In het Staatsblad van maandag 3 juli 2017 verscheen het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017’. Het decreet werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 30 juni.

Vooral het hoofdstuk 6 ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ levert interessante lectuur op. Bevoegd minister is Sven Gatz. Tien verenigingen krijgen dit jaar en de komende jaren extra Vlaams geld. Merk op dat het om extra geld gaat. In de oorspronkelijke begroting is reeds ruime financiering voorzien. De begunstigden zijn vooral Marokkaanse en Turkse verenigingen.

Het kan niet op

De ‘Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’ (FMDO vzw) krijgt er dit jaar 40.000 euro extra bij. Voor de komende drie jaren – 2018, 2019 en 2020 – komt er telkens nog eens 110.000 euro bij. In totaal een geschenk van Sven Gatz van 370.000 euro.

Ook de ‘Federatie van Marokkaanse Verenigingen’ (FMV vzw) valt in de prijzen. Dit jaar krijgt die vzw eveneens 40.000 euro extra. De volgende drie jaren komt daar telkens 70.000 euro bij. In totaal een bonus van een kwart miljoen euro.

Het ‘Internationaal Comité’ krijgt eveneens extra geld. Het Internationaal Comité (vzw IC) is volgens de webstek ‘een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen. Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.’ Het IC krijgt dit jaar en de komende drie jaar 370.000 euro extra.

De ‘Turkse Unie van België’ krijgt er 310.000 euro extra bij. De ‘Unie van Turkse Verenigingen’ mag 280.000 euro op de rekening bijschrijven. Ook de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims krijgt extra geld.

Miljoenen goed besteed?

In totaal krijgen deze en vijf andere organisaties er dit jaar en de komende jaren enkele miljoenen euro’s extra bij. Laten we hopen dat het vele extra geld goed besteed wordt. Maar laat ons toe hieraan te twijfelen.

Thierry Debels