Stemmingmakerij

Pallieterke,

Na gemiddeld drie generaties in volledige onafhankelijkheid en met zelfstandig bestuur is in Afrika het leven miserabeler dan ooit. Die fel bevochte onafhankelijkheid leverde Afrika dictators op genre Idi Amin, Bokassa en Mobutu, en vandaag zijn de corrupte Mugabe’s, Zuma’s en Kabila’s aan de macht, die zonder uitzondering in luxe leven en zich tot de rijkste lieden van het continent mogen rekenen. Ziekmakende beelden van kinderen die omkomen van de honger moeten ons sensibiliseren en er wordt gevraagd van ons loon, dat aan 54 procent belast wordt, weer geld over te maken, “voor het goede doel”. Onze minister van Ontwikkelingssamenwerking “schenkt” miljoenen van ons belastinggeld aan de “noodlijdende landen”; hijzelf houdt daar mooie reisjes en televisieoptredens aan over. Ik vraag mij af hoevéél van het inkomen van onze politici zélf naar Afrika gaat, en die betalen géén 54 procent belasting op hun mega-inkomen.

Hoe erg het ook is, wij als bevolking zijn NIET verantwoordelijk voor wat dictators in Afrika uitvreten. Overal waar ik tussen 1970 en 2000 in Afrika ben geweest (voor mijn werk in de maritieme sector, nooit als toerist) en met “gewone mensen” heb kunnen praten, verlangden zij naar de terugkeer van de vroegere kolonisators. Overal.

Marc Bertrand – Edegem

Oogappel

Pallieterke,

Mijn naam wordt vernoemd in uw rubriek ‘Dwars door Vlaanderen’ in verband met de situatie in kinderdagverblijf Oogappel in Aalst. Helaas vond uw verslaggever het niet nodig om mij vooraf te contacteren. Daarom de feiten op een rijtje:

  1. Er is geen enkele beslissing van het stadsbestuur om varkensvlees te schrappen van de menu’s van de kinderdagverblijven of de scholen. In Oogappel is er altijd koud varkensvlees op het menu blijven staan, en de eenzijdige beslissing van het kinderdagverblijf om geen warm varkensvlees meer aan te bieden, is ondertussen door het stadsbestuur geannuleerd.
  2. Aalst is de stad van Sint-Maarten. De goedheiligman wordt elk jaar plechtig ontvangen. Hij wordt begeleid door echte zwarte pieten. Geen kleurpieten of roetpieten bij ons. Maar het is natuurlijk niet zo dat elke beslissing om ergens wel of niet een sint-maartenfeest te organiseren, moet worden gezien als een statement tegen of voor de islam.
  3. Aan onze loketten hanteren wij een strikte neutraliteit. Onze medewerkers dragen geen politieke of religieuze symbolen en dus ook geen hoofddoeken.

Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een beleid voeren waar veel van uw lezers onmiddellijk zouden voor tekenen. Ik neem het een bepaalde oppositie niet kwalijk dat ze spijkers op laag water zoekt. Dat is het politieke spel. Van ’t Pallieterke verwacht ik echter een correcte berichtgeving.

Karim van Overmeire – Aalst

Vlaams volksvertegenwoordiger – Schepen Stad Aalst

Mossels

Pallieterke,

Staatssecretaris Demir zou de CD&V een moslimpartij genoemd hebben.

Volgens mij is dat een misverstand.

Moet zijn: de CD&V is een MOSSELPARTIJ. En dat is de waarheid.

