– Een rechter heeft in kortgeding een veroordeling van de belze staat uitgesproken, omdat die, door een Franssprekende schurk op te sluiten in het Vlaamse Brugge, de taalwetten overtreden heeft. Voor een veroordeling van de Brusselse administratie en ziekenhuizen wegens taalwetsovertredingen, heeft ‘t gerecht voorlopig geen tijd, wat ik begrijp. U ook?

– Vorige week verkondigde het Minderhedenforum: ‘Onze samenleving heeft nood aan een open geest, aan mensen die voor hun mening durven uit te komen, ook al is het een moeilijke mening.’ Het forum deed die mening kond n.a.v. het ontslag van Rachida Lamrabet door Unia en Alona

– Bij Het Laatste Nieuws kan je een “uniek huldeboek” voor Tom Boonen bestellen, dat bij voorintekening 299 euro kost. Aardig sommeke, Tommeke!

– Ai, ai, nu heeft Nivea zijn reclame “White is purity” (Wit is zuiverheid) van het internet gehaald, mét verontschuldigingen voor aanstootgevend “racisme”.

– Uiteraard volkomen terecht, die verontschuldigingen!

– En hoorde ik op de Nederlandse buis met eigen oren

de Zuid-Afrikaanse dichteres en zuster-in-de-letterkunst

van Tom Lanoye, Antjie Krog, niet in alle ernst verklaren

dat zij zich hoogst ongemakkelijk voelde bij de vraag of zij

haar koffie wit of zwart wou hebben?

– Geef mij maar koffie verkeerd, zei zij, dapper en terecht.

hvo