2017-16_07_Nollet - Gent.leeft (Medium)Er zijn opnieuw meer Gentenaars dan een jaar geleden. De bevolking van Gent klokte eind 2016 af op 258.119 hoofden, dat zijn er zo’n 2.000 meer dan eind 2015. Sinds het dieptepunt twintig jaar geleden, in 1997, toen er net geen 224.000 Gentenaars waren, stijgt het bevolkingsaantal elk jaar. Er worden de laatste jaren meer kinderen geboren, maar de grootste stijging komt door de instroom uit het buitenland.

Het aandeel niet-Belgen (mensen zonder een Belgische nationaliteit) was twintig jaar geleden 7,5 procent van de bevolking, maar dat is nu gestegen tot 14 procent. Wat ook al dertig jaar een vaststaand feit is: er trekken meer Belgen weg uit Gent dan er bijkomen. De bekende “witte stadsvlucht”. Daar hebben ze nu een mooier woord voor gevonden. Het fenomeen dat Gentse gezinnen met jonge kinderen uit de stad wegtrekken, heet nu de “vergentsing van de buurgemeenten”.

Bij die 14 procent vreemdelingen zijn mensen met een dubbele nationaliteit niet meegeteld. Een schatting van de mensen van buitenlandse herkomst kwam vorig jaar al uit op 30 procent. Bij de kinderen van nul tot vier jaar was dat zelfs de helft. Daarbij zijn de klassieke groepen: Turken en Marokkanen. En meer recent Bulgaren; hun aantal blijft stijgen (vorig jaar plus 433). Daarbij komt, zoals verwacht, een instroom van erkende vluchtelingen. Er wonen in Gent 260 vluchtelingen uit Syrië, een goede honderd uit Afghanistan en ook mensen uit Irak, Somalië… De nieuwkomers zijn niet allemaal moslims. Het viel op tijdens de paasvieringen in de kerken in het centrum hoeveel mensen uit andere continenten aanwezig waren, naast de groep ouder wordende trouwe gelovigen.

Gedaan met de Leefstraten?

Honderdveertigduizend euro (140.000 euro), zoveel kreeg de ‘vzw Lab van Troje’ om dit jaar ‘leefstraten’ te organiseren in Gent. Dat zijn straten die voor een langere periode autovrij gemaakt worden. Hun ambitie was niet alleen straten maar hele wijken tot ‘leefwijken’ te organiseren. Maar kijk, het lukt hen niet, dit jaar komen er geen leefstraten in Gent. Waarom niet? Het was, toch volgens hen, een groot succes? Daar wordt geen uitleg over gegeven, maar het circulatieplan zal er wel voor iets tussen zitten. Geeft de vzw het geld nu terug? Niet helemaal, zo blijkt. Ze mogen er drieënnegentigduizend euro (93.000 euro) van houden. Dat is een subsidie om hun kennis over het organiseren van “leefstraten” te delen met de stadsdiensten, en om in Sint-Amandsberg iets te organiseren met de bewoners van het Heilig Hartplein. Daar sneuvelen heel wat parkeerplaatsen bij de heraanleg, tot ongenoegen van een aantal buurtbewoners. De vzw Lab van Troje mag te hulp schieten om de burgers uit te leggen hoe fijn een plein zonder auto’s wel is. Volgens de propaganda zal de stad zelf volgend jaar opnieuw Leefstraten inrichten. We zien wel wat ervan komt, maar als ze slim zijn daar op het stadhuis, laten ze de hele zaak een stille dood sterven.

“Ik heb nooit een stad zonder files beloofd.”

Zo sprak onze schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw bij de bespreking van zijn circulatieplan, in de volksmond ‘het circusplan’. Veel te vroeg om besluiten te trekken, zegt hij zelf, maar alles loopt geweldig. En ja, er zijn hier en daar wat files, dat hoort erbij. Hij heeft nooit beloofd dat er geen files zouden zijn. De levenskwaliteit, daar gaat het hem om. Wie kan ontkennen dat die er flink op vooruit is gegaan in de straten die geknipt zijn?

Er is wel een probleem met de vergunningen voor het voetgangersgebied. Het aantal aanvragen is geëxplodeerd; het mobiliteitsbedrijf kan de toevloed niet aan. Dat komt omdat mensen gewacht hebben tot de laatste dagen om een vergunning aan te vragen en omdat bedrijven niet nadenken maar meteen voor al hun voertuigen vergunningen vragen voor alle delen van het voetgangersgebied, honderden aanvragen tegelijk… Kortom, de domme mensen hebben het niet begrepen. Misschien moet de schepen nog een geldla opentrekken, om het hen uit te leggen.

Mathildis