nachtegaal_lang2A.tif

Het vroegere zomerfestival ‘Dag van de Oude Muziek’ vindt nog steeds plaats, hetzij sinds 2014 onder de noemer ‘Alba Nova’. Het concept van de familiale ontdekkingsreis doorheen de wereld van oude klanken en instrumenten bleef onveranderd, zo ook de locatie, de landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. De editie 2017 gaat door op 25 juni en is opgebouwd rond het veelzijdige thema tijd.

De tijdsbeleving van de mens wordt sterk bepaald door het tijdsgewricht waarin hij leeft. In een moderne samenleving is tijd één van de mechanismen die voor een precies afgemeten levenswandel zorgt. In de eeuwen voorafgaand aan de introductie van de stoomklok, het uurwerk, de kalender, lag dat even anders. Voor de mens in het oude Europa hing het verloop van de dagen en jaren geheel af van Moeder Natuur en een aantal kerkelijke en bestuurlijke voorschriften. Zonsopgang en -ondergang en het in elkaar vloeien der seizoenen werden als Gods werk verstaan. Die fenomenen markeerden respectievelijk het begin en einde van de dagtaak, alsook het verschil tussen buiten- en binnenshuis werk. Daarnaast ging circa één vierde van de dagen op aan kerkelijke festiviteiten. Wie dicht bij een klooster woonde, kon misschien wat opvangen van de metten, lauden en vespers, die dagelijks op vaste tijdstippen gezongen werden. In het oude Europa bood de tijd zekerheid.

Gezinsevenement

De festivalorganisatoren willen met tal van optredens, installaties en ‘workshops’ de zoektocht aanvatten naar de historische en culturele rol van muziek in de beleving van tijd. De hierboven omschreven tijdsopvatting komt sterk uit de verf. Amsterdam Corelli Collective vertolkt met een barokrepertoire de wisseling van de seizoenen, terwijl Psallentes met de psalmen de christelijke liturgie uit vroegere eeuwen induikt. Het ochtendgloren, als hoopvolle sprong uit de nachtelijke duisternis, weerklinkt in het werk van Bach, Telemann en Vivaldi, u gebracht door de musici van Il Botto Forte. En zo vertolken tal van andere artiesten de dagdagelijkse referentiepunten van tijd uit het ancien régime op telkens een andere zinnenprikkelende plaats binnen het acht eeuwen oude gebouwencomplex van de Duitse Orde.

De stijve muzikale erudiet die met opgeheven neus op de voorste rij zal plaatsnemen, is van harte welkom, maar hij of zij is niet de enige doelgroep die de inrichters willen enthousiasmeren. Alba Nova is en blijft een gezinsevenement, dat klassiek verteerbaar wil houden voor iedereen. Men verwijst naar de ‘cultuuravonturiers’, die hun allerjongsten reeds met de allergrootsten uit de muziekgeschiedenis willen laten kennismaken. Wat men via de schoolbanken niet meer mee krijgt, moet men maar elders zoeken.

Romina Lischka

De centrale gaste op het midzomerfestival is de Weense gambiste Romina Lischka. Zij specialiseert zich met haar ‘Hathor Consort’ sinds 2012 in de ensemblemuziek uit barok en renaissance. Lischka heeft een sterke band met Vlaanderen. De muzikante kreeg hier te lande al verscheidene lauwerkransen om de hals gelegd. Het belangrijkste is echter dat zij niet uitsluitend, al dan niet in gezelschap van Philippe Herreweghe, onze concerthallen aandoet, maar eveneens musiceert te midden de mensen in hun parochiekerken en -zalen.

Een buitengewoon gegeven is Lischka’s passie voor dhrupad, één van de oudste genres uit de Indiase klassieke muziek. Deze stijl, die omschreven wordt als “het onbewogen woord”, belooft op het festival een waardige tegenhanger te worden van het grotendeels westerse programma. Terwijl onze toonzetters, naar de christelijke opvatting van een onvermijdelijke eindtijd (het Laatste Oordeel), steevast naar een finale toewerken, is muziek uit het Oosten, waar reïncarnatie centraal staat, een eerder cyclisch gebeuren. De dialoog over de tijd in muziek zal vanuit meerdere perspectieven kunnen worden gevoerd.

Alba Nova gaat door op zondag 25 juni vanaf 9 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 te Bilzen. Voor meer informatie: www.albanovafestival.com.

Tom