J.T.V. – Vilvoorde

Januskop Francken

Pallieterke,

Om de zoveel tijd krijgt staatssecretaris Francken een forum in de pers om zijn electorale rechterflank af te schermen met allerlei boude verklaringen. Recentelijk verweet Francken zo één van zijn voorgangers, met name gewezen staatssecretaris Melchior Wathelet, criminelen geregulariseerd te hebben. Geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelt dat dit niet zo is, maar, wie zegt er dat Francken in deze zelf geen boter op het hoofd heeft? Was het niet zijn partij die ooit het regeerakkoord-Leterme I goedkeurde op basis waarvan Wathelet later met de regering-Leterme II zijn regularisaties heeft doorgevoerd? En zijn we al vergeten dat N-VA zelfs nog beter heeft gedaan door op 24 april 2008 de naturalisatie van een in de gevangenis van Dendermonde verblijvende Afghaanse mensensmokkelaar goed te keuren? En is staatssecretaris Francken er dan zo zeker van dat onder al die duizenden asielzoekers die hij erkende geen criminelen zitten? Francken zou beter werk maken van een migratiestop, want voor hij het weet, heeft ook hij criminelen geregulariseerd.

Erik Jagers – Molenbeersel

Fout

Pallieterke,

Even reageren op uw artikel (13 april), over de “jongeren” die in een bus in Beveren een 14-jarig meisje een klap gaven. De chauffeur bestempelen als zijnde een lafaard is helemaal fout. De man heeft, zodra hij op de hoogte was van het incident, zijn dispatching verwittigd. Die heeft onmiddellijk de politie verwittigd. Dat hij de deuren geopend heeft, klopt volledig. Zo kon erger voorkomen worden. Of moesten er meer slachtoffers vallen?

KaDee – Duffel

Sarin, Putin en Trump

Pallieterke,

Uw medewerker aan de rubriek Buitenlands Spervuur zou wellicht beter meewerken aan de rubriek van de laatste bladzijde. Hij ontpopt zich als een specialist over wapentuig met alle kennis die hij via Wikipedia heeft vergaard!

“Sarin is een binair zenuwgas … bij een vijandelijke treffer wordt geen sarin gevormd” want “bij een explosie in een depot komt slechts één van beide bestanddelen vrij”!

Hoezo? Wat als beide bestanddelen in dezelfde bunker opgeslagen liggen? Westerse legers zullen dat nooit doen, maar terroristen van het IS-soort nemen het niet zo nauw met veiligheidsmaatregelen. Die stockeren ook ontstekers naast granaten. En dan zijn beate adoratie voor de grote Trump, die tenminste getoond heeft dat hij uit harder hout gesneden is dan Obama… Trump is vooral wat wij in Vlaanderen een “kazakdraaier” noemen. Ik kan begrijpen dat uw medewerker een bloedhekel heeft aan Putin. Maar zijn conclusie: ”Het wordt hilarisch als hij (Putin) de Amerikaanse represailleaanval met kruisraketten een daad van agressie tegen een soevereine staat noemt.” Wat is daar zo hilarisch aan?

Jan Mevis – Turnhout

O.-L-Vrouw van Vlaanderen

Pallieterke,

De jaarlijkse viering van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen gaat door op zondag 7 mei 2017 om 15.30 uur bij haar gekroond beeld in de kerk van het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, in het centrum van Gent, met:

– Het verhaal over een beeld, een kroon, een naam en een lied,

– Mariale Vesperdienst met veel Nederlandstalige Marialiederen,

– Receptie en gelegenheid tot ontmoeting.

Inlichtingen: of tel. 09 225 24 61 of

www.onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen.be

Kris Lauwers (Beschermcomité O-.L.-Vrouw van Vlaanderen)

Mislukte integratie (1)

Pallieterke,

77 procent van de Turken in den Belziek heeft VOOR Erdogan gestemd. Met deze “verkiezing”, en dankzij de dubbele nationaliteit, is het voor de zoveelste keer bewezen dat de multikul volledig mislukt is en nooit kan werken. Zullen al die ja-stemmers dan toch terug naar hun “thuisland” gaan? Ik vrees ervoor. Zij zullen hun luxe, hun BMW’s, Mercedessen, Audi’s, en al hun profijtjes niet zo maar achterlaten. Zij weten maar al te goed dat ze in hun “thuisland” deze faciliteiten niet hebben.

