2017-17_01_EDC - Fremault (Medium)Zoals verwacht, is er vorige week geen akkoord uit de bus gekomen in het dossier van de luchthaven. De Brusselse regering had welbewust pas zeer laat een aantal noodzakelijke meetresultaten doorgeven, zodat de federale minister van mobiliteit Bellot (MR) op het overleg van vorige week geen gedetailleerd voorstel kon neerleggen.

In plaats van Bellot wat extra tijd te gunnen, heeft de Brusselse regering (met inbegrip van de Vlaamse excellenties Vanhengel (Open VLD), Smet (Sp.a) en Debaets (CD&V) beslist om de nultolerantie meteen in werking te laten treden. Maar, zo wordt er sussend aan toegevoegd, de inning van de boetes is nog niet voor meteen. Het zal zelfs anderhalf tot twee jaar duren vooraleer het zover is, want zo’n boetes moeten eerst nog een hele procedure doorlopen.

Geen adempauze

Vlaams minister-president Geert Bourgeois interpreteerde dit als een tegemoetkoming en een adempauze, maar dat is het allerminst. Het kabinet van cdH-minister Céline Fremault, die als minister van Leefmilieu aan de basis ligt van de fanatieke houding van Brussel, sprak Bourgeois meteen tegen: “Dat Bourgeois dat interpreteert alsof er op de pauzeknop wordt gedrukt, is voor zijn rekening. Wat ons betreft is er niets veranderd.” Volgens de krant De Tijd dreigde Fremault er zelfs mee om de geluidsnormen nog verder aan te scherpen.

Hautaine bourgeoisie

Hiermee is duidelijk dat Fremault absoluut geen verzoening wenst in dit dossier en de zaken op de spits zal blijven drijven tot aan de volgende verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen van 2014 heeft cdH zwaar verloren in Brussel, uitgerekend ten gevolge van het gepruts van staatssecretaris Wathelet aan de vliegroutes. Fremault beschouwt dit dossier als de enige belangrijke hefboom om haar partij opnieuw op de kaart te zetten in de hoofdstad. Ze heeft totaal geen interesse voor de mogelijke gevolgen van haar beleid voor Vlaanderen noch voor de vele Brusselse jobs die zouden kunnen sneuvelen ten gevolge van haar afbraakpolitiek. Fremault, een jeugdvriendin van Mathilde, is een exponent van de Brusselse francofone bourgeoisie, die men bijna was vergeten, maar die nog altijd sterk aanwezig is in de rijke zuidoostelijke gemeentes van Brussel. Dit soort mensen kijkt nog altijd op een arrogante en hautaine wijze neer op Vlaanderen en denkt alleen maar aan het eigen profijt.

Derde belangenconflict

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) stuurde dit weekend de communicatie van de Vlaamse regering bij en dreigde met een derde belangenconflict, indien een luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk een proces-verbaal in de bus zou krijgen. Weyts baseerde zich hiervoor andermaal op een suggestie van Kamerlid Hendrik Vuye. Die had voordien reeds aangetoond dat Vlaanderen een tweede belangenconflict mocht indienen en schoof vorige week sterke argumenten naar voren voor een derde en een vierde initiatief: de Brusselse regering baseert zich voor haar beleid op verscheidene besluiten en tegen elk daarvan kunnen procedures worden ingesteld. Hierdoor kan opnieuw enkele maanden tijd gewonnen worden. Weyts heeft dus besloten om deze wijze raad op te volgen en het zal niet lang duren of hij zal zijn belofte moeten inlossen. Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD), die op een wat zielige wijze een rol opneemt als pendeldiplomaat tussen de Vlaamse en Brusselse regering, tikte Weyts al op de vingers omdat hij beter nog niet gedreigd had met een nieuw maneuver. De Brusselse ministers mogen blaffen en zelfs bijten, maar als een Vlaamse minister even terugkeft, dan is dat voor de VLD al veel te straf.

Hendrik Vuye heeft intussen nog een bijkomend instrument aangereikt. Hij wil het wettelijk onmogelijk maken dat er boetes kunnen opgelegd worden aan vliegtuigen die de route volgen die hen vanuit de controletoren is opgedragen. Dit zou inderdaad een duurzame oplossing kunnen betekenen, waarmee verhinderd zou worden dat een gewest zomaar eenzijdig een paraplu installeert boven zijn grondgebied en alle last afwentelt op de inwoners van het andere gewest. Een verstandig voorstel dus dat Vuye ter ondertekening voorlegde aan de federale kamerleden en zijn voormalige fractiegenoten van de N-VA. Helaas krijgt hij voorlopig enkel de steun van zijn strijdmakker Veerle Wouters en van VB’er Barbara Pas.

Grote rechtsonzekerheid

Intussen laten zowel het platform van werkgevers en vakbonden van Zaventem als de  luchtvaartmaatschappijen weten dat ze helemaal niet tevreden zijn met het “compromis à la Belge” van vorige week, dat eigenlijk niet eens een compromis is. Ze hekelen terecht de besluiteloosheid  van de overheid en de grote rechtsonzekerheid die gecreëerd wordt. Zelfs al worden de boetes voorlopig nog niet geïnd, toch zijn de maatschappijen verplicht ze op te nemen in hun boekhouding. Zij moeten dus reserves vrijmaken en vanaf dat moment maken zij natuurlijk de afweging: loont het nog om in Zaventem te blijven of zijn we goedkoper af in Frankfurt of Schiphol. Brussels Airlines maakte dinsdag alvast bekend dat ze meteen een reserve wegzet van 2 miljoen euro om de aangekondigde boetes te kunnen betalen. Niet elke maatschappij is bereid om 600 tot 2000 euro per vlucht opzij te zetten als reserve voor mogelijke boetes. Iedereen wacht momenteel met een bang hart op de eerste maatschappij die haar schup afkuist en busladingen personeelsleden op straat zet.

P.