2017-12_13_Nollet - Zonder.racist (Medium)Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het hoofddoekenverbod op de werkvloer, en de reactie van Zuhal Demir daarop, haalden enkele Turkse kranten eerder deze week ferm uit naar de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Zuhal Demir liet immers verstaan dat Unia de beslissing van het Europees Hof ondubbelzinnig moet uitdragen in plaats van zich verder tegen hoofddoekenverboden te verzetten, en dat vonden enkele Turkse kranten een schandaal.

Nu staat het Turkse kranten natuurlijk vrij om een mening te hebben over het hoofddoekenverbod, of over uitspraken van een Belgische staatssecretaris. Uw lijfblad doet immers in principe precies hetzelfde. En dat die Turkse kranten ook de beruchte “reportage” van P-magazine over Zuhal bovenhalen, waarin ze zich “van haar beste kant liet zien”, is iets waar ze naar onze mening maar moet tegen kunnen. Aan die reportage deed ze immers volledig vrijwillig aan mee.

Maar anders wordt het wanneer die Turkse kranten Zuhal Demir gratuit beschuldigen van Turks terrorisme, door haar te linken aan de PKK. Helemaal onschuldig is dat niet, en premier Charles Michel heeft gelijk dat zoiets niet door de beugel kan, te meer daar de betrokken kranten rechtstreeks onder de controle van de Turkse regering staan. En zelfs als dat laatste niet het geval was geweest, bestaat er nog zoiets als laster en eerroof die niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Wij vragen ons alleen af of Charles Michel zijn N-VA-ministers en -staatssecretarissen even fel zal verdedigen als Le Soir in de aanloop naar de verkiezingen van 2019 nog eens uithaalt naar de kopstukken van de Vlaams-nationale partij. Wij menen ons immers te herinneren dat ook die krant niet altijd even zakelijk over N-VA-toppers heeft bericht.

Filip van Laenen