Onchristelijk paasfeest

Sommige katholieke en protestantse scholen in Den Haag – echt alleen daar? – hebben hun paasvieringen “aangepast” omdat een groot deel van hun leerlingen “niet-christelijk” is. Twee eufemismen in één zin. De algemene term “aangepast” moet verbergen dat Pasen ontchristelijkt wordt en soms zelf geïslamiseerd, en “niet-christelijk” klinkt wat minder rauw en bloederig dan “islamitisch”. In Nederland was het gebruikelijk op Palmzondag twee stokken samen te binden tot een kruis, dat dan uitbundig versierd wordt en door de kinderen rondgedragen. Een Haagse school besloot de bovenkant van die paasstokken af te breken, zodat er geen kruis meer zichtbaar was. Een regelrechte capitulatie. Een andere Haagse school ging nog verder: daar werd tijdens het paasontbijt een “link” gelegd met de Koran. De PVV van Wilders wil daarover uitleg vragen in de Tweede Kamer. In de gemeenteraad van Den Haag is een spoeddebat over de kwestie gepland. Meerdere christelijke ouders hebben hun kinderen al van die scholen met hun “aangepaste” paasvieringen weggehaald.

Redding door halal

Nu al durven veel Nederlandse toeristen in Turkije hun hotel niet verlaten uit angst voor geweld. In de nasleep van het referendum is de sfeer in Turkije nog agressiever dan anders. Dat belooft niet veel goeds voor het komende toeristische seizoen. Men verwacht dat het wegblijven van veel westerse en Russische toeristen, dat zich al begint af te tekenen, de voorbode is van een flinke aderlating voor de Turkse toeristische sector. Maar Erdogan en consorten denken dat ze daar een briljant antwoord op hebben gevonden: het halalhotel, mét een islamitische gebedsruimte en hoofddoeken voor de vrouwen, maar zonder alcohol, met gescheiden zwemmen in het zwembad en op het strand. Met een alcoholvrije cocktail in hand naar de bikinimeisjes kijken zal ook niet meer lukken, want die zullen in boerkini’s moeten zwemmen. Erdogan hoopt daarmee Arabische toeristen aan te trekken. Maar die komen dikwijls juist naar westerse badplaatsen om in hotels, bars en nachtclubs te genieten van Wein, Weib und Gesang.

Zelfhater

We kennen allemaal het verschijnsel van Vlamingen, meestal van linkse signatuur, die spuwen op alles wat Vlaams is. Ze haten ons, maar ze zitten vooral vol zelfhaat en zelfverachting. Men kan zonder enige moeite ook heleboel Amerikaanse, Duitse, Franse en Joodse linkse intellectuelen vinden, die evengoed ziek zijn van zelfhaat. De Amerikaanse professor Norman Finkelstein – niet te verwarren met de gelijknamige dichter! – is daar een extreem voorbeeld van. Nee, hij levert niet alleen kritiek op het beleid van de opeenvolgende Israëlische regeringen, hij is zo ziek van zelfhaat dat hij zich nog meer identificeert met terreurgroepen als de PLO, Hamas en Hezbollah dan met zijn eigen Joodse volk. Hij noemde Israël ooit “Genghis Khan met een computer” en schreef ook: “… soms heb ik het gevoel dat Israël een satanische staat is, voortgekomen uit de steenpuisten van de hel.” Zijn identificatie met de Arabische en islamitische jodenhaat gaat zo ver dat hij zelfs hun taalgebruik overneemt… Als beloning kreeg hij in 2014 en 2015 zelfs een vooraanstaande positie aan een universiteit in Erdogans Turkije. En uitgerekend deze Finkelstein werd uitgenodigd voor een “workshop” aan  het Duitse Max Planck Instituut, waar hij een lezing zou houden met de titel “Gaza: An Inquest into its Martyrdom,” Let op de terminologie. “Martelaren” en “Martelaarschap” verwijzen in het islamitische jargon meestal niet naar mensen die gedood worden voor hun geloof, maar wel naar zelfmoordterroristen. Zelfs de regering van Angela Merkel vond dit onaanvaardbaar en ze veroordeelde deze propagandastunt. Zoals meestal in zaken die met islamitische terreur te maken hebben, was er ook nu een link met België. Finkelstein was uitgenodigd door de Belgische barones Marie-Claire Foblets, die tegelijk advocaat is, professor in Leuven en departementshoofd aan het Max Planck Instituut. Zij houdt zich vooral bezig met interculturalisme, migratie en minderheden. En propaganda voor terreurgroepen dus. Als zèlfs Merkel dit te veel van het goede vindt, waarom roept de Leuvens Universiteit dat baronesje dan niet tot de orde?