Gordiaanse knoop

Wat de Engels-Spaanse discussie over Gibraltar betreft: uiteraard is dat Spaans. Zoals Catalonië Catalaans en Euzkadi Baskisch zijn. En Ceuta en Melilla Marokkaans. En wat de Moren betreft: die mogen ‘El Andaluz’ op hun buik schrijven. Zo, afgehandeld.

Gemiste kans

Het Minderhedenforum is werkelijk kampioen in het missen van elke kans om te zwijgen. Nu laat het weer horen dat het zich zorgen maakt over de vrije meningsuiting, na het ontslag van de etnisch diverse diva’s Lamrabet en Lyubayeva. Echter, in één adem voegt het Minderhedenforum eraan toe niet over alle elementen ter beoordeling te beschikken. Het doet ons denken aan een hilarische aflevering van het Rad van Fortuin, waarin een kandidaat het vol trots wist: bruudruuster.

Perspectief! Perspectief!

Terloops: als Lamrabet en Lyubayeva hun ontslag kregen, is dat dan niet eerder een uiting van misogynie? Waar blijven de feministen?

Masker af

Iemand met een goed geheugen herinnert zich de commotie rond de aanstelling van Charles Ducal tot eerste Dichter des Vaderlands, vanwege diens extreemlinkse, mogelijke PVDA-achtergrond. Eén en ander werd toen vurig geminimaliseerd. Schrijft diezelfde Charles – overigens een uitstekend dichter, laat dat duidelijk zijn – nu een fel opiniestuk op de extreemlinkse webstek De Wereld Morgen over racisme en boerka’s. Tja.

Ambassadeuken

Op de Turkse ambassade werd enige tijd geleden bij hoog en bij laag beweerd dat er niét gespioneerd werd in de moskeeën ten voordele van de grote Turkator. Intussen is duidelijk geworden dat ze op de ambassade bijzonder creatief omspringen met de waarheid. Ze liegen dat het gedrukt staat. Lang leve onze NAVO-bondgenoten!

Het omroepje

De uit Gent afkomstige reporter voor Het Journaal, Stijn de Groote, publiceert op de webstek deredactie.be een “analyse” van het Gentse circulatieplan, die bepaald partijdig is. Bij de openbare omroep snappen ze halsstarrig niet dat men van hen onpartijdige informatie verlangt. De opinie van hun journalisten hoort daar niet thuis. Zelfs niet vermomd als “analyse”.

Omgekeerde wereld

Soms geloven wij onze oren niet, bijvoorbeeld bij de arrogantie van gewezen diversiteitsmedewerkster Alona Lyubayeva. Op een bepaald ogenblik zaten wij zelfs te wachten tot zij het ontslag eiste van de voltallige Vlaamse regering…

Gevolgen

De onthaalklassen in de grote steden zitten, luidens berichtgeving in de media, bomvol. Dat heeft alles te maken met gezinshereniging van asielzoekers die hier in 2015 en 2016 belandden. Ouders laten kinderen overkomen en kinderen ouders. Wij herinneren ons een volkswijsje: wie zal dat betalen, wie heeft dat besteld… U kent het antwoord toch?

Culturele uitwisseling?

De Turks-Koerdische journaliste en artieste Zehra Dogan vliegt voor een paar jaar de bak in. De dame heeft het bestaan om de gruwelijke binnenlandse oorlog tussen Turken en Koerden op doek neer te kliederen. Misschien moeten we Rachida Lamrabet afvaardigen naar Turkije om het daar eens over vrije meningsuiting te hebben? Of Alona Lyubayeva om de diversiteit te bevorderen?