Vele Vlamingen verloren hun hart bij onze zuiderburen. Eén van hen is pers- en kunstfotograaf Michiel Hendryckx. Hij stelt in de Gentse Sint-Baafsabdij een aantal van zijn creaties tentoon, die de meest eigenzinnige hoeken van Frankrijk tot onderwerp hebben.

Hendryckx bracht zijn ganse jeugd door op een boogscheut van Frans-Vlaanderen. Hij werd geboren in Adinkerke en groeide op in de Panne. De vele omzwervingen die de knaap net over de grens ondernam, wakkerden het verlangen naar meer aan. Rondtrekken door Frankrijk, op gelijk welke wijze, werd naast fotograferen Hendryckx’ grootste passie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kunstzinnige fotograaf menigmaal als tv- en radiopresentator werd gevraagd voor culturele reisprogramma’s, toerend door het glooiende Gallische landschap. Uit onze herinneringen diepen we “Het Bourgondisch Complot” (Canvas 2005) op, waarin Hendryckx zich vanuit zijn woonplaats Gent per binnenschip naar Maçon in Bourgondië begeeft. De sfeer van dat programma, dat door de interactie met de zorgvuldig uitgekozen “gasten” al eens aan de hoogdravende kant is, wordt vooral bepaald door de hunkering naar een ander Frankrijk, ver van de toeristische overrompeling, waarin de volksziel ongeschonden bleef. Het is in dat denkkader dat we de lopende foto-expo moeten zien.

Het etiket van ode aan “het mooiste land ter wereld” klinkt dan weer een beetje overtrokken. Het is duidelijk dat de artiest een bepaalde aanblik van het land wil construeren tegen de achtergrond van de authentiek Franse levenskunst rond kunst, cultuur en keuken. Het staat u uiteraard vrij dat etiket volmondig te onderschrijven. Niettemin heeft deze expo, alleen al door de locatie, een charme die eenieder weet in te pakken.

Buitenkans

De tentoonstelling biedt immers een mooie gelegenheid om de Sint-Baafsabdij te verkennen. Het voormalige religieuze gebouwencomplex draagt een geschiedenis in zich die terugloopt tot aan het kersteningswerk van de Zuid-Franse Sint-Amandus in de 7de eeuw. Wat nu een “verborgen parel in de stad” heet, was vroeger, zo leren ons oude stadsplannen, een stad in de stad. Men sprak toen van het Sint-Baafsdorp, een gemeenschap die volledig in dienst stond van de kloosterlingen. Uit de soms woelige historie, waarin onder meer militaire verwoesting aan de orde was, kwam het huidige patrimonium tevoorschijn. Dit bestaat voornamelijk nog uit gebouwen uit de 10de tot 12de eeuw. Men merkt dat naar het woord van Hendryckx “nog niets kapot is”, iets waar postmodern Vlaanderen helaas erg goed in is. Het monument heeft inderdaad iets van het pure karakter van de Engelse of Schotse kasteel- of kloosterruïne. Zulk een ruwe bolster vindt men nauwelijks nog in onze contreien.

“Het verlangen naar Frankrijk” is tot 11 juni te bezoeken in de Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43 te Gent.

Tom