Wim Vandekeybus, choreograaf, theater- en filmmaker, is met zijn dansgroep Ultima Vez al ruim dertig jaar actief in binnen-en buitenland. In de KVS te Brussel, waar hij vaak een onderkomen vond, bracht hij op Goede Vrijdag de wereldpremière van “Mockumentary of a contemporary saviour”. De nieuwe creatie rond religie en messianisme was reeds gepland bij zijn internationale doorbraak in 1987, maar is nu pas uitgevoerd.

Vandekeybus was een verwoed lezer van de Bijbel en de apocriefe teksten en hij stelde vast dat het wachten op de Messias of de Verlosser deel uitmaakt van de meeste religies. Die idee wou hij op scène zetten in een imaginaire futuristische wereld. Omdat het minder paste in de vaak spectaculaire choreografie en hypervitale danscreaties maakt hij veel meer gebruik van theater, wellicht wat te veel.

Zeven personages zijn de uitverkorenen die gered worden door een wat infantiele messiaanse figuur. Drie vrouwen en vier mannen leven in een steriele ruimte zonder materialiteit en zijn gedoemd er samen te blijven in onsterfelijkheid. Niet iedereen is gesteld op dit samenzijn en op de lessen van die heilsprofeet. Ook zij hebben heel wat problemen en onbeantwoorde vragen. Ze hebben al dan niet hun religie beoefend in alle uithoeken van de wereld – de acteurs-dansers zijn zo geselecteerd. Ze geloven in een eigen messias en moeten geen raad krijgen van de nieuwe. Waarom zijn zij juist uitverkoren en verplicht te leven in deze ruimte onder een soort hemel? Twee uur wordt er gepalaverd en natuurlijk ook gedanst om de eentonigheid te doorbreken. Dit gebeurt dan wel in de Vandekeybus-stijl, waarvoor het publiek vermoedelijk gekomen is. Talent is ruim aanwezig in Ultima Vez, geselecteerd over de aardbol. De teksten komen uit het brein van Bart Meuleman en Jerry Killick, aangevuld door Vandekeybus, die de choreografie stevig in handen houdt. De ‘soundtrack’ van Calvo en Polleti doet het wel, maar maakt de scène met de verwarde discussies nog wat chaotischer, vooral in het middengedeelte. De rust komt aan het slot en eindigt wanneer de uitverkoren personages zich tussen het publiek begeven met diverse boodschappen van liefde en vrede. Te bekijken in de KVS, Lakenstraat Brussel, tot 22 april.

FDC