Wie gedacht had dat de Franstaligen in Linkebeek zouden streven naar pacificatie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen, is eraan voor de moeite. De strijd tegen Vlaanderen wordt onverdroten verder gezet, zij het op een sluwe manier.

Eind januari had N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Homans gelijk gekregen van de Raad van State nadat zij voor de tweede maal geweigerd had om Damien Thiéry te benoemen tot burgemeester. Omdat de tweetalige kamer van de Raad van State in haar arrest duidelijke perspectieven had gegeven dat Thiéry na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 opnieuw kans zou maken op het burgemeesterschap, legden de Franstaligen zich neer bij het verdict. Ze schoven Yves Ghequiere naar voren, die dus nog een 20-tal maanden de sjerp zou omgorden.

Ghequiere stelde zich in het verleden altijd vrij correct op naar de Nederlandstalige raadsleden van ‘Prolink’ en daarom kreeg zijn voordracht ook de steun van de tweekoppige oppositiefractie. Thiéry bleef op de zitting van 6 maart, waar deze voordracht ter stemming lag, strategisch afwezig. Inmiddels is ook gebleken waarom. Door Thiéry’s afwezigheid moest Ghequiere de rol van voorzitter waarnemen en werd hij meteen geconfronteerd met enkele raadsleden van zijn fractie die in het Frans tussenkwamen. Normaal is het dan aan de voorzitter om op te treden, anders dreigt de zitting nietig verklaard te worden. Ghequiere liet zijn fractiegenoten evenwel rustig verder tateren in de taal van Molière, zodat Prolink niet anders kon dan klacht neerleggen bij de gouverneur.

Alles voortaan in het Frans?

Tijdens een onderhoud met de gouverneur verschool Ghequiere zich niet achter een excuus, maar verklaarde hij uitdrukkelijk dat gemeenteraadsleden in zijn ogen altijd het recht hebben om Frans te spreken tijdens de gemeenteraad. Thiéry deed daar nog een schep bovenop door in de pers rond te toeteren dat alle gemeenteraden in de toekomst in het Frans zouden verlopen als Homans Ghequiere zou benoemen. In die omstandigheden had Homans geen enkele andere keuze dan de benoeming van Ghequiere te weigeren. Eric De Bruycker van Prolink kan dus nog een tijdlang aanblijven als burgervader.

Is hiermee is de kous af? In het geheel niet. De Franstaligen zullen de niet-benoeming aanvechten bij de tweetalige kamer van de Raad van State. Zij hopen dat die een andere rechtspraak zal hanteren dan de Nederlandstalige kamer die tot 2012 bevoegd was. Daarbij verwijzen zij naar een oude uitspraak van het Grondwettelijk Hof die in hun voordeel is.

Indien de Raad van State dit standpunt volgt, dan zou dit een grote overwinning zijn voor de Franstaligen: de raadsvergaderingen van de zes faciliteitengemeenten zouden vanaf dan grotendeels in het Frans kunnen plaatsvinden, waardoor deze gemeenten alweer een stuk zouden opschuiven richting Brussel. Er staat dus veel op het spel.

OCMW-voorzitter Wezembeek

Maandag raakte ook bekend dat Homans geweigerd had om Nathalie Leclaire (Défi, voorheen FDF) te benoemen tot OCMW-voorzitter van Wezembeek-Oppem. De Vlaamse oppositie had klacht neergelegd tegen haar voordracht omdat deze jongedame geen Nederlands spreekt. Ze is niet in staat om op een fatsoenlijke wijze te communiceren met het personeel of vragen te beantwoorden van de OCMW-raadsleden. De gouverneur had haar taalkennis tijdens een onderhoud getest en liet aan de minister weten dat er zich inderdaad een probleem stelde. We lazen in de Franstalige pers heel weinig reacties op deze niet-benoeming. Leclaire is bij haar fractiegenoten alles behalve geliefd. Anne-Marie Servranckx van cdH blijft wellicht aan als voorzitter tot het einde van de bestuursperiode.

BL