Vorige week vond in Schaarbeek de ‘Think Global Day’ plaats van 11.11.11. Die bekende organisatie zet zich officieel in voor ‘ontwikkelingssamenwerking’, maar heeft zich al jaar en dag de globalistische multiculturele agenda eigen gemaakt. Wat betreft het promoten van meer immigratie is 11.11.11 intussen een voortrekkersrol gaan spelen.

De ‘Think Global Day’ werd dus een treffen van gelijkgezinde weg-met-ons-denkers daar in de ezelsgemeente. Dat belet niet dat het feestje gesponsord werd door de Vlaamse overheid en dat federaal minister Decroo een van de sprekers was.

Agenda 2035 van de VN

Verreweg de belangrijkste gast was François Crépeau, ‘Speciaal Rapporteur Mensenrechten’ van de VN. Hij verschafte een inkijk in de wondere gedachtewereld van zijn organisatie. Hij presenteerde er de ‘Agenda 2035’ van de VN inzake migratie, en die is niet min. Eerst en vooral moeten we met zijn allen natuurlijk anders (leren) praten over het onderwerp – bij links komt Orwell altijd weer om de hoek kijken. We hebben dus ‘positieve verhalen’ nodig en termen als ‘stroom’ en ‘golf’, veel gebruikt in verband met migratie, moeten in het verdomhoekje, net als de ‘bedrieglijke’ omschrijving ‘economische migratie’. Migratie is volgens Crépeau in al haar vormen legitiem en aan te moedigen; centraal in de Agenda 2035 staat dan ook ‘het faciliteren van de menselijke mobiliteit’ op globale schaal.

Elk land heeft dan ook de opdracht om ‘reguliere, veilige, toegankelijke en goedkope mobiliteitsoplossingen aan te bieden aan alle migranten, los van hun status of opleidingsniveau’. Een mooie volzin die zoveel wil zeggen als: haal iedereen maar binnen. De schepen van Frontex en tientallen ngo’s op de Middellandse Zee hebben die boodschap intussen al perfect begrepen.

Volledige politieke rechten

Maar eens ze binnen zijn, moeten migranten natuurlijk beschermd worden. Niet alleen tegen alle mogelijke discriminatie van verzuurde autochtonen, ze moeten ook meteen toegang krijgen tot alle facetten van onze welvaartsstaat (justitie, onderwijs, gezondheidszorg,…). Iedereen moet vanzelfsprekend volledige politieke rechten krijgen, ook de migranten die (nog) niet over een geldige verblijfsstatus beschikken. In mensentaal betekent dat: illegalen krijgen stemrecht. Ultieme bedoeling is volgens Crépeau voor eens en voor altijd ‘het narratief te veranderen’, lees: elke kritiek op deze plannen onmogelijk te maken. Al dat fraais moet worden beheerd door een ‘globaal bestuur inzake migratie’, in de schoot van de VN, dat spreekt.

Voor de meesten onder ons brengt de lezing van meneer Crépeau wellicht niets nieuws: wij weten wat de ultieme droom van de multiculturele zeloten inhoudt. Maar wat in de jaren tachtig nog kon weggezet worden als extreemlinkse woordenkramerij, is nu de officiële agenda van de Verenigde Naties (en van heel wat westerse overheden). Dat is ronduit beangstigend.

WEJ