forma ook kritisch zou aanpakken. Maar dat pikte Calvo niet en hij begon met te eisen dat Francken zou gevorderd worden. Het was een opgezette show om Francken te bashen en hem alles wat niet fraai was te verwijten. Kamervoorzitter Siegfried Bracke herinnerde hem aan de afspraken uit de Conferentie, maar Calvo had daar geen oren meer naar en schakelde een versnelling hoger met een ‘vorderingseis’. Bracke trilde als een riet en zei dat het reglement van de Kamer dat niet toeliet, en zeker niet tijdens de mondelinge vragen. Tot grondwetspecialist Hendrik Vuye (ex-N-VA, en er altijd op uit om Bracke in een moeilijk parket te brengen) even het woord nam en de voorzitter heel subtiel het verschil uitlegde tussen het Kamerreglement en de grondwet, waarin duidelijk staat dat een Kamerlid op elk moment en in alle omstandigheden een regeringslid kan doen vorderen, mits voldoende steun.

De grens over (3)

Bracke moest dan ook schoorvoetend een stemming daarover toestaan. Omwille van onvoldoende steun haalde de vorderingseis het niet. Patje Brillantine Dewael van Open Vld en pater Servatius Verherstraeten van CD&V namen daarop even het woord om hun afkeuring te tonen aan Calvo aangaande het deloyaal zijn aan vooraf gemaakte afspraken. Als dat niet meer kan, dan moet men altijd wel het Kamerreglement of de grondwet in de hand houden, vonden zij. Calvo heeft het vertrouwen in zijn persoon zeker verzwakt, en het beeld dat men al van hem had versterkt: een rotzakje (dixit de wandelgangen) die alleen doet wat in zijn kraam past en zonder verpinken zo nodig alle afspraken aan zijn laars lapt. Een fraaie vertoning was het niet, daar in het Paleis der Natie…

Schimmige deal

De Turkse tiran Erdogan is niet uit het nieuws weg te branden. Nochtans zijn maar weinig parlementsleden bekommerd over de consequenties in dat verband met de Turkije-deal, waarbij bakken geld richting het nieuwe Ottomaanse Rijk vloeien in het kader van het ‘tegenhouden’ van duizenden vluchtelingen. Dat Europa daarbij met de ogen open gechanteerd wordt, lijkt niemand te deren. Hoewel, Barbara Pas van het Vlaams Belang confronteerde premier Michel vorige donderdag daarmee. Meer nog, ze wilde van hem weten of hij op de hoogte was van de aan het licht gekomen extra deal van Merkel en Rutte, waarbij zij de afspraak zouden gemaakt hebben jaarlijks toch 150.000 tot 250.000 vluchtelingen uit Turkije de Europese Unie binnen te laten. Zij zouden dat afgesproken hebben, zonder dat de andere Europese leiders daarvan iets wisten. Michel hield zich op de vlakte en beperkte zich tot het stellen dat hij de verklaringen, zeker de recentste, van de president van Turkije niet aanvaardt. En al zeker niet tegen een lid van de regering (Zuhal Demir). En daar bleef het bij. “Geen antwoord geven, zegt ook al veel”, sneerde Barbara Pas. En nog: “U verliest al uw geloofwaardigheid als u met die man, die een totale bevolking bedreigt, schimmige deals voortzet.” Zij riep dan ook – als enige – op om de toetredingsonderhandelingen met Turkije om lid te worden van de EU niet te bevriezen, maar gewoonweg stop te zetten en de geldkraan onverbiddelijk dicht te draaien. Het blijft vreemd dat Peter de Roover van N-VA blijft uithalen naar Erdogan, maar uiteindelijk het flauwe EU-gezinde regeringsbeleid ter zake blijft steunen.

Goede manieren?

Veerle Wouters (ex-N-VA, nu onafhankelijke) ondervroeg Maggie de Block over een eerder technisch lijkende kwestie aangaande de Planningscommissie en de verdeelsleutel voor de RIZIV-nummers voor de jaren 2023 tot 2026. Maar als addertje onder het gras ontdekte zij dat men uiteindelijk niet tot de 60 N-40F-verdeling komt, zoals de Vlamingen dat wensen. Integendeel, de scheeftrekkingen ten voordele van de Franstaligen blijven. Maggie zit met heel die kwestie allang verveeld omdat de Franstaligen sluipwegen en achterpoortjes zoeken om alsnog af te wijken van de meest logische verdeling, namelijk 60/40. Natuurlijk wilde Wouters weten hoe de minister dat gaat oplossen. Buiten het beloven van haar best te zullen doen, kon ze niets zeggen. Ze zit immers muurvast door de manifeste onwil van de Franstaligen. Toen Veerle Wouters nog een repliek gaf en haar wilde uitleggen hoe ze het probleem dan wél kan oplossen, wandelde Maggie prompt naar buiten… Wouters zei daarop, enigszins verbouwereerd: “Fijn dat u al wegloopt als iemand u een antwoord geeft, mevrouw de minister. Ik had het toch fijn gevonden, mevrouw de minister, dat u even afwachtte tot ik klaar was met mijn repliek.” Ja, het was donderdag niet de dag van de goede manieren in de Kamer…