André van de Vyver, burgemeester van Zwijndrecht voor Groen, heeft het eind vorig jaar aan de stok gekregen met de ondernemersorganisatie Voka. En langs die weg ook met gouverneur Cathy Berx. Voka Antwerpen-Waasland diende bij de Antwerpse provinciegouverneur én bij de Vlaamse regering een klacht in tegen een fikse belastingverhoging die de gemeente Zwijndrecht oplegde aan bepaalde bedrijven op haar grondgebied.

De klacht ging over de schrapping van een reeks belastingvrijstellingen op ‘drijfkracht’. Bedrijven moeten een belasting op drijfkracht betalen op de motoren die ze inzetten. En dat zijn er nogal wat. Ook in koelinstallaties, kranen, heftrucks en liften zitten motoren. Bedrijven in Zwijndrecht kregen allerlei kortingen op die belasting, onder meer op nieuwe machines die ze aankopen. Ook nieuwe ondernemingen in Zwijndrecht kregen een vermindering. “Maar de gemeente Zwijndrecht heeft alle kortingen en vrijstellingen eind december afgeschaft”, stelde Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka Antwerpen-Waasland vast. “We hebben al een berekening gemaakt voor twaalf bedrijven. Zij moeten door het wegvallen van de kortingen liefst 2,1 miljoen euro meer belastingen betalen.”

Sinterklaas op kosten van bedrijven

“Zwijndrecht is een fiscaal strafkamp voor bedrijven”, klonk het daarop bij Voka, en: “Zwijndrecht is de meest bedrijfsonvriendelijke gemeente van het jaar.” Zwijndrecht (met deelgemeente Burcht) is altijd al een fiscaal paradijs geweest. De gemeente haalt tachtig procent van haar inkomsten uit bedrijfsbelastingen. Zodoende betalen de inwoners van Zwijndrecht slechts een aanvullende personenbelasting van 2,5 procent.”

Om sinterklaas te kunnen blijven spelen, haalt Van de Vyver de room van de melk bij de bedrijven. Hij wierp nog even op dat Zwijndrecht ook verplichtingen heeft tegenover de industrie, onder meer voor de brandweerzone Antwerpen, waaraan 1,6 miljoen per jaar dient besteed. Van de Vyver probeerde ook nog de truc van “rond de tafel te gaan zitten”, maar Voka wachtte niet af en had zijn klacht al rond. Die viel bij de provinciegouverneur alvast in goede aarde.

Cathy schorste de belasting, onder meer omdat ze een al afgesloten aanslagjaar betrof. “Wij zijn zeer verheugd dat de gouverneur het gemeentebestuur van Zwijndrecht vraagt haar huiswerk opnieuw te maken”, reageerde Luc Luwel. Groene Van de Vyver zal nu wellicht proberen de gemeentelijke fiscale autonomie in te roepen, zodat hij nog voor de verkiezingen van oktober 2018 bijkomende belastingen kan opleggen aan “zijn” bedrijven. Voka stelt vast dat dit gevolgen kan hebben voor lopende en toekomstige investeringsplannen. In 2018 zal blijken wie de strijd wint.

Pagadder