Van beroep is de man artistiek leider van de ‘sociaalartistieke werkplaats Victoria Deluxe’. Duidelijk geen zware baan, want hij heeft tijd zat om zich met andere dingen bezig te houden. Overal duikt zijn naam op (als slecht geld). Hart boven hard, krakerssteungroep ‘recht op wonen’, solidariteitsacties voor de ‘vluchtelingen’ van Calais… Noem maar op. Als het uiterst links is, is Dominique Willaert van de partij.

2017-20_07_Nick - Dominique Willaert (Medium)De activist met de opvallende lange haren heeft er een missie bij: Theo Francken in Gent en elders het spreken beletten. Wanneer de staatssecretaris een lezing geeft, valt Dominique Willaert hem constant in de rede. Zijn grenzeloze arrogantie verraadt het al, deze culturo heeft een ego vetgemest op subsidiegeld. De man loopt op straat luidkeels te fulmineren tegen de besparingen van de harteloze regering, maar zijn organisatie heeft daar geen last van. Sven Gatz gaf hen bij de laatste ronde zelfs 14 procent opslag. De jaarlijkse subsidie voor Victoria Deluxe steeg van 440.000 euro in 2015 naar 505.200 euro in 2016.

Subsidiemachine

Van de stad Gent krijgen ze onderdak (in een gebouw op Dok Noord) en een bedrag van 108.000 euro per jaar voor ‘wij zijn super en divers’, een project met jongeren. “Doel is om ontluikend talent van uiteenlopende origine op te sporen en traag maar duurzaam te laten ontbolsteren.” Dat talent wordt gerekruteerd in de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Kortom, enkel wie vreemd is in Gent mag meedoen. Wees gerust dat de onfortuinlijke jongeren die door Victoria ‘ontbolsterd’ worden de haat voor al wat Vlaams is wordt ingelepeld nog voor ze een mondje Nederlands kunnen spreken. Maar daarmee is de subsidiemanna nog lang niet gedaan.

Het kunstproject ‘moving people’ – miniatuurbeeldjes van vluchtelingen her en der in de stad – van Victoria Deluxe krijgt 12.000 euro. Europese subsidies, 100.000 euro voor ‘Ghent strife for peace’, een herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Wie staat er naast De Vooruit in het lijstje? Victoria Deluxe. De nieuwe artistieke leider van het NTG belooft samen te werken met de lokale cultuurpartners, zoals daar zijn… Victoria Deluxe (en ook Zoo Humaine van Chokri Ben Chika).

Minister Homans trekt geld uit voor deradicaliseringsprojecten bij jongeren, in Gent gaat er 90.691 euro naar Victoria Deluxe (!) voor ‘Geloof in de stad’, een project dat “vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren wil illustreren dat identiteit en godsdienstbeleving niet haaks staat op integratie”. Ja, het mag plots over geloof gaan en zelfs over identiteit, op voorwaarde dat er subsidiegeld tegenover staat en dat het geloof in kwestie de islam is en de identiteit alles behalve de Vlaamse is.

Plat politiek

De werking van Victoria Deluxe is plat politiek: nieuwkomers inkapselen en winnen voor links. Over Vlamingen laten wij Dominique zelf aan het woord (Knack augustus 2013): “Wat ons opviel, is dat zulke buurten (de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in Gent) overdag bijna uitsluitend bevolkt worden door migranten. Tussen negen en vijf zie je amper Vlamingen op straat. Die hebben allemaal twee kinderen, een drukke job, nergens meer tijd voor. Terwijl die migranten ervoor zorgen dat de stad lééft. Zij flaneren, zorgen voor sociale controle… Zij maken de stad echt. Ze zijn ook de eersten om te helpen. Ik kan echt een waslijst opnoemen van dingen die wij van die nieuwkomers en migranten zouden kunnen leren, qua burgerschap. Eigenlijk vormen veel van die Vlaamse tweeverdieners de probleemgroep in de stad.”

Dat lijkt ons een racistische uitspraak, waar elke normale partij afstand van zou moeten nemen, maar zijn vrienden van rood en groen vonden dat niet nodig. Dat zal met de acties tegen Theo Francken niet anders zijn.

Mathildis