“God is een vluchteling” van filosoof David Dessin is ongetwijfeld één van de interessantere boeken die dit jaar op de markt zijn gekomen. In het bij Uitgeverij Polis uitgegeven boek wordt onder meer de aanwezigheid van christelijke vluchtelingen in Vlaanderen geschetst.

Die komen niet alleen uit islamitische landen zoals Pakistan of Egypte, maar ook uit China, Noord-Korea, Eritrea, etc. De meerderheid van de vluchtelingen in Europa is christelijk, maar aan hen wordt nauwelijks aandacht besteed, zodat het verkeerde beeld ontstaat van vluchteling = moslim. Nochtans is het aantal Poolse, Filippijnse, Syrische en Iraakse kerk- en geloofgemeenschappen in ons land aanzienlijk. Het boek is grotendeels een neerslag van gesprekken van David met die “vreemde” chistenen hier in ons landje.

Dessin schetst hoe deze christenen in Europa hun christenzijn beleven. Meestal zijn zij diepgelovige, actieve christenen die eigenlijk qua levensstijl gevoelig verschillen van de zich nog christelijk noemende individualistische Europese autochtonen. David Dessin geeft ook uitleg bij het ontstaan van het christendom in Afrika en Azië. Hij doorprikt de mythe alsof ze daar allemaal christelijk zouden zijn geworden door Europese kolonisatoren. Zo was Ethiopië al veel eeuwen christelijk alvorens het christendom in Europa neerstreek, en in Egypte waren er al christelijke kloosters vooraleer in Europa het eerste klooster te bespeuren was. Wie weet bijvoorbeeld nog dat kerkvader Tertullianus een Noord-Afrikaan was?

Het christendom blijkt de meest vervolgde religie ter wereld te zijn, en David Dessin toont dat aan met verifieerbaar cijfermateriaal. En toch blijkt het christendom wereldwijd sterk te groeien, vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In landen als Brazilië, Indonesië en de Filippijnen gaat het aantal christenen pijlsnel de hoogte in. Het idee van het christendom als Europees (export)product is volledig fout en Rome (Europa dus) als centrum van het christendom blijkt bijna een anachronisme te zijn. Ook de passages van David Dessin over de spanningen vroeger tussen Europese kolonisatoren en missionarissen doen een aantal hardnekkige clichés en vooroordelen sneuvelen.

De bibliografie in het boek is een plus en de verwijzing naar informatiebronnen online evenzeer. Moge dit puike werk een eerste stap zijn naar meer aandacht voor de gevluchte christenen nu aanwezig hier in Europa en actieve solidariteit met de nog in probleemlanden à la Irak, Syrië en Noord-Korea aanwezige christenen.

LVM

David Dessin; God is een vluchteling; Uitgeverij Polis 2017; 210 blz.; prijs 19,95 euro

ISBN 978 9463 1011 03