Veertig “jongeren”

Een veertienjarig meisje kreeg in een autobus van De Lijn in Beveren zonder enige aanleiding een zware klap tegen haar hoofd. De dader hoorde bij een groep van zo’n veertig “jongeren” die opgestapt waren bij de halte ter hoogte van het zwembad De Meerminnen. Uit angst voor wat er verder nog kon gebeuren, belde het meisje haar vader op. Dat was een dokwerker, geen laffe geitenwollensokkendrager. Hij sprong in zijn auto en reed de bus klem. Hij vroeg de chauffeur of hij de politie wilde bellen, maar die was te laf om zijn plicht te doen: hij opende de deuren van de bus en liet de daders gewoon vertrekken. De vader vroeg nog wie zijn dochter geslagen had, maar natuurlijk had niemand iets gezien. Al die veertig “jongeren” beschermden de dader met hun stilzwijgen. Toen de politie daarna een zoekactie hield, waren de daders natuurlijk al verdwenen. De brutaliteit van benden allochtone jongeren is niet alleen een probleem rond het zwembad De Meerminnen. De voorbije jaren hebben allochtone benden herhaaldelijk gewelddaden gepleegd en  rel geschopt in of bij zwembaden en recreatieparken: bij het Bloso-domein in Hofstade, in recreatiedomein De Ster bij Sint-Niklaas, in het Provinciaal Zwembad van Huizingen, in de Gentse Blaarmeerschen… En met de invasie van Merkelmoslims is het allemaal nog erger geworden. Niet alleen bij ons, maar nog veel meer in Oostenrijk, Duitsland en Zweden.

Geïslamiseerde Oogappel

Het kinderdagverblijf Oogappel in Aalst was al in opspraak gekomen doordat alle menu’s met varkensvlees geschrapt waren. Maar officieel had dat niets met de islam te maken, net zoals “Allahu akbar!” schreeuwende jihadisten niets met de islam te maken hebben. Officieel was het dus omdat de kok ziek was. Ja, ja. Als ze binnenkort islamcritici in concentratiekampen stoppen, zal dat ook wel om sanitaire redenen zijn zeker, of omdat ze psychische problemen hebben? Maar voor de Oogappel was zelfs die onderwerping aan de voedingsvoorschriften uit de sharia nog niet genoeg. Nu is ook Sint-Maarten, in die streek de tegenhanger van Sinterklaas, niet meer welkom. Ook dat heeft zogezegd niets, maar dan ook niets met moslims te maken. De kleuters zouden bang zijn voor Sint-Maarten. En dat ontdekken ze dan na zo’n duizend jaar… Zelfs de anders toch tamelijk radicale N-VA-schepen Karim van Overmeire beweerde dat dit allemaal niets met de islam te maken had. Hoewel hij tegelijk toch waarschuwde voor de openlijke en sluipende islamisering. Alleen het VB durfde openlijk man en paard, nu ja, moslim en paard, noemen.

Moslimextremisten in Brussel enkel Franstalig?

Na de aanslagen door moslimextremisten op de luchthaven van Zaventem en de metro in Brussel werd door de hoofdstedelijke regering beslist een opleidingscyclus “Preventie van gewelddadig radicalisme” te organiseren voor de Brusselse Gemeenschapswachten.

In 2016 vonden reeds vijf sessies plaats, uitsluitend in het Frans. Voor dit jaar (2017) staan er liefst 11 van dergelijke opleidingssessies geprogrammeerd. En ja, alle sessies zijn volledig in het Frans. Wat Dominiek Lootens, fractievoorzitter van Vlaams Belang in Brussel, deze vraag ontlokte: zijn er in Brussel enkel Franstalige en geen Nederlandstalige Gemeenschapswachten, of zijn misschien alle potentiële moslimextremisten in Brussel Franstalig? Als u het ons vraagt, zal het wel een combinatie van beide zijn.

Grote kuis?

Afgelopen weekeinde werd in Brussel een koppel aangevallen door een taxichauffeur en een medeplichtige. De passagiers incasseerden trappen en klappen, en ze werden beroofd van hun bezittingen. Alsof dat nog niet genoeg was – de man liep bij de brutale aanval een kniefractuur op – weigerde de Brusselse politie het koppel blijkbaar in het Nederlands te helpen, en werd hen verteld dat dit “nu eenmaal Brussel is”.

Dat was niet het eerste zware incident in de Brusselse taxisector, maar een grote kuis lijkt voor de Brusselse overheid geen prioriteit. Integendeel. Reeds in 1995 en 2005 interpelleerde Vlaams Belanger Lootens de regering over de vrijblijvendheid van het intrekken van bekwaamheidsattesten van taxichauffeurs die zich misdroegen tegenover klanten of collega’s. Zonder resultaat, helaas.

Nochtans, een grote kuis in de Brusselse taxisector kan de klanten én de bonafide bedrijven en chauffeurs enkel maar ten goede komen!

Geen plaats voor Vlaamse kinderen

In de Raad van de VGC werd een debat gevoerd over de resolutie waarmee Open Vld, sp.a en Groen de voorrangsregel voor Nederlandstaligen in het secundair onderwijs willen uithollen. Een slecht idee, vindt Liesbet Dhaene (N-VA). De resolutie heeft tot gevolg dat Nederlandstalige ouders het nóg moeilijker zullen hebben om een plaats te vinden voor hun kinderen in de Nederlandstalige secundaire school van hun keuze, maar zorgt er ook voor dat anderstalige ouders die kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs geen enkele reden meer hebben om zelf Nederlands te leren, aldus Dhaene. Vlaams Belang ging nog een stapje verder en pleitte niet enkel tegen een uitholling van de voorrangsregel, maar eiste ook een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen.

Moskee in Beringen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning van de Turkse Fatih-moskee in Beringen laten intrekken. Die moskee, gedirigeerd door Diyanet, kwam in opspraak na berichten over spionagepraktijken, het opruien van de lokale Turkse gemeenschap en het importeren van het polariserende discours door de moskeeën. De burgemeester van Beringen Maurice Webers (sp.a) en de Moslimexecutieve lieten weten nog niet op de hoogte te zijn gesteld. De Belgische Staatsveiligheid meldde later dat Homans andere besluiten trok dan zij. “De Beringse moskee was maar zijdelings vernoemd in het rapport”, waardoor Homans in het defensief gedrukt werd. Daarop liet de Turkse gemeenschap weten de Vlaamse politieke inmenging beu te zijn. “Als Homans ons blijft viseren, leveren we de erkenning zelf in.”

Duidelijke wetgeving

Ooit was er een ‘minister of staatssecretaris van Vereenvoudiging’, die de wetten zou uitpluizen en één voor één (?) aanpassen, niet alleen op gebied van taal, maar ook betreffende praktisch gebruik. Hebben we daar iets van gemerkt? Kan dat, of kan dat niet? Antwoord van een advocaat: “Men kan al die lijvige boeken gemakkelijk (?) terugbrengen op een vierde aan wetten, verordeningen, bladzijden en dus volume, maar dan verdwijnen ook de achterpoortjes, zoals spitsvondigheden en procedurekwesties, waarvan wij leven!”

Is het daardoor dat in Brugge na een dodelijk ongeval geredetwist wordt over de vraag of gemachtigde opzichters aan een schoolpoort wel of niet bevoegd zijn om het verkeer te regelen?