Een nieuwe studie lijst de meest actieve Waalse parlementsleden op, zowel in de Kamer als in het Waals Parlement. Het parlementaire werk van de partijvoorzitters is bedroevend, zo blijkt. Het weekblad Le Vif kwam met de analyse op de proppen. En gelukkig met de nodige duiding.

De meest actieve parlementsleden zijn de volksvertegenwoordigers, waarvan de som van volgende interventies het hoogst is: wetsvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen, amendementen, interpellaties, voorstellen van resoluties, vragen in de commissies, rapporteringen, tussenkomsten in het plenaire debat… De kwaliteit en het resultaat van het soort parlementaire werk is zeer uiteenlopend. Wetsvoorstellen indienen is natuurlijk een teken van politieke activiteit, maar als lid van de oppositie is de kans klein dat we hier met echt ‘beleid’ zullen te maken hebben. Wetsvoorstellen van de oppositie maken weinig kans. 90 procent van de parlementaire wetgeving is opgelegd door ‘Europa’ of betreft wetsontwerpen die van de regering komen.

Andere nuance: sommige parlementsleden halen goede scores door de vele mondelinge en schriftelijke vragen die ze stellen. Maar Marcel Cheron, Kamerlid voor Ecolo, gaf ooit toe dat hij 40 mondelinge vragen kon opstellen in 30 minuten. En veel van die interventies worden gewoon door parlementaire medewerkers geschreven. Het is bovendien zo dat fractieleiders veel actiever zijn dan andere parlementsleden. De leiders van de oppositie zien het parlement dan weer als een evident kanaal om de regering onder druk te zetten en om vooral in de media te komen. Aan Vlaamse kant is het verhaal van Kristof Calvo (Groen) bekend. Van zodra de camera’s verdwenen zijn, valt ook zijn parlementaire activiteit stil.

Fractieleiders versus partijvoorzitters

Heeft het oplijsten of optellen van het werk van de parlementsleden dan nog zin? Zeker wel, omdat door de verschillen duidelijk wordt wie zijn taak zeer ernstig neemt en wie zijn taak veel minder ernstig neemt.

Laten we beginnen met de federale Kamer. De studie van Le Vif leert dat in de Kamer Ecolo-topper Jean-Marc Nollet het meest actieve parlementslid met 1.726 punten. Dan volgen Denis Ducarme (MR, 1.312 punten), Georges Gilkinet (Ecolo, 943), Kattrin Jadin (MR, 753) en Catherine Fonck (cdH, 750). Niemand zal verbaasd zijn dat daar een paar fractieleiders tussen zitten. Die zijn inderdaad zeer actief en ze worden er ook extra voor betaald. Maar minstens even interessant is de onderkant van de ranking. En daar duiken plots de Franstalige partijvoorzitters op. Olivier Chastel (MR, 401 en boven het gemiddelde van 345) die vooral opvalt door de vele schriftelijke vragen. Elio di Rupo, de voorzitter van de PS, doet niet veel anders dan dat, maar scoort hier ook bedroevend slecht (216 punten). Onderaan staat Benoît Lutgen (cdH, amper 64 punten), die het blijkbaar een corvee vindt om zich vanuit Bastenaken met het parlement in Brussel bezig te houden. De immer populaire Raoul Hedebouw (PTB) zit met 343 net onder het gemiddelde.

Le Vif besteedt in de analyse terecht aandacht aan de parlementsleden die hard werken in de commissies, maar slechts sporadisch de media halen: Philippe Blanchart, Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius en Karine Lalieux, allen van de PS. Al moet hun rol niet overdreven worden. Niet alleen zit de PS federaal in de oppositie, zelfs als de Franstalige socialisten regeringsverantwoordelijkheid opnemen zijn de parlementairen ondergeschikte figuren. Als die naar de regeringsonderhandelingen werden gestuurd, wisten de Vlaamse partijen dat het vooral de bedoeling was om te temporiseren.

PTB met voorsprong minst actief

De studie neemt ook het Waals Parlement onder de loep. Bovenaan de ranking prijken Edmund Stoffels (PS, 1.550 punten), de tweetalige Jean-Luc Crucke (MR, 1.181), Olivier Destrebecq (MR, 1.052), Pierre-Yves Jeholet (MR, 2.027) en Stéphane Hazée (Ecolo, 999). Veel mensen van de MR, wat normaal is. De Franstalige liberalen voeren in Wallonië een harde oppositie. Wel opvallend: de PTB-vertegenwoordigers in het Waals Parlement zijn bijna onzichtbaar: Frédéric Gillot (153 punten) en Rudy Warnier (85) staan onderaan de ranking. Zij behoren tot de meest luie parlementsleden. Is de PTB in Wallonië met Raoul Hedebouw dan toch een éénmanspartij? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Picard