De  “democratisch” verkozen partijen in dit land zijn verantwoordelijk voor deze impasse. Als het van hen afhangt, zullen wij Vlamingen moeten buigen voor “vreemde heersers” in dit land. Wanneer krijgt Vlaanderen eens leiders met een ruggengraat?

Bart de Feyter – Boechout

Mislukte integratie (2)

Pallieterke,

Wat zou de uitslag van het referendum zijn als men de Belgische Turken zou vragen: “Wilt ge liever terug in Turkije onder Erdogan gaan wonen? Ja of neen?”

Naam en adres bij de redactie bekend

Mohammed

Palieterke,

In zijn “Did Muhammad Exist?” wijst Robert Spencer erop dat in de 18de en 19de eeuw grondig historisch onderzoek heeft uitgewezen dat Jezus Christus werkelijk bestaan heeft. Een gelijkaardig grondig historisch onderzoek naar de authenticiteit van Mohammed in de 20ste eeuw heeft echter geen enkel spoor van bewijs van het bestaan van Mohammed opgeleverd. Meer nog, zelfs de eerste vier opvolgers van Mohammed, de zogenaamde “rechtgeaarde kaliefen” hebben geen enkel bewijs van hun bestaan achtergelaten. Enkel van de vijfde kalief, Moeawieja I, is het bestaan bewezen: zo is hij o.m. afgebeeld op munten, waar hij in de ene hand een maansikkel vasthoudt, en in de andere … een kruis!

Het is meer dan waarschijnlijk dat Mohammed niet werkelijk bestaan heeft, dat hij een figuur is zoals Robin Hood, Don Quichote of Tijl Uilenspiegel, iemand uit een populair verhaal, die een eigen leven is gaan leiden, en waarvan velen geloven dat hij werkelijk bestaan heeft.

Maar als dat zo is, dan zijn alle zogenaamde “openbaringen”, die de fictieve Mohammed van een engel zou gekregen hebben, eveneens verzonnen, m.a.w. is de hele Koran, met al die zogezegde openbaringen, eveneens verzonnen!

Dit wordt door moslims niet eens overwogen, want twijfelen aan de Koran of aan Mohammed, wordt als afvalligheid beschouwd, en wie zich daaraan overgeeft is vogelvrij: mag zonder meer gedood worden!

Wim Snykers – Wilrijk

Vergrijzing

Pallieterke,

Enkele jaren geleden, toen de eerste euthanasiewetgeving werd ingevoerd, voorspelde een bevriend arts (zaliger) mij dat die moest dienen om de sociale zekerheid op langere termijn te redden. Stilaan worden we daar op voorbereid via de media. Bij elk probleem lijkt het of de vergrijzing mede een hoofdoorzaak is. Van de files, CO2 uitstoot (ja, die oudjes rijden toch nog wel auto zeker!) over de pensioenen, de langdurig zieken, de onbetaalbare rusthuizen tot de tekorten in de ziekteverzekering en zo verder. Echter, veel van die problemen waren te voorzien. Onze demografie is en was bekend. ‘Gouverner c’est prévoir’, misschien verstaan ze dat beter in Broekzele. Het lijkt er nu op dat je als “oudere” je schuldig moet voelen voor al deze problemen en dat je nog leeft. Wij hebben nochtans deze samenleving helpen opbouwen door veel en hard te werken. Dat de politiekers en vakbonden door wanbeleid en massa-immigratie deze maatschappij hebben verprutst, is niet onze schuld. Maar je voelt met je ellebogen aan dat ouderen enkel nog last zijn en dat dit probleem best zo snel mogelijk wordt opgelost, enerzijds door wat medische voorzieningen af te schaffen voor deze oudjes, toch niet meer nodig, en anderzijds de euthanasiewetten wat uit te breiden (hé, Open Vld). Dan wordt deze trieste voorspelling helaas waarheid.

Dirk Callens – Beveren