Dubbele nationaliteit

Pallieterke,

Mag het nu eindelijk eens gedaan zijn met die dubbele nationaliteit die in feite discriminerend is voor de autochtone Belgen? Het zou maar normaal zijn dat om het even wie bij zijn meerderjarigheid een keuze moet maken tussen de nationaliteit van de roots van zijn voorvaderen en de Belgische. Het schijnt verder zeer normaal te zijn dat men spreekt over Nederbelgen, maar als een nieuwe Belg met Turkse of Marokkaanse achtergrond in negatieve zin in het nieuws komt, wordt hij steevast als Belg beschouwd. Terwijl hij zich in feite in zijn hart Turk of Marokkaan voelt en er zich ook naar gedraagt.

Daarom denk ik dat onze media méér aandacht moeten geven aan die dubbele nationaliteit, waarover ze toch zo fier zijn. En dat men hen, zonder risico beschuldigd te worden van racisme, als Turk of Marokkaans mag betitelen. Het herinvoeren van de dienstplicht zou op zich al een verbetering zijn, want die verplichting kon niet afgekocht worden zoals in Turkije, maar werd pas interessant voor kandidaat-Belgen toen die burgerplicht afgeschaft werd.

Hubert Buysse – Deinze

Hypocriete groenen

Pallieterke,

Groen kan het weer niet laten op andere partijen te schieten. Weliswaar soms terecht, maar al te dikwijls om te laten uitschijnen hoe mooi en proper ze zelf wel is.

Groen vergeet anderzijds toch nogal gemakkelijk dat een meerderheid van hun mandatarissen er steevast voor zorgt dat ze voor zichzelf een appeltje voor de dorst blijven reserveren. Komende uit de publieke sector garanderen ze zichzelf een politiek verlof, wat hen toelaat hun publieke functie te opnieuw op te nemen bij het einde van hun parlementair mandaat. Daardoor genieten zij van een faciliteit die de meeste gekozenen uit de private sector niet kennen.

De zuivere groenen zullen dus vanaf vandaag onverwijld afstand doen van dat politiek verlof?! Iedereen gelijk voor de wet. Of blijken ze dan toch meer op feldgrau te lijken dan ze zelf proberen uit te stralen?

Guido Ghekiere – Brussel

Macron

Pallieterke,

Macron heeft felicitaties gekregen van Merkel. Voordien heeft hij haar gefeliciteerd omdat ze een miljoen vluchtelingen in Duitsland heeft opgenomen. Vandaag meldt men daar dat de criminaliteit bij de vluchtelingen in Duitsland beduidend hoger ligt dan het gemiddelde. En van de voordelen van de multicul hebben we een staaltje gezien tijdens de Sylvesternacht in Keulen…

Vossen – Brecht

Dubbele nationaliteit

Pallieterke,

In De Zevende Dag maakte de Turks-Belgische voorzitter van het OCMW van Beringen een boemerang-pleidooi voor inclusief samenleven. Ik citeer: “Mijn zoontje van vijf zit in een witte school met allemaal Vlaamse vriendjes. Toen na 22 maart militairen op straat kwamen en de juffrouw daarover sprak en zei dat die ons gingen beschermen, kreeg ik van mijn kleine de vraag: ‘Ons ook ma?’ Waarom vraag je dat? ‘Omdat we een beetje Turks zijn.’”

Hilal Yalcin besloot dat die vrees van haar zoontje bewees dat er op vlak van samenleven hier toch iets zwaar fout zit. Klopt, mevrouw, maar waarom maakt uw zoon – “omdat we een beetje Turk zijn” – zélf dat onderscheid? Want hij zit in een witte Vlaamse school. Wie geeft hem dat “apart” gevoel, en die vrees? Niet u zélf hoop ik, noch zijn Vlaamse vriendjes, noch die juf. Waar haalt ie dat gevoel van apart zijn? Misschien onder de invloed van 77 procent Turkse Belgen die openlijk, met fors vlaggenvertoon, Erdogan de islamdictator steunen? Of de Koran? Of in de “eigen” omgeving?

