Twee en een half jaar lang liepen de vakbonden storm tegen de regering-Michel. Vandaag is hun kritiek steriel geworden. Het is stil bij de vakbonden. De reden? Onder andere een mooi loonakkoord, en het ABVV dat zich voorbereidt op de opvolging van voorzitter Rudy de Leeuw.

“Sociale horror.” Deze woorden zijn al een tijd niet meer te horen bij ACV-voorzitter Marc Leemans. De christelijke vakbond is, net als het socialistische ABVV en het liberale ACLVB, tegenwoordig minder virulent in zijn kritiek op het regeringsbeleid. De stakingen en protestbetogingen van 2014-2015 behoren tot het verre verleden.

Zijn de vakbonden uitgeblust? Zo sterk durven we het niet te stellen. Vorige week gaf het gemeenschappelijk vakbondsfront nog een persconferentie waarin aan de regering werd gevraagd het geweer van schouder te veranderen. Er moet een vermogensbelasting komen, de fiscale druk op de gewone burger is te hoog, de sociale zekerheid moet beschermd worden, er is nood aan meer sociale zekerheid en betere werkomstandigheden,… Kortom, de klassieke syndicale eisenbundel. Maar die werd met weinig overtuiging verdedigd.

Zo beweerden de vakbonden dat de regering-Michel aan omgekeerde herverdeling doet: het geld vloeit vooral naar de rijken en niet naar de lagere inkomens. Minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) gooide daarop meteen cijfers op tafel die moesten aantonen dat deze regering net níét aan omgekeerde herverdeling doet. De hervorming van de personenbelasting met het op termijn afschaffen van het tarief van 30 procent draagt er onder andere toe bij dat de laagste inkomens na het betalen van de belastingen meer overhouden. Een repliek van de vakbonden kwam er amper of niet. Het lijkt alsof het protest van de syndicale organisaties steriel is geworden. Het wordt zeer stil bij de vakbond. Dat heeft vier redenen.

Wie volgt Rudy de Leeuw op?

Ten eerste moesten de vakbonden de voorbije twee jaar hun tanden laten zien in de aanloop naar de sociale verkiezingen van 2016. Zodra die voorbij waren, keerde de syndicale rust terug. Ten tweede is er de sclerose binnen de federale regering. Er kan over niets meer een akkoord worden afgesloten. Niet over de hervormde vennootschapsbelasting, niet over de meerwaardebelasting op aandelen. Ondanks de officiële verzoening tussen CD&V en N-VA blijft het water tussen de coalitiepartners zeer diep. Het zou kunnen dat de vakbonden zich opnieuw zullen manifesteren wanneer blijkt dat deze regering geen meerwaardebelasting op aandelen doorvoert.

Andere reden is dat de vakbonden zeer tevreden zijn over het loonakkoord voor 2017-2018. In januari kwamen de sociale partners – vakbonden en werkgevers – overeen dat de lonen van de werknemers in de privésector de komende twee jaar met 1,1 procent mogen stijgen bovenop de indexaanpassing (aanpassing aan de levensduurte). Voor de vakbonden was dat een mooie trofee na jaren van reële loonmatiging. De werkgevers zagen in het loonakkoord een manier om de sociale vrede af te kopen. Nu weten ze dat de vakbonden niet snel naar het stakingswapen zullen grijpen. Vooral voor multinationals in de industrie (denk aan de chemie in de Antwerpse haven) is dit belangrijk. Zijn betalen liever wat meer loon dan miljoenen te verliezen door een stakingsdag die de productie stillegt. Die productie na een stakingsdag weer opstarten, kost de grote bedrijven, waar op volcontinu of ononderbroken wordt gewerkt, immers een pak geld.

En dan is het ABVV. De socialistische vakbond is steevast de meest virulente syndicale organisatie. Maar voorzitter Rudy de Leeuw lijkt al een tijd uitgeblust. De andere sociale partners zeggen dat hij stilaan aan het uitbollen is. Volgend jaar, in 2018, moet een opvolger verkozen worden voor De Leeuw. Wellicht zal de rode vakbond zich tot dan een bescheidener profiel aanmeten. Daarna kan dat veranderen. Immers: de volgende ABVV-voorzitter zal een Franstalige zijn. Momenteel ligt Robert Vertenueil in polepositie. Deze Henegouwer is de algemeen secretaris van de machtige Algemene Centrale van het ABVV. Met Vertenueil als voorzitter zal het ABVV, onder druk van de PS, opnieuw met scherp schieten op de regering-Michel.

Angélique Vanderstraeten