In het Nederlandse correcte medialandschap is Elsevier de uitzondering. Het weekblad is ouderwets liberaal in de goede zin.

Syp Winia

Al twintig jaar is Syp Winia de redacteur en columnist van het gezond verstand, die zich niets aantrekt van de multikulterreur die vele journalisten propageren en waaronder nog veel meer journalisten lijden zonder dat ze hun bek opentrekken. Zo’n anderhalf jaar geleden produceerde hij een lang stuk met als titel “Meebuigen met de moslims: hoe de islam Nederland verandert”. Het artikel is actueler dan ooit en de titel is een programma op zichzelf hoewel de correcten de realiteit staalhard ontkennen (denk aan de hysterische reacties in Vlaanderen vorige week op de al bij al gematigde meningen van Rutten en De Crem over het mohammedanisme). Winia ontleedt de knieval voor de islamisering op de eenvoudigste manier. Hij somt gewoon chronologisch de maatregelen op die de Nederlandse politieke klasse nam om die verdorven ideologie te steunen.

1950 -1980

Alles begint in 1951. Ten gevolge van de Indonesische dekolonisatie arriveren Molukse mohammedanen die aan Nederlandse zijde vochten. Het duurt tot 1956 vooraleer de eerste twee moskeeën verschijnen, o.a. in Den Haag. In 2006 “viert” de Nederlandse overheid de 50ste verjaardag van deze haatgebouwen. Eregast is Beatrix. De koningin gaat op voorhand akkoord geen mohammedanen te bezoedelen door hen de hand te reiken. In de jaren zestig verschijnen dan de zogenaamde “gastarbeiders”. In 1971 zijn er al 55.000, en door “gezinshereniging” worden het er vlug meer. In 1977 wordt de eerste wettelijke maatregel genomen om de Nederlandse wet opzij te schuiven als die botst met mohammedaanse regels. Het Vleeskeuringsbesluit stelt dat niet alleen Joden voortaan onverdoofd mogen slachten. De jaren tachtig en negentig zijn de gloriejaren om kruiperig zoveel mogelijk arrogante eisen in te willigen. In 1988 wordt het moskeegejank gelijk gesteld met klokken luiden. Datzelfde jaar verschijnen de eerste mohammedaanse basisscholen. In hun onnozelheid stellen de Nederlanders een onverdraagzame roversideologie gelijk met het fatsoenlijke christendom dat ook eigen scholen heeft. Ook in 1988 worden in de Haagse Schilderswijk de eerste woningen opgeleverd met twee “verkeerscirculaties”, zodat mohammedanen kunnen verhinderen dat hun vrouwen en dochters mannelijke bezoekers ontmoeten.

Verbied de vrije meningsuiting

Een jaar later is de beer los; de moordenaar Khomeyni veroordeelt de schrijver Rushdie ter dood voor het boek Duivelsverzen, dat de Iraanse tiran niet eens gelezen heeft. Nederlandse vooraanstaande mohammedanen eisen dat de regering het boek verbiedt. Haantje-de-voorste is ene Mohammed Rabbae. Geen probleem voor GroenLinks om die Marokkaanse boef bij de verkiezingen van 1994 lijsttrekker te maken. Als politicus ijvert hij om Geert Wilders en iedere mening die mohammedanen niet welgezind is te verbieden. Tevens is hij bekend voor zijn “er moet geld bij” om de inmiddels weelderige migrantenmaffia te spijzen. Ere wie ere toekomt. GroenLinks-leider Femke Halsema laddert hem tijdens haar ambtsperiode buiten wegens zijn antidemocratische standpunten. Correct Nederland beleeft zijn mooiste uren tijdens het paarse kabinet-Kok (1994-2002). Minister van Justitie Sorgdrager kan zich voorstellen dat de grondwet opzijgeschoven wordt zodat mohammedanen meisjes genitaal kunnen verminken. Er komt een moslimomroep die een broeihaard van ruzies wordt. De (oecumenische) Raad van Kerken beraadslaagt over de afschaffing van Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag om mohammedaanse feestdagen in te voeren. Voor één keer houdt de politieke kaste het hoofd koel. In 1997 opent een islamitische universiteit de deuren in Rotterdam. Natuurlijk is dat geen universiteit (het woord is niet beschermd in Nederland), maar een slechte school waar men diploma’s haalt voor “islamitische geestelijke verzorging”. Maar ze rijft toch subsidies binnen ondanks schandaalverhalen die ertoe leiden dat ze onder curatele wordt gesteld. In datzelfde Rotterdam (culturele hoofdstad van Europa) wordt de opera Aisha afgeblazen. (Aisha was zes toen de uitvinder van de ideologie haar tot bruid wilde. Hij moest wachten tot het kind negen was). Alle medewerkers worden met de dood bedreigd. Toch zijn er ook tegengeluiden in het decennium. VVD-leider Bolkestein wijst als eerste op de onmogelijkheid democratie en mohammedanisme te verzoenen. De staatsveiligheid meldt dat er in Nederland terroristische cellen zijn (vervolg toekomende week).

Willem de Prater