Links is antidemocratisch, maar vooral heel selectief

Wat is dat toch met onze linkse vrienden? In Keulen kwamen ze op straat om te protesteren tegen een congres van de AfD. In Parijs kwam het zondagavond tot rellen toen linkse betogers op straat kwamen om te protesteren tegen Marine Le Pen. Maandagavond kwamen enkele tientallen linkse studenten van de Actief Linkse Studenten bijeen op het Muntplein in Brussel om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag in Frankrijk. Het is geen Europees verschijnsel. In de VS komen zwartgeklede en gemaskerde anarchisten stelselmatig bijeenkomsten verstoren van Trump-aanhangers. Op zondag 7 mei komen de ‘verontrusten’ van Hart boven Hard nog eens naar Brussel afgezakt om te waarschuwen voor alles wat mis loopt in onze samenleving (en dat is natuurlijk de schuld van de fascisten van N-VA en MR). En wie er nog niet genoeg van heeft, kan op 24 mei naar de “Trump not welcome”-manifestatie. Trump komt dan naar Brussel, en dat mag niet. Herinner u de heisa toen Trump weigerde een vraag van een journalist van CNN te beantwoorden. Oei, oei, Trump legt de persvrijheid aan banden.

Sinds Erdogan aan de macht is, zijn 124 Turkse journalisten in de gevangenis gesmeten. De meesten zitten te wachten op een proces, maar ze weten nauwelijks waarvan ze beschuldigd worden. Liefst 77 procent van de Belgische Turken vindt dit meer dan oké.

Toen de Chinese president Xi Jinping op staatsbezoek was in België, drie jaar geleden, is er niet één linkse op straat gekomen. Nochtans is die man helemaal niet democratisch verkozen. Geen PvdA’er te zien, die op straat opkwam om de vrijlating te eisen van de meer dan 50 journalisten die in China in de gevangenis zitten.

Typisch voor links, om met oogkleppen rond te lopen.

Doortrapte Schulz

Je hebt onbeschaamde mensen, je hebt bijzonder onbeschaamde mensen, en je hebt Martin Schulz. Die verstuurde het voorbije weekend de volgende tweet: ‘Dank aan de politie, die dit weekend voor onze (sic) veiligheid heeft gezorgd.’ Zoals u weet, was Keulen twee dagen lang een belegerde vesting. Het rechtse AfD hield er een congres en dat zorgde meteen voor tienduizenden tegenbetogers, waarvan enkele duizenden extreemlinkse zeloten die ‘gewaltbereit’ waren, zoals onze oosterburen dat noemen. Als de politie dus al werk had en mensen moest beschermen, dan de deelnemers aan het congres, waarvan velen werkelijk spitsroeden moesten lopen om in het hotel te geraken waar het congres plaatsvond. Dat zorgde tevens voor stevige rellen tussen gemaskerde linkse amokmakers en de politie, waarbij enkele agenten gewond geraakten. In plaats van dat ondemocratische geweld tegen andersdenkenden te veroordelen, deed Schulz het voorkomen dat Keulen dankzij de ordediensten ontsnapt was aan een invasie van AfD-horden. Doortrapt heet zoiets. En zeggen dat Schulz kans maakt om de volgende kanselier van Duitsland te worden. Dat belooft…

Ophefmakend boek

De Duitse journalist Constantin Schreiber heeft grote beroering veroorzaakt met zijn boek “Inside Islam – Was in Deutsche Moscheen gepredigt wird”. Hij stelt daarin met grote bezorgdheid vast hoe weinig de autoriteiten weten over moskeeën in Duitsland. Men weet slechts bij benadering hoeveel er zijn en men weet helemaal niet wie de moskeeën financiert. Van de dertien imams die hij sprak, kwamen er twaalf uit Arabische landen of Turkije. Slechts één imam sprak Duits. Toen Schreiber Korangeleerden vroeg naar de theologische achtergronden van de letterlijke interpretatie van Koranteksten, kreeg hij als reactie dat een uiteenzetting daarover alleen maar de haat tegen de islam zou aanwakkeren. Een impliciete bekentenis. Het is niet geruststellend, maar wel waar: dan zou immers blijken dat de Koranteksten helemaal op de lijn van IS en Al Qaida zitten. Schreiber stelde ook vast dat de imams buiten de moskee het belang van integratie benadrukken, maar in hun preken juist het tegenovergestelde beweren. Zij liegen als volleerde KGB’ers. Duitse moslims worden opgeroepen hun islamitische identiteit te behouden en vooral niet te integreren in de Duitse maatschappij. In de boeken die hij aantrof in de moskee, las hij dat de Koran boven de grondwet staat. Schreiber had gehoopt dat er ook imams zouden zijn die een brug proberen te slaan tussen islam en democratie, maar zo’n witte raven vond hij nergens.

De Saoedi’s en de VN

De gewichtig doende en geldverslindende Verenigde Naties kampen al jaren met het probleem van de geloofwaardigheid. De VN zijn zeer goed in het produceren van politiek correcte verklaringen, resoluties en andere statements, maar moeten er tegelijk voor zorgen dat het iedereen te vriend houden, zelfs de meest totalitaire regimes. Neem nu Saoedi-Arabië. Een meer verstikkende theocratie is er op deze aardkloot niet. Zelfs het alom verguisde Iran komt niet eens in de buurt. Toch is het wahabitische koninkrijk een westerse ‘bondgenoot’ en dat vertaalt zich ook bij de VN in merkwaardige postjes. Eerder werd het land al lid van de Mensenrechtenraad van de VN (en is daar in het gezelschap van verlichte staten als Venezuela, China, Qatar en Kirgizië), maar nu mogen de Saoedi’s ook toetreden tot de VN-Vrouwenrechtencommissie. Zo is bij geheime stemming beslist. Wellicht kunnen de wahabieten daar hun grote expertise in het brutaal onderdrukken van vrouwen met hun medecommissarissen delen, wat ongetwijfeld zal leiden tot verbazend evenwichtige teksten, verklaringen en resoluties. Mocht er leven zijn op andere planeten in het universum, ze zouden ons de VN benijden; zeker weten.

Monumenten weg

De Amerikaanse stad New Orleans is begonnen met het afbreken van vier prominente confederale monumenten. Sommige daarvan staan er al van kort na de Amerikaanse burgeroorlog. Net als in andere steden en staten van het Zuiden wordt het confederale erfgoed onder druk van de politieke correctheid tegenwoordig beschouwd als een uiting van blank superioriteitsdenken. Dus moet dat erfgoed verdwijnen, te beginnen met de oude confederale vlag, en nu dus ook met stenen gedenktekens. Zo wordt – geheel op orwelliaanse wijze – de geschiedenis uitgewist en herschreven. Zelfs Trump ligt er niet wakker van.