Het mode- en designcentrum ‘MAD Brussels’ op de Nieuwe Graanmarkt is eindelijk open. De locatie is niet toevallig. De Nieuwe Graanmarkt ligt naast de bekende Dansaertstraat, een straat bekend om haar boetieks, tegenover het Beursgebouw.

Stevige kritiek te horen

Gedurende het ‘feestweekend’ kon de openingsexpo ‘Occupation: Designer’ gratis bezocht worden. Ook de handelaren uit de buurt konden meevieren. Ze verwelkomden hun nieuwe buur met witte vitrines, foto’s van de MAD-werf en eigen initiatieven. Maar er is toch ook stevige kritiek op MAD Brussels te horen. Voor wie wil luisteren, natuurlijk.

Inbreuk tegen taalwetgeving

Het modecentrum heeft het statuut van een vzw en is gevestigd op de Nieuwe Graanmarkt 10. De officiële naam luidt: ‘Centre Bruxellois de la Mode et du Design / Brussels Centrum voor Mode en Design’ (let op de volgorde).

De vzw werd al opgericht op 10 november 2010. De Franstalige oprichtingsakte geeft aan dat Philippe Close voorzitter is van de vzw. In juni 2013 voegt modegoeroe en styliste Linda van Waesberge de raad van bestuur. De akte is opnieuw enkel Franstalig. Voor een Brusselse vzw zou ook een identieke akte in het Nederlands in het Staatsblad gepubliceerd moeten worden. Dat is niet gebeurd. De laatste akte dateert van begin 2017 en is opnieuw enkel in het Frans beschikbaar.

Alleen al dit element toont opnieuw het misprijzen van de Franstaligen voor de Vlamingen aan.

Close

PS’er Philippe Close is dus de voorzitter en sterke man van ‘MAD Brussels’. In Vlaanderen is Close niet echt gekend, maar de PS’er is één van de sterkere figuren bij de Brusselse Franstalige socialisten. Close studeerde rechten aan de ULB en werd parlementair medewerker voor institutionele zaken bij senator Roger Lallemand. In 1999 ging hij aan de slag bij het studiecentrum van de PS en in 2000 werd hij woordvoerder van Elio di Rupo. Een jaar later stapte hij over naar de stad Brussel en werd hij kabinetschef van burgemeester Freddy Thielemans.

In 2006 is Philippe Close voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en wordt hij schepen voor Toerisme en Stadspersoneel. Hij hecht bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van het toerisme als economische motor voor de stad Brussel en het Brussels Gewest.

Sinds 2009 is Philippe Close, naast schepen van de stad, ook Brussels Parlementslid, waar hij zich toespitst op de gezondheidssector en institutionele zaken.

Kritiek

MAD Brussels werd opgericht door de stad Brussel en het gewest. Bij de winkeliers in de omgeving heerst verbazing over het feit dat het complex zo groot geworden is. Ondertussen werkt er al twintig man en zijn er forse middelen.

De aanwezigheid van PS’er Close is een teken aan de wand dat één en ander duidt op een politiek project. Volgens ingewijden werd er nauwelijks geluisterd naar de sector zelf.

Subsidieslurper

Volgens het Brusselse magazine Bruzz krijgt de vzw subsidies ‘uit vier hoeken’. “Via het Brusselfonds krijgen we van minister Sven Gatz (Open Vld) een subsidie, bij de Fédération Wallonie-Bruxelles komt de financiering van het departement cultuur en de promotie van Brussel. Al komt de grootste bijdrage van de Stad Brussel en het Brussels Gewest, onder meer van de departementen economie en imago”, verklaarde algemeen directrice Alexandra Lambert aan het Brusselse weekblad.

2,3 miljoen in 2017

MAD Brussels kreeg reeds in 2015 een subsidie van 1,5 miljoen euro. In 2016 was dat al 2,1 miljoen euro en in 2017 dankzij extra partners 2,3 miljoen euro. Al is het volgens Lambert niet de bedoeling dat ‘MAD Brussels’ honderd procent op basis van subsidies blijft werken, zoals nu het geval is. “Op termijn rekenen we voor ongeveer twintig procent van onze inkomsten op privébedrijven,” stelt Lambert in Bruzz. Benieuwd of dat gehaald zal worden.

Besluit

Het lijkt er sterk op dat ‘MAD Brussels’ er vooral gekomen is om het Modemuseum in Antwerpen de loef af te steken, en dus rechtstreeks de concurrentie aan te gaan met modestad Antwerpen. Die stad heeft zich de laatste jaren als dusdanig in het buitenland geprofileerd.

Iedereen weet dat de Dansaertstraat in Brussel het steeds moeilijker krijgt om haar reputatie als ‘designerstraat’ hoog te houden. Vraag is dan of de opening van het megalomane en dure MAD het tij kan doen keren. Zeker is dat het megalomane project vele miljoenen (belastinggeld) zal kosten.

Thierry Debels