De PS: corruptie als bestaansreden

“Corrupte politici geven de andere 10 procent een slechte naam”, zei Henry Kissinger ooit. De uitspraak had een grappende ondertoon. De meeste politici zijn niet “corrupt” in de strikte zin van het woord. Maar allemaal bevinden ze zich ergens op de gradatieschaal tussen absolute onkreukbaarheid en een volledig gebrek aan scrupules. Bij geen enkele Belgische partij slaat de meter echter zo ver en zo duidelijk door naar de complete normloosheid als bij de Parti Socialiste. Lees meer…

Ebru Umar: “Namen noemen”

In januari 2004 belde Theo van Gogh me. Hij was een beetje mismoedig. Hij moest een column schrijven, maar waarover? Het nieuws van de dag was dat de 16-jarige Murat Demir zijn conrector Hans van Wieren had doodgeschoten. Op school. Een kogel door het hoofd. Lees meer…

Turkije krijgt 6 miljard euro ‘pretoetredingssteun’ van Europa

Turkije is volgens de Europese Rekenkamer het land dat het meeste geld krijgt uit het EU-instrument voor pre-toetredingssteun, IPA: meer dan 40 procent van alle IPA-toewijzingen. In de periode 2007-2013 werd 4,48 miljard euro aan Turkije toegewezen, waarvan 2,19 miljard euro werd uitbetaald. Sinds 2014 is er nog eens 1,65 miljard euro toegewezen, weliswaar nog niet uitbetaald. Het IPA beoogt het toetredingsproces en de daar in principe mee samenhangende hervormingen in Turkije te ondersteunen. Lees meer…

De verdwenen grafiek

De arbeidsmarkt mag dan aantrekken, de verschillen in werkloosheid tussen de Vlaamse en Waalse provincies blijven opvallend hoog. In haar halfjaarlijkse economische vooruitzichten besteedt de Nationale Bank er opvallend weinig aandacht aan. Een grafiek met de provinciale verschillen in werkloosheidsgraad werd op de persconferentie uitgedeeld. Maar in het rapport met de economische zomervooruitzichten van de Nationale Bank van België is het vergeefs zoeken naar cijfers over de regionale en provinciale verschillen in werkloosheid. Lees meer…

Praten met Jan Huijbrechts: Iers bloed in de Vlaamse modder

Deze week rolde bij onze Uitgeverij Polemos het nieuwe boek van Jan Huijbrechts van de persen: ‘Verdrongen verleden. De 16e (Ierse) Divisie in Vlaanderen – 1917’. De auteur is een erudiet kenner van zowel de Eerste Wereldoorlog als Ierland en beschrijft in dit rijkgeïllustreerde boek het ongecensureerde en tragische verhaal van een stuk verdrongen Iers verleden in Vlaamse velden. Lees meer…

“Islamofobie is de fobie van de liefde” (satire)

Het hoofdkwartier van de ‘Islamofobe Samenleving’ (IS) is volledig verduisterd. De rolluiken zijn naar beneden gelaten en de angst is er haast te snijden. Voorzitter Gerard Nuitjens was thuis televisie aan het kijken, toen hij het nieuws vernam van de aanslag op het groepje moslims in Londen. “Ik wist toen al dat het prijs zou zijn”, zucht Nuitjens, “maar wij hebben niets met die dader te maken. Echte islamofoben doen dit niet.” Lees meer…

 

abonneer-nu