In dat debat zei Bart Somers: “Diversiteit is het normale geworden.” Maar de reactie van Filip Dewinter over dat samenleven was dat “de hele integratie politiek mislukt is als zelfs de vierde generatie Marokkanen of andere vreemden zich als jou zoontje ‘apart’, méér Turk dan Belg voelt.” Die pro-Erdogangster-stemmers steunen de veroveringsdoctrine van de islam! En dan vrees ik dat die knaap zich inderdaad apart wíl blijven voelen. Zoals een oude Turks-Belgische vrouw in het Journaal zei: “Ik heb voor Erdogan gestemd als steun voor alle islamitische mensen op aarde.”

Dat is steun voor een veroveringsdoctrine, de jihad. Zij leeft hier met die twee paspoorten naast ons. Vier generaties later komt die dubbelzinnigheid spontaan maar hard uit een kindermond. “Ons ook beschermen omdat we een beetje Turk zijn.” Het bewijst, als een boemerang die terugkeert, dat er van echte wil tot assimileren bij de moslims geen sprake is. Ook niet na vier generaties.

Die tweeslachtigheid moet opgeklaard worden! Dus afschaffing van de dubbele nationaliteit via een afstandsverklaring (zoals in Nederland) van je “vreemde “ nationaliteit. Is het fout dat Filip Dewinter alle politieke mandatarissen voor de keuze wil stellen? Ofwel onze wetten en onze cultuur, ofwel de sharia.

Reddy de Mey – Oostende

Fietsongeval

Pallieterke,

Mijn oprechte medeleven met uw zeer gewaardeerde medewerker Jan Neckers naar aanleiding van zijn fietsongeval. Dat moet zeer pijnlijk geweest zijn. Zijn artikel is steeds het eerste dat ik lees. Een voorspoedig herstel toegewenst, want we kunnen hem niet missen.

GvdB – Asse

Waar blijven de feministen?

Pallieterke,

Nu een vrouw (madame Le Pen) de kans krijgt presidente van Frankrijk te worden, geven de feministen, trans- en andere genders niet thuis. Dat was wel even anders enkele maanden geleden, met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen probeerden feministen uit alle windstreken Hillary naar het Witte Huis te schreeuwen. Als ik mevrouw Le Pen was, deed ik een oproep aan de Franse media voor (bijkomende) feministische steun. Dan moeten “ze” wel met een standpunt komen. Razend benieuwd naar hun antwoord!

Freddy van der Linden – Lier

Kopten

Pallieterke,

In het blad van 20 april schreef Midden-Oostenkenner Lieven van Mele, op bladzijde 4, over Caïro: “De Kopten zijn monophysieten, wat betekent dat zij van mening zijn dat Jezus enkel een goddelijke natuur heeft.” Iemand met een masteropleiding in wereldgodsdiensten verbeterde dit als volgt: “De Kopten zijn miafysieten, die menen dat Jezus één, godmenselijke, natuur heeft.”

Wikipedia bevestigt dit (onder “miafysitisme”): “De leer stelt dat in Christus de twee naturen, de goddelijke en de menselijke natuur, zijn samengegaan in één natuur, één godmenselijke natuur, zonder enige scheiding, zonder verwarring en onveranderlijk. Tot de miafysiete kerken behoren: de Armeens-Apostolische Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, e.a.

Naam en adres bij de redactie bekend

Diyanet

Pallieterke,

De binnenlandse pers en de politiek heeft onlangs Diyanet ontdekt. In praktijk is dat een Turkse staatsinstelling die de religieuze zaken regelt. De Turkse Iman Görmez is daar de directeur van. Het was onder zijn verantwoordelijkheid dat op 30 december 2016 een vrijdagsermoen aan meer dan 30.000 moskeeën werd doorgezonden met de oproep aan de gelovigen om zeker niet deel te nemen aan de ‘heidense’ gewoonte van Nieuwjaar te vieren, die zeker “niet compatibel is met onze waarden” (sic).

Eén dag later kwam die beruchte aanslag op een nachtclub in Istanbul. Op nieuwjaarsnacht. Alle progressieve geesten zullen dat wel toeval vinden. Vooral omdat diezelfde Görmez zo vriendelijk was die aanslag een dag later ‘scherp te veroordelen’, wat expliciet hier de pers haalde. Dit lijkt mij toch op zijn minst een beetje hypocriet. Ik vraag me af of datzelfde sermoen ook aan de Belgische Diyanet-moskeeën werd doorgezonden. Kan de Veiligheid van de Staat daar opheldering over geven? Hallo, minister Geens?

Gunter Deleyn – Mariakerke