Verengelsing

De verengelsing van het hoger onderwijs is een insluipende bedreiging. Na de vernederlandsing van het onderwijs is het voor vele Vlamingen onbegrijpelijk dat er nu een omslag gaande is naar het Engels. Maar op de ‘Belgische’ Koninklijke Militaire School – universitair niveau – doet men er nog een schepje bovenop. Want, zo vernam Barbara Pas (VB) van de minister van Defensie, de N-VA’er Steven Vandeput, vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen alle cursussen in de masteropleiding aan de Koninklijke Militaire School volledig in het Engels worden gegeven. Momenteel is dat ‘nog maar’ 15 procent van het totaal aantal cursussen in de bachelorjaren. Over drie jaar wordt dat dus 100 procent in de ganse opleiding. Hoewel de VB-politica er begrip voor kan opbrengen dat een goede kennis van het Engels voor leidinggevende militairen noodzakelijk is, stelt zij toch dat een volledige verengelsing een brug te ver is en herinnerde zij de N-VA-minister aan een stukje ‘vaderlandse’ geschiedenis: “Het is trouwens bijzonder schrijnend dat uitgerekend 100 jaar nadat de Vlaamse soldaten aan de IJzer hun eerste ‘Open brief aan de Koning’ stuurden om te protesteren tegen de dominantie van het Frans in het leger, Vandeput met deze maatregel komt aandraven en nu het Engels als onderwijstaal aan onze militairen wil opleggen.

Gezichten gered

Er was dus de rel met Zuhal Demir (N-VA), die de CD&V als moslimpartij had gebrandmerkt en de moslims als haar kiesvee had omschreven. Wouterke Beke van die partij was boos, en hij vond dit een ‘moment suprême’ om eindelijk eens terug te meppen naar zijn vroegere kartelpartner. Hij dreigde er zowaar mee om de beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris niet goed te zullen keuren. Uiteraard wist iedereen dat het nooit zover zou komen, want dat zou de regering in moeilijk vaarwater brengen. Neen, hij moest ‘een punt’ maken en eiste dan maar excuses van Demir. Deze gaf niet af en vertikte dat. In de commissie Bedrijfsleven werd dan haar nota toegelicht, onder ruime belangstelling; wat uitzonderlijk is voor deze commissie. Op initiatief van de premier, die als een schoolmeester beide ruziemakers aan de oren ging trekken, werd besloten nog niet te stemmen om tijd te winnen om de zaak te ontmijnen. En dat gebeurde kort nadien… De partijvoorzitters Beke en De Wever gaven een gezamenlijke persmededeling uit en beloofden een streep te trekken onder het verleden. En zo kreeg iedereen gelijk: Demir moest geen verontschuldigingen aanbieden en CD&V kreeg de belofte dat N-VA voortaan niet meer (zo) stout zal zijn. Veel lawaai voor niks dus. Maar alle gezichten zijn gered en het Wetstraatspektakel kan voortgezet worden… Op naar het volgende incident!

Kwelduivel

Hendrik Vuye (ex N-VA) haalt de regering, en zijn voormalige partij in het bijzonder, herhaaldelijk het bloed onder de nagels vandaan. De professor kwam zo donderdag even kurkdroog zout in de wonde strooien, door te stellen dat zowel Vlaanderen als de federale regering nog belangenconflicten kunnen inroepen om de zaak-Zaventem – de Brusselse geluidsnormen, weet u wel –  nog te rekken, goed wetende dat de MR daar radicaal tegen is… Hij vroeg zich dan ook smalend af waarom ten tijde van BHV het opstapelen van belangenconflicten door alle mogelijke regeringen wél kon en vandaag niet. In die tijd vergrendelde men immers, van 2007 tot 2011, ‘om beurt’ heel de boel. Het antwoord is eenvoudig: de Vlaamse excellenties uit Vlaanderen en de federale regering doen het in hun broek voor de MR. Zij hebben duidelijk geen vijf minuten politieke moed. En Bourgeois met zijn Vlaamse regering, die zich niets van premier Michel hoeft aan te trekken, heeft volgens Vuye zelfs niet één  minuut politieke moed. Het is dan ook duidelijk dat de Vlaamse regering hier duidelijk de onderhorige is van de federale bazen! En kwelduivel Vuye stelde fijntjes altijd bereid te zijn te komen uitleggen hoe men het maximaal aantal belangenconflicten kan inroepen… Het was stil op de Vlaamse regeringsbanken.

Om te lachen?

Nadat het publieke debat over de mogelijke afschaffing van de dubbele nationaliteit weer was opgeflakkerd na de verkiezingen in Turkije op aangeven van CD&V’er Hendrik Bogaert en met de sympathieke steun van N-VA-staatssecretaris Francken, stond het in de sterren geschreven dat dat feestje niet zou doorgaan. Minister van Justitie Geens kwam dan ook na een georkestreerde vraag van Carina van Cauter van de Open Vld ex cathedra debiteren dat er van een afschaffing geen sprake kan zijn. Het valt af te wachten of er, bijvoorbeeld op aangeven van Kamerlid en N-VA-voorzitter Bart de Wever, nog een initiatief gaat komen. Had hij vorige week namelijk niet verklaard dat met minstens een uitdoofscenario aan dit gevoelige probleem een mouw zou kunnen gepast worden? En had zijn studiedienst al niet het nodige voorbereidende werk in die zin geleverd? Of waren de demarches van Bogaert, Francken en De Wever maar om te lachen?

Toch cumul…

Hans Bonte, sp.a-burgemeester van Vilvoorde, had na de cumuldiscussie van enige tijd geleden inzake mandaten in intercommunales moeten vaststellen dat zijn mandaten van burgemeester en parlementslid niet verenigbaar zijn met het voorzitterschap van een brandweerzone, ook al is dat een onbezoldigd mandaat. In de commissie Binnenlandse Zaken kwam hij bekennen dat hij dat niet wist en vroeg hij aan minister Jambon (N-VA) of dat niet duidelijk onder de aandacht kon gebracht worden van de collega’s. Het ontlokte Jambon het antwoord dat hij zich ooit in dezelfde situatie bevond en toen ook niet wist dat het niet mocht. In plaats van daarop aan te kondigen dat hij het onder de aandacht van de parlementsleden zou brengen opdat eventuele overtreders de nodige stappen zouden kunnen ondernemen, draaide hij zonder verpinken de zaak om: “Ik zal een initiatief nemen om dat cumulverbod op te heffen.” Jawadde! Leve de cumul!