– Delphine Boël zou, geïnspireerd door haar koninklijke stiefbroer, tegen Albert Second gezegd hebben: “Papa, durf teder te zijn.”

– Hoe heette weer die wandeltocht van 84 kilometer als voorspel voor wat “Vlaanderens mooiste” wordt genoemd? Tour of Flanders Walk.

– Waarom heeft Liesbeth Homans haar diversiteitsambtenaar ontslagen? Tja, om DIVERSE redenen.

– Volgens Homans was haar di-versheidsdatum verstreken…

– De N-VA-minister zou haar ambtenaar nog een bemoedigend afscheidswoord hebben meegegeven: “Veel geluk met de kracht van verandering!”

– Partijgenoot Ben Weyts gaat wel iets omzichtiger tewerk: die neemt twee jaar zijn tijd om het onverdoofd slachten af te schaffen.

– Blauwe Geert Versnick gaat zijn volk niet langer dienen als politicus. Het kan zijn volk geen snickepit schelen.

– Toen Vlaanderens Mooiste door Philippe Gilbert op 2 april gewonnen werd met forse flair, was ’t voor de Wetstraat tweetalig zonneclaire: Dóórtrappen en doortrapt zijn, ’t is óók communautair.

– Grafschriftje:

Geert zette eerst wat geld opzij

zette dan een stap opzij,

NIET aangepord door de partij die zei:

“Dag, Geert, en rust nu maar in vrede jij.”

hvo